Gemeente Wijk bezorgd over financiën sociaal domein

Geschreven door op 26 juni 2020

De gemeenteraad werd afgelopen week bijgepraat over de zorgtaken van de gemeente. Met concrete informatie over jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Deze taken leidden in 2017 tot grote tekorten, daarom is toen een project gestart om meer grip te krijgen op de kosten. De zorgtaken zijn er onder meer op gericht om kwetsbare inwoners van alle leeftijden in staat te stellen zo goed en lang mogelijk thuis te wonen en kinderen kansrijk op te laten groeien. De gemeente doet dat niet alleen: ook de medische zorg (huisartsen) en andere zorgpartijen dragen daaraan bij. Een belangrijke rol hierin wordt ook vervuld door mantel- en respijtzorgers en vrijwilligers. De raad wil graag op de hoogte blijven hoe de uitvoering van deze zorgtaken verloopt. Er gaat tenslotte veel gemeentelijk geld in om.

De gemeente heeft helaas geen grip op de bijdrage vanuit het Rijk. Nu al is bekend dat kleine gemeenten vanaf 2021 veel minder geld van het Rijk zullen ontvangen voor de zorgtaken. De gemeente blijft zich er voor sterk maken dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, die ook krijgen. Wijk bij Duurstede heeft samen met gemeenten in de provincie protest aangetekend bij het Rijk tegen de korting.

De ‘noodkreet’ van de gemeenten wordt in de eerste week van juli besproken met de vaste Kamercommissie Financiën. Het water staat de gemeenten inmiddels aan de lippen.


Meer om te lezen

Current track

Title

Artist

Background