Bezorgdheid over inhuur en overhead

Geschreven door op 22 juli 2020

In de laatste raadsvergadering van Utrechtse Heuvelrug werd de Jaarrekening 2019 vastgesteld. Een aantal partijen zette vraagtekens bij de overschrijding van de overheadkosten.

Ten opzichte van de resultaten van 2018 moest de ambtelijke organisatie ruim twee ton bezuinigen. Dat was een raadsbesluit, vastgelegd in de begroting 2019. In 2019 kwamen de overheadkosten echter ruim € 500.000,- hoger uit. De jaarrekening geeft aan dat dit voor een groot deel komt door te sterk opgelopen inhuurkosten.

D66 leidde daaruit af dat het college en het management onvoldoende stuurt op de interne kosten. De fractie diende samen met BVHlokaal en CDA een motie in waarin werd gesteld dat dit in 2020 niet opnieuw mocht gebeuren. Het voorstel haalde geen raadsmeerderheid.


Meer om te lezen

Current track

Title

Artist

Background