Duurzaam

Zaterdag steken burgers, bedrijven en gemeenten gezamenlijk de handen uit de mouwen om de omgeving op te ruimen. Dit doen zij tijdens World Cleanup Day. Ook in onze omgeving zijn er tal van acties.

Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil. En vooral ook het krijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Overigens: schoonmaken en schoonhouden doe je niet één keer per jaar, dat hoor je elke dag te doen.

Regio90 besteedde jongstleden dinsdag uitgebreid aandacht aan de schoonmaak. Presentator Hetty Thijssen sprak met actieve ‘cleaners’ uit zowel Wijk als Utrechtse Heuvelrug.…

De gemeente Utrechtse Heuvelrug overweegt vrijstaande huizen langs de A12 te bestemmen als molenaarswoning, om zo de kansen voor windenergie te vergroten. Zo staat te lezen in een brief van B & W aan de raad naar aanleiding van een technische verkenning over windenergie.

Het grootste deel van het grondgebied van de gemeente is ongeschikt als windmolenlokatie. Bijvoorbeeld omdat er te weinig wind is omdat het een laag gelegen gebied is. Of het is als stilte- of natuurgebied een ‘no go’.

Er is al veel te doen geweest over de windturbines. In het kader van de Regionale Energie Strategie moeten de partners in de U16 met elkaar zorgen voor voldoende schone energie. Maar windmolens en grote velden met zonnepanelen zijn niet populair.…

Natuur en Milieu Utrecht start het project Heuvelrugtuinen. Doel is de bewoners te betrekken bij de natuur in het algemeen en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in het bijzonder.

Een Heuvelrugtuin is een stukje Nationaal Park in je eigen tuin. Zo’n tuin bestaat voor minstens 60% uit groen, er wordt gifvrij getuinierd, biedt beschutting voor vogels en insecten en je vindt er planten die passen in de omgeving van het Nationaal Park. Daarmee levert je tuin een positieve bijdrage aan het klimaat, de lokale biodiversiteit en voldoende drink- en grondwater. Bestrating in een Heuvelrugtuin is waterdoorlatend.

Op woensdag 23 september aanstaande is er een infoavond voor bewoners, kijk op de site jouwheuvelrugtuin.nl voor meer details.…

Vanwege de droogte was het niet nodig om de bermen te maaien. Florijn, die dit werk in de gemeente Wijk bij Duurstede verzorgt, stopte onlangs met het maaien. Per september start dit onderhoud weer.

Het hervatten van het maaien is nodig om te zorgen dat de bermen straks winterklaar zijn. Maar dat zal met grote voorzichtigheid gaan. Een specialist van Florijn loopt eerst door de bermen om te bekijken of er eventueel beschermde dieren of planten huizen. Als dat zo is, markeert hij dat stuk berm met een afzetlint. De maaimedewerkers zullen het betreffende stuk overslaan bij het maaien.

Gemeenten kiezen steeds vaker voor ‘maaien met beleid’ om zo de biodiversiteit te bevorderen. Zo ook Wijk en Utrechtse Heuvelrug.…

Het busvervoer in onze provincie krijgt meer elektrische voertuigen. Er rijden al zo’n 40 e-bussen, dat aantal zal dit jaar verder groeien.

Vorig jaar maakte de provincie afspraken met de vervoerders. In 2028 moet het openbaar vervoer voor honderd procent schoon en duurzaam zijn. De OV-bedrijven werken in het kader van deze doelstelling voortdurend aan een schoner wagenpark. Dit jaar kreeg Syntus nieuwe elektrobussen voor vervoer in de stad Amersfoort. U-OV rijdt al met twintig e-bussen in de stad Utrecht. En dat is nog maar het begin.

De inzet van e-bussen vraagt ook om het plaatsen van laadpalen. Deze zijn onder meer gepland bij de stations Utrecht Centraal en Utrecht Lunetten. De voorbereiding hiervan ligt op schema.…

Regionale media verspreidden vorige week nieuws over de plaatsing van windturbines in Wijk bij Duurstede. Het radioprogramma 90 in de Regio sprak met wethouder Hans Marchal over de berichtgeving.

De informatie was gebaseerd op de site ‘resinbeeld’, een platform met info over de invulling van de Regionale Energie Strategie. Zij claimen meer te weten over de plannen, een aantal regionale media nam het nieuws klakkeloos over. Zonder wederhoor, de gemeente is niet gevraagd of de info klopt. Niet door resinbeeld, ook niet door de bewuste media. Marchal vindt dat niet correct: ‘Feiten worden verdraaid, er wordt mist verspreid. Er was geen navraag bij ons.’

Wat de bewuste site als ‘waarheid’ hanteert, herkent de wethouder totaal niet. Marchal: ‘Ik zou die informatie maar met een flinke korrel zout nemen.…

Marieke Schouten, wethouder in Nieuwegein, is de nieuwe voorzitter van het Netwerk Water & Klimaat Utrecht Zuidwest. Mevrouw Schouten volgt Herman Geerdes op, voormalig wethouder van Houten.

Binnen dit netwerk werken het waterschap, de provincie en de veiligheidsregio samen met de 14 betrokken gemeenten, waaronder Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Doel is het klimaatbestendig maken van de regio.

De regio is bijzonder gevarieerd en strekt zich uit van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug tot het veenweidegebied in het Groene Hart. Daar tussenin ligt het rivierengebied en de stedelijke kernen.…

Het college van Zeist meldde onlangs dat er plannen zijn om windmolens en zonnevelden te bouwen tussen de spoorlijn en de A12. De berichtgeving hierover, onder meer via Regio90 en het AD, leidde tot vragen.

Recent stuurde het college van Zeist een toelichtende brief naar de collega’s van Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Daarin zegt het college dat het aan de raad zal voorstellen om actief de mogelijkheden te verkennen voor zonnevelden en windenergie in het gebied tussen de A12, de spoorlijn en de Odijkerweg. In de volksmond wordt dit gebied ook wel de Groene Driehoek genoemd. Bij de planvorming zal nauw samengewerkt worden met de buurgemeenten, zo zegt het college van de slotstad.

B&W van Zeist stuurden ook een afschrift mee van de brief die onlangs naar de omwonenden is gestuurd.…

Wethouder Gerrit Boonzaaijer opende onlangs de wasplaats in de Groene Tuinen in Driebergen. Het is de afsluiting van de ontwikkeling van dit duurzame bouwproject.

De nieuwbouwwijk aan de zuidzijde van Driebergen kent alleen gasloze voorzieningen. De woningen worden met vloerverwarming en luchtwarmtepompen verwarmd. De wijk is in alle opzichten duurzaam: de bouw, de energie en het waterbeheer.

Al het hemelwater komt in wadi’s (Water Afvoer Drainage Infiltratie) en natuurgebieden terecht. Om vervuiling te voorkomen, mogen er in de wijk geen auto’s worden gewassen. Bewoners kunnen nu gratis gebruik maken van de wasplaats. Geopend tussen acht uur ’s morgens en acht uur ’s avonds, wel zelf spullen meenemen.…

Door de wisselvallige juli-maand bleven de gevreesde watertekorten uit. Dat meldt BNR Nieuwsradio op basis van info van de vier grootste waterleidingbedrijven.

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in ons land, ze zijn actief in vijf provincies. Eind mei sprak het bedrijf zijn zorgen uit, maar het tegenvallende weer voorkwam tekorten. Er is weliswaar niet veel neerslag gevallen, maar de verdamping was aanzienlijk lager. En tuinen werden niet gesproeid en een speelbadje zet je niet op bij matig weer.

Het thuiswerken heeft volgens de rondgang van BNR niet veel invloed op de consumptie van water. Dat geldt ook voor het extra handen wassen vanwege de coronasituatie. Het gebruik van douche, wasmachine en wc telt zwaarder.…


Current track

Title

Artist

Background