Author: Nieuwsredactie

Page: 4

Donderdag 11 juli heeft Biga Groep officieel de sociale status onderstreept met een maximale score van 30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). PSO-(h)erkenning is hét keurmerk voor inclusief ondernemen waarmee zichtbaar wordt wat de bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

Yvonne Pot, manager re-integratie Biga Groep, vertelt: ”We hebben in 2018 ruim 50 mensen in dienst genomen uit de doelgroep en op dit moment meer dan 110 mensen met een indicatie Baanafspraak, beschut of WIA in dienst. Een mooie ontwikkeling naast het werk dat we al uitvoeren met 384 medewerkers met een SW-indicatie. Duurzame inzetbaarheid en social return zijn belangrijke thema’s bij Biga. Als sociaal werkbedrijf vullen we zoveel mogelijk vacatures in met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.…

Het college van burgemeester en wethouders van Zeist heeft de gemeenteraad gevraagd de startnotitie ‘Regionale Energiestrategie U16′ goed te keuren. In deze notitie staat hoe Zeist samen met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht wil samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met een werkwijze voor regionale samenwerking en uitgangspunten voor het opstellen van een zogeheten ‘energiestrategie’. De gemeenteraad beslist naar verwachting in oktober of ze instemt met de startnotitie.

In Nederland werken in totaal 30 regio’s aan een energiestrategie. Zeist is onderdeel van regio U16. Hierin werken 16 Utrechtse gemeenten, provincie Utrecht en 4 waterschappen samen. De startnotitie ‘Regionale Energiestrategie U16’ is de eerste stap in samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie.…

Maranatha uit Doorn houdt op zaterdag 31 augustus haar jaarlijkse open-repetitieochtend in Doorn.
Maranatha is een landelijk, interkerkelijk gemengd koor, opgericht op 30 oktober 2010.
Er wordt maandelijks op zaterdag (in principe de laatste van de maand) gerepeteerd van 10.30 tot 14.00 uur onder leiding van dirigent Evert van de Veen in De Koningshof in Doorn.
Het repertoire bestaat uit vierstemmige liederen over geloof in God, hoop op de wederkomst van Christus en liefde voor Israël.
Meer informatie is te vinden op de website www.maranathadoorn.nl

Regio Foodvalley gaat een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Volgens het Klimaatakkoord dat in juni is gepresenteerd, moeten 30 regio’s in Nederland er samen voor zorgen dat er in 2030 35 TWH duurzame energie op land wordt opgewekt. De RES moet duidelijkheid geven over de hoeveelheid duurzame energie die een regio kan opwekken in 2030. Wethouder Van ’t Foort uit Renswoude: “De meeste gemeenten hebben al veel voorwerk verricht en weten heel goed waar in de eigen gemeente mogelijkheden zijn. Dat is de basis. Op regionaal niveau werken we samen meteen brede groep stakeholders aan consensus over hoe de energieambities vormkrijgen in onze regio.” In Regio Foodvalley liggen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.…

Met bijna 2 miljoen overnachtingen in hotels, op campings en in vakantieparken is de Heuvelrug goed voor ruim 60% van het verblijfstoerisme in de provincie Utrecht. Op de Heuvelrug is het economisch belang met een toegevoegde waarde van 675 miljoen euro per jaar zelfs ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast biedt de gastvrijheidseconomie zo’n 20.000 mensen werk en levert de sector een grote bijdrage aan het voorzieningenniveau in de dorpen en steden. In een aantal gemeenten verdubbelt het aantal ‘tijdelijke’ inwoners in de zomermaanden.…

Zowel in het brugklaspaviljoen als in het hoofdgebouw en de gymzalen van het Revius Lyceum in Doorn liggen nog veel gevonden voorwerpen.
De school roept leerlingen op deze week hun spullen op te halen. Na volgende week gaat alles naar een goed doel of de container in.
Op de website van de school zijn foto’s te zien van een groot aantal gevonden voorwerpen.
Op de foto’s staat slechts een greep uit de vondst.…

Heb je altijd al een das willen zien, maar ben je er nog nooit een tegen gekomen? Dat is niet zo gek, want dassen zijn vooral ’s avonds laat en ’s nachts actief. De dag brengen ze slapend door in hun burcht. Dankzij video-opnames van de Dassenwerkgroep is het nu mogelijk om een dassenfamilie ’s nachts in actie te zien in een van de gebieden van Utrechts Landschap.

De dassenburcht in het gebied van Utrechts Landschap heet De Eik. Met een aantal wildcamera’s wordt deze burcht op de Utrechtse Heuvelrug non-stop gevolgd gedurende meer dan een jaar. De eerste videobeelden van de burcht zijn nu te zien op YouTube en een tweede video zal halverwege deze maand volgen. Een van de initiatiefnemers Ronald Stiefelhagen vertelt: ‘’Wij willen dat zoveel mogelijk mensen in de provincie Utrecht kennis kunnen maken met dit mooie en mysterieuze dier.…

Inwoners kunnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug ook bereiken via WhatsApp: 06 34 86 24 47. Dit is een makkelijke en snelle manier om vragen te stellen of iets door te geven. Maak voor meldingen in de openbare ruimte gebruik van: www.heuvelrug.nl/melding.…

De fractie van De Liberalen draagt Ali Dekker (62) voor als wethouder van Bunnik. Hiermee kiezen zij voor een ervaren politicus en bestuurder, die al meer dan 30 jaar thuis is in de gemeente Bunnik en de regio Utrecht. Dekker volgt Jorrit Eijbersen op, die wethouder in de gemeente Gooise Meren is geworden. Ali Dekker was eerder wethouder in Bunnik en keert na 18 jaar weer terug als bestuurder. Dekker: “Voor mij is met deze stap de cirkel rond. Ooit begon ik hier mijn politieke loopbaan en nu mag ik al mijn ervaring, die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, weer inzetten voor mijn eigen gemeente Bunnik.” Donderdagavond 11 juli wordt Dekker voorgedragen voor benoeming tijdens een extra raadsvergadering op het gemeentehuis in Odijk.…

Loslopende honden kunnen voor problemen zorgen in natuurgebieden. Zeker in het broedseizoen, wanneer veel dieren jongen krijgen. Daarom wordt hier de komende tijd strenger op gecontroleerd. De provincie werkt hiervoor samen met onder meer RUD, natuurbeheerders en particuliere landgoedeigenaren.

Loslopende honden kunnen de rust verstoren van dieren die binnenkort jongen krijgen. Reeën en dassen kunnen bijvoorbeeld in paniek raken en door de stress tegen een hek rennen of de weg oversteken. Vogels vliegen vaker op van hun nesten als er een hond in de buurt is. Dat kost veel energie, die zij daardoor niet kunnen steken in het uitbroeden van eieren.

Om de overlast door honden aan te pakken, gaan handhavers en toezichthouders extra controleren in de natuurgebieden. Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen.…


Current track

Title

Artist

Background