PvdD wil onderzoek naar milieuverontreiniging op de Heuvelrug

PvdD wil onderzoek naar milieuverontreiniging op de Heuvelrug

De Partij voor de Dieren wil een nieuw onderzoek naar milieuverontreiniging op de Utrechtse Heuvelrug. De directe aanleiding zijn de problemen rond de sanering van het voormalige xtc-lab in Overberg. Daar is in de grond veel meer vervuiling aangetroffen dan eerder werd verwacht. De kosten van het schoonmaakproject zijn al opgelopen tot 2,1 miljoen euro.

Er is tot 7 meter diepte al vervuilde grond aangetroffen na milieukundige metingen. Omdat het volgens de gemeente technisch te ingewikkeld en te duur is om alle vervuilde grond af te voeren wordt er nu afgeweken van het oorspronkelijke saneringsplan: er wordt tot 4 meter diepte vervuilde grond afgevoerd.

In de diepere grondlagen wordt de grond niet afgegraven, maar door middel van grondwatersanering zo schoon mogelijk gemaakt. Toch zal er vervuiling in de grond achter blijven. “En daar maken wij ons wel zorgen om” zegt Paul Blom van de Partij voor de Dieren. “Omdat de verontreiniging heeft plaats gevonden in agrarisch gebied, is er geen garantie dat in de toekomst de verontreiniging mogelijk wordt opgepompt en middels besproeiing op het gras en in de voedselketen beland.”

Naast de vervuiling rond het drugslab maakt de partij zich ook zorgen over andere verontreinigingen in de gemeente. “Onze fractie heeft onder meer al gepleit voor een
aanvullend onderzoek van het Boshuis-terrein aan de Driebergse Sportlaan. Ook over mogelijke verontreiniging op het voormalig compost-terrein aan de Woerd in Driebergen bestaat nog steeds onduidelijkheid.”

De sanering van het megadrugslab bij Overberg is eind december stil gelegd, maar wordt deze week weer hervat. De nieuwe planning is dat begin april de grondsanering afgerond moet zijn.

 

 

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven