Duurzaam

Pagina:2

Het college van Zeist stelt haar gemeenteraad voor om te onderzoeken of er ten zuiden van de gemeente zonnevelden en windmolens kunnen komen. Het gaat om het gebied tussen de A12 en het spoor.

Het Zeister college wil bij de planvorming de inwoners en andere belanghebbenden nadrukkelijk betrekken. Inwoners zouden ook kunnen delen in de opbrengsten van een eventueel initiatief. Ook de belangen van landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, landbouw en andere stakeholders wegen zwaar.

Het gaat om een eerste idee, niet meer dan dat. Het spreekt voor zich dat buurgemeenten zoals Utrechtse Heuvelrug geraadpleegd zullen worden.…

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is bezorgd over de watersituatie in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug. De regen van de voorbije tijd zet geen zoden aan de dijk.

Door de huidige droogte kunnen sloten en weteringen droogvallen. Met het risico dat de waterkwaliteit in het gedrang komt en er schade aan de natuur ontstaat. De HDSR kan voor bepaalde gebieden water uit de Lek gebruiken voor aanvulling, maar dat geldt niet voor de Heuvelrug. Dat gebied is geheel afhankelijk van neerslag en kwelwater.

Door de hoge temperaturen in combinatie met harde wind is er dit voorjaar veel water verdampt. Voor een deel van de Heuvelrug geldt sinds vorige week een sproeiverbod.…

Op woensdag 8 juli is er een informatieavond over Zonnepark Wijkersloot. Doel is om inwoners en belanghebbenden te informeren over het plan.

Zonnepark Wijkersloot is een initiatief van vier lokale landeigenaren in samenwerking met Blue Bear Group. Naast de realisatie van 13 tot 15 hectare zonnepanelen, voorziet het plan ook in ruim 7 hectare aan nieuwe natuur en hoogstamfruitboomgaarden. Zonnepark Wijkersloot zal voldoende elektriciteit opwekken voor circa 5.500 tot 6.500 huishoudens.

De bijeenkomst is in het weiland op de kruising van de Hoeksedijk en de Wijkersloot in Wijk bij Duurstede. In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan via een mail naar informatieavond@wijksezon.nl; uiterste datum is maandag 6 juli.…

Het dak van Vakcollege Maarsbergen is vol gelegd met zonnepanelen. Er liggen 432 panelen, tezamen goed voor de helft van het energieverbruik van de vmbo-school.

Wethouder Jorg bezocht Vakcollege Maarsbergen om het zonnepanelenproject officieel in gebruik te nemen. Daarmee zet de onderwijsinstelling een grote stap op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is mede-initiatiefnemer van het duurzaamheidsproject en droeg ook financieel bij. Het platte dak van het schoolgebouw is bij uitstek geschikt voor de plaatsing van de zonnepanelen.

Het Vakcollege ligt in de bossen van het buurtschap Valkenheide. Aan het begin van de vorige eeuw was hier een opvoedingsgesticht van de Hervormde kerk gevestigd.…

Ja tegen het conceptbod van de gemeenten verzameld in de U16, maar bij meerderheid besloot de raad dat de klimaatdoelen best uitgesteld mogen worden tot 2050. Dat is de uitkomst van het overleg van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug.

Wethouder Rob Jorg kan met een ‘ja’ terug naar de U16; de raad is akkoord met het ontwerpbod over de Regionale Energie Strategie. Maar op initiatief van de rechtse partijen in de raad besloot de raad dat de duurzaamheidshorizon van 2035 te ambitieus is. Het mag best 15 jaar later.

D66-raadslid Erik van Buiten concludeerde: ‘De meerderheid van de raad wil tot 2050 wachten op een goddelijke ingreep of zoiets’.…

De vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk kan zich totaal niet vinden in de houding van de politieke partijen die de horizon van klimaatneutrale gemeente  willen doorschuiven naar 2050.

Er ontstond de afgelopen maanden een groeiend verzet tegen de klimaatdoelstellingen binnen Utrechtse Heuvelrug. Ook in de politiek. VVD, CDA, BVHlokaal en SGP willen pas in 2050 een klimaatneutrale gemeente. MMN is het daar niet mee eens. Daar horen inwoners en organisaties toch op z’n minst over mee te kunnen praten, vindt de vereniging.

Donderdag 25 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de klimaatvoorstellen.…

Kinderboerderij ’t Woelige Nest plaatste recent 24 zonnepanelen. Dit was mogelijk dankzij een gift van stichting Wel-Doen uit Driebergen.

Wethouder Rob Jorg (Utrechtse Heuvelrug) was bij de officiële ingebruikname. Jorg: ‘Dit past mooi bij de inzet van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om zoveel mogelijk ‘zon-op-dak’ te realiseren. De Driebergse kinderboerderij was vanwege corona enige tijd gesloten, maar is weer ‘in actie’.

Stichting Wel-Doen werd twee jaar terug opgericht. Met donaties van voornamelijk lokale personen en instellingen uit Driebergen-Rijsenburg ondersteunt de stichting uiteenlopende, maatschappelijke doelen die te maken hebben met kunst, cultuur, natuur, sport, zorg en welzijn.…

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede stemt in met het bod Regionale Energie Strategie (RES). Alleen WijkNu stemde tegen.

De Regionale Energie Strategie is een uitvloeisel van het Nationaal Klimaatakkoord. De U16, waar ook Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug deel van uitmaken, kwam daarop met een voorstel voor onze gemeenten. De regio U16 geeft daarin aan te zorgen voor in totaal 1,8 TWh voor 2030. Wijk bij Duurstede is van plan hoofdzakelijk via zonnevelden bij te dragen.

Het raadsbesluit komt niet als een verrassing, bij de voorbespreking tekende zich al een ruime meerderheid af. Utrechtse Heuvelrug beslist aanstaande donderdag.…

Bent u woningeigenaar én bewoner en van plan om energiebesparende maatregelen te nemen? Dan zijn er subsidiemogelijkheden.

De regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) heeft als doel energiebesparing in woningen te stimuleren. Denk hierbij aan dak- en vloerisolatie. Voorwaarde is wel dat u twee of meer maatregelen neemt. Ook besparende maatregelen die al afgerond zijn, komen voor een bijdrage in aanmerking. Het werk moet dan wel zijn uitgevoerd na 15 augustus 2019.

De regeling loopt tot het einde van dit jaar. Ook daarna is subsidie beschikbaar, dan via uitgebreide regeling Investeringssubsidie duurzame energie. Meer info op de site www.rvo.nl…


Current track

Title

Artist

Background