Volledige sanering drugslab Overberg te ingewikkeld en te duur: kosten nu al 2,1 miljoen euro

Volledige sanering drugslab Overberg te ingewikkeld en te duur: kosten nu al 2,1 miljoen euro

De ernstige vervuiling van gedumpt drugsafval rond het voormalige xtc-lab aan de Spoorlaan bij Overberg kan niet volledig worden verwijderd. De sanering blijkt volgens de gemeente Utrechtse Heuvelrug technisch te ingewikkeld en te duur om ook de dieper gelegen vervuilde grondlagen af te graven. Gisteren werd bekend dat de vervuiling op het terrein van het voormalige xtc-lab veel ernstiger blijkt te zijn dan eerder werd aangenomen. Daarom ligt de sanering sinds eind december stil om een nieuw plan van aanpak te maken.
De kosten van de grootscheepse bodemsanering zijn inmiddels ruim verdubbeld en opgelopen tot 2,1 miljoen euro. Eerder werden de kosten van het hele schoonmaakproject geschat op 800.000 tot 1 miljoen euro. “Dit alles kwam als een behoorlijke verrassing. We hadden gehoopt eind december alles gesaneerd te hebben, het is een hele onverwachte tegenvaller” zegt verantwoordelijk wethouder Anouk Haaxma tijdens een persconferentie vanochtend.
Neem hier een kijkje bij het voormalige drugslab in Overberg
In overleg met de provincie, het waterschap en specialisten is nu besloten om tot 4 meter diepte de grond te saneren. Ook in de breedte blijkt de vervuiling zich via het grondwater verder verspreid te hebben. “De vlek is groter dan we dachten. Daarbij gaat het zeker over een verdubbeling van de hoeveelheid grond die we moeten afvoeren.”
Het verder afgraven van de vervuilde grond zou volgens de gemeente technisch heel ingewikkeld worden en nog veel duurder. “In overleg met allerlei specialisten hebben we besloten dat het de beste optie is om wel breder af te graven, maar niet dieper dan 4 meter” zegt Haaxma.
Zijn de eerdere onderzoeken dan wel volledig geweest? “Die onderzoeken gaan volgens specifieke procedures en moeten aan bepaalde normen voldoen. Er is altijd een risico dat als je eenmaal gaat graven je meer vervuiling aantreft en dat is niet ongebruikelijk, maar we zitten wel met de gebakken peren.”
De bodemopbouw op het terrein bleek toch anders te zijn dan uit de eerste onderzoeken is gebleken, zegt bodemspecialist Han de Rijk van de Omgevingsdienst regio Utrecht: “We dachten op 4-5 meter diepte een kleilaag aan te treffen die de vervuiling had kunnen tegenhouden, maar die zat er niet. Daardoor heeft de vervuiling zich via grondwater, zand en een veenlaag verder kunnen verspreiden. Daardoor zijn we behoorlijk verrast.”
Om dieper te graven zijn zogenoemde bemalingstechnieken nodig die ontzettend veel geld kosten. Het resultaat daarvan zal uiteindelijk beperkt zijn, want ook dan blijft er vervuiling achter in de grond. “Daarom is besloten om tot 4 meter af te graven en de diepere vervuiling via grondwatersanering aan te pakken.”
Twee dagen geleden ontvingen omwonenden een brief van de gemeente waarin staat dat de verontreiniging van het gebied veel groter en dieper zit dan eerder werd aangenomen. De gemeente schrijft dat ‘het volledig verwijderen van de vervuiling een te risicovolle civieltechnische uitdaging is’ en dat er ook daarna nog vervuiling achter kan blijven. Een omwonende laat weten zich daar wel zorgen om te maken: “Want in hoeverre zit het ook onder mijn huis? We hebben nu aan de gemeente gevraagd of ook in onze tuin metingen gedaan kunnen worden. Want je maakt je toch zorgen over bijvoorbeeld je toekomstige woningwaarde.”
Er blijft dus gif achter in de grond. Moeten omwonenden zich zorgen maken? Wethouder Haaxma: “We hebben goed contact met de omwonenden. Na de sanering moet het terrein gewoon veilig zijn. Er kan weer een huis gebouwd worden en een moestuin aangelegd worden. Dat is nog steeds ons einddoel.”
“Maar niemand zit hier natuurlijk op te wachten. Het is een crimineel project geweest en uiteindelijk zijn er alleen maar slachtoffers in deze zaak” zegt Haaxma. De miljoenen worden uiteindelijk via het Rijk voorgeschoten, maar de gemeente probeert de eigenaar nog steeds voor alle schade aansprakelijk stellen. Tot nu toe zonder resultaat.
“We gaan straks in maart, als de grond is afgegraven, opnieuw milieukundige bodemmetingen doen om een vervolgaanpak en bijbehorend kostenplaatje te maken” voegt Han van Rijk van de Omgevingsdienst regio Utrecht toe. Het is mogelijk dat de kosten dus nog hoger worden dan de 2,1 miljoen die nu al is uitgegeven. De sanering wordt eind deze week hervat en moet begin april klaar zijn.

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar boven