College presenteert sobere, maar sluitende begroting

Written by on 24 september 2020

De vooruitzichten waren somber, in de kaderbrief van juni voorzag het college nog een flink tekort. Desondanks zijn burgemeester en wethouders er in geslaagd om de begroting 2021-2024 financieel sluitend te krijgen.

De voorzieningen voor de inwoners inclusief zorg voor iedereen blijven behouden. Ook de OZB hoeft niet verder te stijgen. Toch ontkwam het college er niet aan om pijnlijke besluiten te nemen. Zo gaan in het voorstel de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting omhoog.

Het feit dat het Rijk onder druk van de gemeenten meer geld beschikbaar stelt voor Jeugdzorg en de gevolgen van corona, gaf wat extra ruimte.

De meerjarenbegroting heeft in 2021 een positief saldo van € 362.000. Ook voor de jaren daarna voorziet het college een positief saldo. Om de voorliggende begroting ook daadwerkelijk te realiseren, is blijvende aandacht voor kostenbeheersing nodig.

Verantwoordelijke wethouder Boonzaaijer: ‘Met de schaarse middelen die er zijn, zorgen we er voor dat de basisvoorzieningen om goed en gezond te kunnen leven op peil blijven. En hoewel we zeker nog heel scherp moeten koersen op een duurzame gezonde financiële toekomst, ben ik tevreden met de begroting zoals die er nu ligt’. De gemeenteraad bespreekt het concept op 26 oktober in de beeldvorming.


Current track

Title

Artist

Background