Corona

Pagina:4

Zoals aan alle Nederlanders gevraagd wordt, houdt ook Hospice Duurstede zich in deze tijd van het Coronavirus aan de richtlijnen van het RIVM. Zij doen er alles aan, wat binnen hun vermogen ligt, om het Coronavirus buiten de deur te houden.
Coördinator, Maureen Brouwer, kan in deze tijd nog steeds rekenen op een grote groep vrijwilligers, die paraat blijft staan om samen met de verpleegkundigen en huisartsen de gasten bij te staan in de laatste fase van hun leven.
Momenteel zorgen 40 van de 60 vrijwilligers voor de invulling van het rooster, daarom is besloten om een zorgvuldig opnamebeleid te hanteren betreffende het aantal gasten.…

De wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben een filmpje online gezet waarin ze meer vertellen over hoe ook zij vanuit huis werken, hoe de gemeentelijke organisatie de dienstverlening zo goed mogelijk blijft organiseren en hoeveel waardering ze hebben voor iedereen die zich in de gemeente keihard inzet; in de zorg, het onderwijs, de afvalverwerking, ondernemers en inwoners.

 

De video:

 …

In de gemeente Zeist is de periode van waarschuwen voorbij. De politie en de gemeentelijke handhavers delen op gezag van de burgemeester direct boetes uit aan iedereen die de maatregelen rond het coronavirus (COVID- 19) negeert. In het bijzonder de 1,5 meter afstand bewaren.

De gemeente doet dit omdat de jeugd bijvoorbeeld op sportvelden en in de voetbalkooien te dichtbij elkaar blijft samenkomen. De bevoegdheid om te handhaven op naleving van de maatregelen past de gemeente Zeist strikt toe. Meteen op de bon, is de sanctie. Herhaaldelijk waarschuwen – en vervolgens gesprekken daarover voeren – vraagt te veel tijd en heeft niet het beoogde effect. De strikte handhaving geldt eveneens voor de afgesloten parkeerplaatsen bij natuurgebieden. Ook recreanten, mountainbikers en eigenaren van honden, die in de bossen de maatregelen negeren, worden bekeurd.…

Op diverse locaties in het buitengebied van de Utrechtse Heuvelrug wordt er in de bermen geparkeerd. Het afsluiten van de parkeerplaatsen is niet voor niets. Parkeren in de bermen en langs de wegen zal beboet worden. Naast het feit dat dit i.v.m.Corona tijdelijk niet mag, is het ook erg gevaarlijk.…

De provincie Utrecht brengt wekelijks een monitor uit met daarin een overzicht van effecten van de coronacrisis op de economie. Met de informatie in de monitor krijgt de provincie een actueel beeld van de stand van zaken. De monitor wordt samengesteld met informatie uit verschillende bronnen.

Gedeputeerde Strijk (Economie): “Allereerst gaat onze zorg natuurlijk uit naar de getroffenen van het virus en het medisch personeel. Als provinciebestuur voelen wij ons verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de coronacrisis zo veel als mogelijk is, worden beperkt. Om daarover beslissingen te kunnen nemen, is het van belang om accurate en relevante informatie beschikbaar te hebben. De monitor ondersteunt dit.”

Met behulp van de monitor kan een beeld worden gevormd dat bruikbaar is voor het volgen van onder meer relevante ontwikkelingen, het in kaart brengen van gevolgen of het agenderen van problemen in Den Haag of Brussel.…

In de provincie Utrecht worden alle bruggen en sluizen tot nader bericht bediend op basis van het winterregime. De maatregelen hebben met name gevolgen voor de bediening op zon- en feestdagen en in de avond. Met het mooie weer is de verleiding groot om het water op te gaan, maar ook daar gelden de aangescherpte richtlijnen: houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar ook bij sluizen en aanlegplaatsen. In een boot of kano zijn maximaal 2 personen toegestaan, behalve als het om personen uit hetzelfde gezin gaat.…

Deze week vergaderen de commissieleden van het algemeen bestuur voor het eerst digitaal.
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is fysiek vergaderen niet meer mogelijk. Omdat men het waterschapswerk zoveel mogelijk door willen laten gaan heeft het college gekozen voor digitaal vergaderen. Dijkgraaf Jeroen Haan: “Ondanks alle beperkingen willen we het democratische proces en het gesprek met onze inwoners zoveel mogelijk door laten gaan. Het zal voor iedereen best even wennen zijn, nu we elkaar alleen via het scherm kunnen zien. Maar ik vertrouw erop dat we op deze manier het open gesprek, net zoals we dat gewend zijn, met elkaar kunnen voeren”.…

In de gemeente Rhenen zijn twee bejaarde vrouwen overleden als gevolg van het coronavirus. Het zijn de eerste inwoners van de gemeente die het virus niet heeft overleefd.…

Maandagmorgen werd de brandweer van Doorn gealarmeerd voor een afhijsing aan de Tuiland. Er was geen verdenking van Corona maar zo benaderen zij alles wel. Dit voor hun eigen veiligheid zodat ze hopelijk vitaal blijven voor de uitruk.…

Naar aanleiding van regelmatig terugkomende overlastmeldingen met betrekking tot groepen jeugd die het afstand houden niet serieus nemen is er met Pasen door de politie in Veenendaal extra inzet gepleegd op de handhaving hiervan. Dit in samenwerking met de Boa’s.
Bij de voetbalkooi stonden ongeveer 15 jongeren die zich niet aan de 1.5 m afstand hielden. De jeugd rent vaak weg bij het zien van de politie. Zo ook in dit geval.
Doordat de politie en Boa’s tactisch stonden opgesteld konden deze jongeren worden staande gehouden.
Er zijn waarschuwingen uitgedeeld en bekeuringen uitgeschreven ter zake de noodverordening.…


Current track

Title

Artist

Background