Simon uit Driebergen is nu officieel bioboer, maar zijn land is hij kwijt

Simon uit Driebergen is nu officieel bioboer, maar zijn land is hij kwijt

Simon van de Vendel kreeg eind augustus te horen dat hij binnenkort zijn certificaat ontvangt voor de overstap van reguliere naar biologische melkveehouderij. Reden voor een feestje. In dezelfde week kreeg hij echter van de verpachter te horen dat hij een deel van de grond kwijtraakt. Sindsdien ligt Simon regelmatig wakker. “Ik ben boos en teleurgesteld en moet nu op zoek naar nieuw land.”
Simon van de Vendel is een van de agrarisch ondernemers die grond pachten op landgoed Beverweerd. Zijn boerderij ligt aan de Langbroekerdijk, nog net in Driebergen, tegen Werkhoven aan. De landerijen van het landgoed zijn eigendom van Odilia Prinzessin Reuss zu Castell-Castell. Zij laat de praktische zaken over aan rentmeesterkantoor ’t Schoutenhuis uit Woudenberg, met hen heeft Van de Vendel contact.

Vierde generatie

De overgrootopa van Simon van de Vendel begon een bedrijf op landgoed Beverweerd. De familie heeft altijd land gepacht. Alleen de boerderij is in eigendom. ,,Mijn opa had een paar koeien en paarden, mijn vader is meer koeien gaan melken en meer land gaan pachten.” Inmiddels is het bedrijf 44 hectare groot. Simon woont met zijn vrouw Bianca en twee kinderen van 6 en 2 jaar oud in de boerderij.
De grond waar het nu om gaat pacht Van de Vendel al ruim twintig jaar, steeds met tijdelijke contracten. Deze flexibele pachtvorm werd ooit geïntroduceerd om in te kunnen spelen op gebiedsprocessen, zoals natuurontwikkeling. Voor ondernemers is tijdelijke pacht echter lastig, investeren brengt altijd een groot risico met zich mee. Toch nam Van de Vendel het risico, om zijn bedrijf toekomstbestendig te houden. ,,Om een goede boterham te blijven verdienen moet je tegenwoordig uitbreiden. Ik moest naar 100 melkkoeien. Daar heb ik niet genoeg grond voor in pacht. Een andere optie is biologische melk produceren, want die levert meer op. Daarom koos ik daarvoor.”

Provincie Utrecht

De overstap naar een biologisch bedrijf maakte Van de Vendel met hulp van de plattelandscoach van de provincie Utrecht. ,,Die heeft ons enorm geholpen. Zij hebben de aanvragen voor ons gedaan.” De omschakeling duurt lang en vergt een flinke investering. Er mag bijvoorbeeld geen kunstmest gebruikt worden en het voer is duurder. ,,Het duurt twee jaar om het land om te schakelen.” Die tijd is nodig om te voorkomen dat de resten van kunstmest en bestrijdingsmiddelen in het product terecht komen.
Om biologische melk te mogen leveren, is een SKAL-certificaat nodig. Eind augustus kreeg Van de Vendel bericht dat zijn bedrijf aan alle voorwaarden voldoet om dit certificaat te ontvangen. ,,Dat was heel goed nieuws. Daar hebben we hard voor gewerkt.” In dezelfde week kwam echter een brief van de rentmeester, waarin stond dat 20 hectare van de grond vanaf 1 januari niet meer aan hem verpacht kan worden, omdat er plannen zijn voor natuurontwikkeling. Het land waar het om gaat ligt aan de Kromme Rijn.

Brief

Deze brief kwam als reactie op een vraag van Van de Vendel. ,,Ik wilde een duiker verplaatsen en kreeg daarop te horen dat mijn pacht onzeker was. Ik moest maar een brief sturen. Dat heb ik gedaan en daarop kreeg ik als antwoord dat er geen nieuw contract kwam.” Het is dus mogelijk dat ook andere pachters op het landgoed geen nieuw contract krijgen, maar daar niet van op de hoogte zijn, omdat ze er niet naar gevraagd hebben. Op de vraag of dat het geval is, zegt de rentmeester dat dit nog niet bekend is.
De rentmeester wil niet veel kwijt over de inhoud van de plannen met de grond. Een woordvoerder van ’t Schoutenhuis: ,,Die plannen zijn gericht op extensivering van de landbouw en versterking van natuurwaarden. Ze zijn te vertrouwelijk en/of prematuur om erover te schrijven.” Van de Vendel vindt het zuur dat juist nu hij overstapt op biologisch, wat een extensivering betekent, dit bericht krijgt. ,,De eigenaar wist dat ik overschakel naar biologisch en was daar blij mee. Als ze natuur willen, is het niet logisch om juist mijn bedrijf te verkleinen.”

Locatie

De rentmeester stelt dat er geen overleg is geweest over de omschakeling. ,,Dat was een geheel zelfstandige keuze en alleen een mededeling. Geen verzoek. Het past wel in de omschakeling naar een meer duurzame landbouw, echter niet op deze locatie van de gronden.” Rentmeester ’t Schoutenhuis begrijpt de schrik van Van de Vendel niet. ,,Er is geen sprake van een opzegging omdat het een tijdelijk pachtcontract betreft en dat is voor de heer Van de Vendel al jaren duidelijk. Tijdelijk is tijdelijk en niet langdurig. Het simpelweg omvormen van een bedrijf kan natuurlijk niet betekenen dat kortdurende pachtovereenkomsten overgaan naar langdurige verpachtingen.”
Van de Vendel zit nu in grote financiële onzekerheid. ,,Zonder dat land kan ik mijn bedrijf niet voortzetten zoals bedacht. Ook komt de financiering in gevaar. Ik zou dit najaar overstappen van de Rabobank naar de Triodos bank. De Rabobank financiert de overstap naar biologisch niet, ik heb geleend van een particulier om dit te kunnen doen. Het is maar de vraag of Triodos akkoord gaat met een bedrijf met minder land.”

Opties

Daarom ligt Van de Vendel af en toe wakker van de zorgen. ,,Ik probeer wel ergens anders land te pachten, maar dat is nog niet gelukt.” Naast de melkveehouderij werken zowel Simon als Bianca buiten de deur. Simon als loonwerker, Bianca in de thuiszorg. Ook hebben ze nog een paardenpension met 24 paarden. ,,Dat zouden we uit kunnen bouwen, maar ik ben boer, ik wil gewoon koeien melken.”

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven