Auteur: Nieuwsredactie

Pagina:2

Ondernemer Jan Roelofsen heeft verschillende daken van zijn opstallen aan de Kooiweg in Renswoude beschikbaar gesteld aan ValleiEnergie voor een coöperatieve opwekinstallatie. Op een zonnige ochtend in april ondertekenden hij en penningmeester Roel Henderickx de intentieovereenkomst.
Het balletje is gaan rollen nadat de ondernemersvereniging van Renswoude geattendeerd was op de mogelijkheid van ValleiEnergie om samen met inwoners van Renswoude van hun dak een collectief zonnedak te maken. Jan reageerde meteen enthousiast en krap een maand later was de samenwerking beklonken.
Bewoners van de postcodes 3931, 3772, 3906, 3925, 3959, 6741, 6744 kunnen meedoen.…

De gemeenteraad van Zeist heeft een brief ontvangen van omwonenden Sportpark Austerlitz waarin zij bezwaar maken tegen de komst van een hondenclub naar Austerlitz. In 2016 is de Gemeente Zeist een proces gestart om te komen tot een Masterplan Buitensportaccommodaties voor toekomstbestendige sportverenigingen. Hierin staat dat op het terrein van sportpark Austerlitz de hondenclub ‘Kynologen Club Zeist & Omstreken’, afkomstig van sportpark Blikkenburg, wordt gevestigd. Wethouder Sander Jansen heeft aangegeven dat er gesprekken plaatsvinden met betrokkenen in Austerlitz om deze verhuizing (na de zomer van 2020) verder uit te werken.…

Wethouder Anne Brommersma (Duurzaamheid) heeft namens het college van de gemeente De Bilt de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ ondertekend. Zorginstellingen zijn een belangrijke partner van de gemeente in de samenwerking voor een gezonde samenleving. Zorginstellingen zijn ook grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. Er is samen nog veel milieuwinst te behalen.

De milieuwinst wordt behaald door de inzet van de Milieuthermometer Zorg. Dit is een milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Gemeenten ondersteunen de zorginstelling in het werken met de Milieuthermometer. Ze bieden de zorginstelling advies-uren van experts en organiseren een kenniscommunity, waarin zorginstellingen van elkaar kunnen leren. De uitvoering ligt bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht.…

WereldKidz heeft op 30 januari een brief naar de gemeente Zeist gestuurd met het voorstel de openbare basisschool de Koppel te fuseren met de openbare basisschool Op Dreef. De reden is dat de Koppel te weinig leerlingen heeft. Het gevolg is dat basisschool de Koppel in Zeis-West wordt opgeheven.

De raad stemt in met het voorstel van WereldKidz. De verschillende fracties betreuren wel het vertrek van de openbare school uit Zeist-West. De gemeenteraad vindt een goede spreiding van openbaar onderwijs binnen de gemeente belangrijk. Ook al gaat het aantal locaties van het openbaar onderwijs in Zeist nu terug, zonder de Koppel is het openbaar basisonderwijs nog evenwichtig over de gemeente is verspreid.…

N.a.v. vragen van Gerard Migchels van de CDA-fractie Wijk bij Duurstede laat het college van burgemeester en wethouders weten geen invloed te hebben op de sluiting van de huisartsenpost in Houten. Ze wijst er wel op dat de verhuizing van de spoedpost naar Zeist ook voordelen heeft. De huisartsenspoedzorg heeft al jaren te kampen met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel (triagisten). Zowel in het Diakonessenhuis Zeist als Utrecht is sprake van een volwaardig medisch centrum met alle faciliteiten. Indien noodzakelijk is vervolgzorg dus altijd beschikbaar. Dit is in Houten niet het geval.
De aanrijtijden voor visites en de reistijd voor patiënten uit de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede naar de posten Zeist en Utrecht vallen binnen de hiervoor gestelde richtlijnen.…

In Rhenen lag woensdag in de Nederrijn ter hoogte van de Loswal een zinkend schip. De duikers en een boot van Wijk bij Duurstede waren aanwezig, evenals de brandweer van Rhenen. Ook Rijkswaterstaat was met een boot aanwezig.
De bemanning heeft het schip op tijd verlaten. Er zaten drie gaten in het schip, die door de brandweer gedeeltelijk werden gedicht.
Vervolgens werd het schip van binnen leeggepompt.…

Zondag 12 mei rond 16.00 uur heeft er op de Karolingersweg t.h.v. Eetsalon De Heul in Wijk bij Duurstede een aanrijding tussen 2 fietsers plaatsgevonden. Mede door gebrekkige communicatie tussen de beide partijen is de identiteit van 1 van de beiden onbekend gebleven.
De politie is van deze aanrijding niet op de hoogte gebracht. Zij vraagt de jongeman, die bij dit ongeval betrokken is geweest, contact op te nemen met de politie Wijk bij Duurstede via 0900-8844. Voor de duidelijkheid, het betreft geen strafbaar feit.…

Aanstaande maandag heeft de raad de beeldvormende bespreking van het raadsvoorstel ‘Uitgangspunten en voorbereiding gebiedsontwikkeling Trompplein en Breeschotenlaan inclusief ontwikkeling MFA Maarn en woningbouw’.

Uiteraard was het de bedoeling om die bespreking in Maarn te houden. Gezien de belangstelling voor de informatiebijeenkomst van 8 mei moest de gemeente rekening houden met veel belangstelling. Toen het niet leek te lukken in Maarn een goed en veilig onderdak te vinden voor de bijeenkomst, heeft de agendacommissie ‘berust’ in een vergadering in de raadzaal. Die locatie is hier en daar dus ook gepubliceerd. De mensen van De Twee Marken vonden dat hun eer te na – met wat overleg en geschuif hebben ze maandag toch de grote zaal beschikbaar.

De beeldvormende bijeenkomst over Trompplein / MFA Maarn is maandagavond 20 mei aanstaande vanaf 20.15 uur in de grote zaal De Twee Marken.…

Het onderhoud van de bermen in Utrechtse Heuvelrug is in volle gang. De bermen die voorzien zijn van een halfverharding worden bijgewerkt. De machine trekt de overtollige korrels in de berm terug naar de kant van het asfalt. Indien nodig wordt het aangevuld met wat extra puin. Met de wielen wordt het aangedrukt en als laatste wordt het asfalt schoongeveegd. De wegen in het buitengebied zijn meestal 60 km-zones. De ervaring is dat er vaak te hard wordt gereden. Ook als er uitgeweken wordt naar de berm. Hierdoor ontstaan gaten langs het asfalt waardoor vaker onderhoud nodig is.…

Vrijdag starten in Werkhoven de filmopnames van de Nederlandse dramaserie ‘Het A-Woord’ op de locaties Jachtrustlaan, De Brink en de Beverweertseweg. Op deze dag zal ook een deel van de openbare weg worden gebruikt voor de opnames. Als gevolg van de afzettingen zijn er dan wat verkeersmaatregelen. De andere filmdagen in Werkhoven staan gepland op 27 en 28 mei, 8, 9, 14 (onder voorbehoud) en 25 juli. Naast bovenstaande filmlocaties zullen ook filmopnames op de locaties Rijnsoever in Bunnik en Rijnseweg in Odijk worden gemaakt.…


Current track

Title

Artist

Background