Nieuw voorstel herinrichting Amersfoortseweg Doorn naar gemeenteraad

Geschreven door op 30 januari 2019

Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug stuurt de gemeenteraad een nieuw voorstel voor de herinrichting van de Amersfoortseweg in Doorn. Tijdens de voorbereiding bleek dat de fundering van de weg volledig vervangen moet worden en ook uit het participatietraject met omwonenden kwamen maatregelen die meer geld kosten. Daarom stelt het college aan de raad voor de huidige budgetten anders te besteden, zodat de herinrichting optimaal kan worden uitgevoerd.

Om de veiligheidssituatie op de Amersfoortseweg te verbeteren voor omwonenden en alle weggebruikers zijn diverse maatregelen nodig. Zo komt er geluidsreducerend asfalt, een vrij liggend fietspad, een uitbuiging van de weg bij de komgrens en verkeerslichten bij de voetgangersoversteek-plaats bij de basisschool Kameleon. Tijdens de voorbereiding bleek ook dat de fundering van de weg vervangen moet worden.

Voor de nu voorgestelde maatregelen en de vervanging van de fundering is een extra bedrag van € 273.000,- nodig boven de ruim 1 miljoen euro die de raad eerder beschikbaar stelde. Daarom legt het college de raad een alternatief financieringsvoorstel voor om de herinrichting van de Amersfoortseweg toch mogelijk te maken. Onderdeel van dit financieringsvoorstel is een versobering van het ontwerp van de oversteekplaatsen Arnhemsebovenweg in Driebergen. Als de raad hiermee instemt, kan begonnen worden met de herinrichting van de Amersfoortseweg.Het streven is de uitvoering van de werkzaamheden af te ronden voor de bouwvakvakantie.


Current track

Title

Artist

Background