Natuur

Medewerkers van Utrechts Landschap vechten tegen de reuzenspringbalsemien. Deze agressieve plant hoort hier niet thuis.

Invasieve planten komen van nature niet in ons land voor. Zoals de reuzenspringbalsemien, die oorspronkelijk uit het westelijke deel van de Himalaya komt. De immigrant vormt in Nederland een bedreiging voor de oorspronkelijke planten en daarmee voor ook de dieren die aan die planten gebonden zijn.

Daarom is er door terreinmedewerkers en vrijwilligers hard gewerkt om deze indringer in het afgesloten moerasgebied van de Amerongse Bovenpolder te bestrijden. De plant was al aardig op weg om de boel over te nemen.…

De bronstijd voor reeën is begonnen. Dat betekent dat de mannetjes op zoek gaan naar een vrouwtje. Door de paringsdrift verliezen de reebokken het ontzag voor mensen en het verkeer. Menig reebokje moet dit met het leven bekopen.

In de bronstijd achtervolgen de bokken de vrouwtjes met enorme inzet. Door de hormoondrift tonen de reebokken onvoorspelbaar gedrag. Trouwens, ook de reegeiten zijn in gevaar. Zij kunnen op hun vlucht ook zomaar een weg oversteken.

Pas in deze periode extra op voor overstekend wild. Dat gebeurt vooral in schemertijd, zowel in bosgebieden als akkerlandschap. De bronstijd voor reeën valt in juli en augustus. Die van edelherten later, namelijk in de tweede helft van september tot begin oktober.…

Het weer toont een zomerpiek. Dat mag ook wel, na een aantal matige weken. Als u gaat zwemmen, controleer dan vooraf of het water in orde is.

Zwemmen in oppervlaktewater is heerlijk en best wel gezond. Maar helaas kan het zijn dat de waterkwaliteit te wensen over laat. Bijvoorbeeld door blauwalg of als het water geen open verbinding heeft. Zwemmers kunnen ziek worden door vervuild water, daar zitten we natuurlijk niet op te wachten.

U kunt thuis al controleren of de kwaliteit van het de locatie goed is. Ga naar de site www.zwemwater.nl of check de zwemwater-app. Er zijn in ons land 770 waterlocaties waar het water gecontroleerd wordt.…

De inwoners van het dorp ’t Goy lijken massaal tegenstander van de komst van windmolens in het gebied. De gemeente Houten maakte onlangs bekend dat de plaatsing van windturbines bij de Goyerbrug een reële optie is.

Op veel huizen, boerderijen en bedrijfsgebouwen in de omgeving van het dorp zijn protestposters te zien. En niet alleen de inwoners van dit deel van de gemeente Houten zouden last krijgen van de windbouwwerken. De locatie ligt kort bij het grenspunt van de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede. Ook inwoners van Werkhoven en Cothen bijvoorbeeld krijgen dan te maken met horizonvervuiling.

De inwoners van het gebied zeggen dat de molens de harmonie van het landschap verstoren. Het zou kunnen gaan om molens van 240 meter hoog, ruim twee keer zo hoog als de toren van de Utrechtse Dom.…

Dagblad Tubantia schrijft dat de gevaarlijke tekenziekte TBE onder meer op de Heuvelrug is waargenomen. Het virus kan tot hersenvliesontsteking leiden.

Twente, de Sallandse en Utrechtse Heuvelrug en de Achterhoek zijn hotspots voor teken die besmet zijn met het virus. Volgens het RIVM is de kans op besmetting erg klein, er zijn maar weinig teken besmet met het kwaadaardige virus. Tot nu toe zijn er in ons land zeven TBE-ziektegevallen bekend, waarvan twee in onze regio.

Het is al langer bekend dat teken bepaalde ziekten op mensen kunnen overbrengen. Jaarlijks worden zo’n 1,2 miljoen mensen door een teek gebeten. Daarvan krijgen rond de 17.000 slachtoffers de ziekte van Lyme.…

De afgelopen drie weken was de tuinvlindertelling, georganiseerd door De Vlinderstichting. Door de telling is bekend welke vlinders in onze tuinen voorkomen.

Dit jaar werden er meer vlinders geteld dan in 2018 en 2019. Veel deelnemers hoopten op een goed vlinderjaar. ‘In vergelijking met de twee voorgaande jaren klopt dat ook’, zegt De Vlinderstichting. ‘Maar als we wat langer teruggaan en vergelijken met de periode 2009-2017, zien we helaas een daling. Vlinders gaan langzaam maar zeker achteruit. De lichte opleving van dit jaar is geen reden tot optimisme.’

 In onze regio werd de Atalante het vaakst geteld. Deze relatief grote, oranje met zwarte vlinder was erg talrijk. Ook de Dagpauwoog en het Klein Koolwitje scoorden goed.…

In het Veenweidegebied en langs de Kromme Rijn liggen kansen om bossen te ontwikkelen die van betekenis zijn voor het klimaat. Dit blijkt uit een onderzoek dat Utrechts Landschap heeft laten uitvoeren.

In de provincie Utrecht zijn mogelijkheden voor bostypes die van oorsprong bij ons laagland horen, maar nog zelden voorkomen. In het Kromme Rijngebied komt rivierbegeleidend bos. Dit type bos groeit snel door de voedselrijke grond en zal snel CO₂ opslaan.

In het Veenweidegebied kan het waterpeil op sommige plaatsen verhoogd worden. Daardoor kan de uitstoot van CO₂ door veenoxidatie sterk worden verlaagd. Hier komt in de plannen elzenbroekbos, ruigt-elzenbos en vochtig en droog essen-iepenbos.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug heeft de eigenaar van landgoed Peppel Enk in Maarn bevolen om de afgesloten paden weer toegankelijk te maken. Het gaat om afsluitingen op de Hoekenkamp, de Vinkenbuurtweg en de Amersfoortseweg. De eigenaar sloot de paden af omdat honden de schapen op het terrein aanvielen. Dat geeft hem nog niet het recht om de paden af te sluiten, vindt de gemeente. Als de eigenaar weigert de paden weer open te stellen, kan hij een dwangsom verwachten.…

Betrokken partners gaan samen aan de slag om de watersituatie op de Heuvelrug te verbeteren. Het gebied moet beter bestand worden tegen langdurige droogte en het tegenovergestelde: wateroverlast.

Door de klimaatveranderingen zijn er meer extremen in de weerssituatie. Lange perioden van droogte, maar ook tijden met veel neerslag. Dit geeft met name in de hoger gelegen gebieden van ons land problemen. Zo is bij droogte de aanvoer van water naar het gebied niet mogelijk. De Utrechtse Heuvelrug is zo’n gebied.

Het actieplan ‘Blauwe Agenda’ is een samenwerking van onder meer de provincie, Vitens, het waterschap en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.…

Vrijdag was er opnieuw een actie voor het behoud van de beuken aan de Broekhuizerlaan. De beoogde bomenkap leidt tot discussie tussen voor- en tegenstanders.

Dit keer waren vertegenwoordigers van Urgenda, de Bosgroep en de Partij voor de Dieren afdeling Heuvelrug met Jørn Copijn actief bij de bewuste bomen in Leersum. Alle bomen kregen een zogenoemde treetag op de stam. Daarop is exact te zien wat een boom voor het milieu betekent.

De kap zou nodig zijn omdat de bomen niet erg lang meer mee zouden gaan. Anderen zeggen dat ze nog wel een eeuw kunnen standhouden. Burgemeester Naafs reageerde via Twitter: ‘Ik hoop dat alle partijen nog eens met elkaar in gesprek gaan’.…


Current track

Title

Artist

Background