Laatste Nieuws

De gemeente Wijk bij Duurstede treft regelmatig gedumpt afval aan bij de ondergrondse vuilcontainers.
Matrassen, houten kistjes, ijzer en grote stukken karton, horen naar de milieustraat gebracht te worden. Wanneer deze zaken in een ondergrondse rest vuilcontainer gepropt worden veroorzaakt dat storing. “Storing betekent (nog) hogere kosten, dat treft ons allemaal!”, aldus de gemeente.…

In navolging van al meer dan 1.000 sportverenigingen heeft het bestuur ook gemeend de stap te moeten zetten naar een rookvrije toekomst voor de (jeugd)leden van FC Driebergen. Die stap wordt gezet in het kader van “Generatie Rookvrij”, een initiatief dat ijvert voor zoveel mogelijk rookvrije omgevingen voor de jeugd.
Het rookverbod gaat in op 1 maart.…

Het aantal geweldsmisdrijven daalde in 2019 met 54% ten opzichte van 2018. Dit komt vooral door veel minder bedreigingen, mishandelingen, huiselijk geweld en openlijke geweldpleging. Er waren 54% minder autokraken. En het percentage geregistreerde zakkenrollen daalde hier 100%.
Stijgers zijn woninginbraken en overlast door personen met verward gedrag.
Opvallend is het aantal (geslaagde en niet-geslaagde) woninginbraken in 2019: 52%. Het gaat hier om 6 woninginbraken en 6 pogingen daartoe. Vooral de recente inbraakgolf in november en december 2019 zorgde voor deze stijging. Wat ook opvalt, is 53% meer registraties van overlast door een persoon met verward gedrag. Dit valt trouwens onder de groep niet-misdrijven.

Burgemeester Iris Meerts: ‘Ik ben blij dat we een van de veiligste gemeenten in de regio zijn.…

Op donderdag 5 maart a.s. vieren toekomstige bewoners en projectbetrokkenen de officiële start bouw van plan Hoog Leersum in Leersum. Het project omvat 18 gasloze twee-onder-één-kapwoningen die allemaal reeds verkocht zijn. Rob Jorg, wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug, zal om 14.30 uur het startsein geven. De verwachting is dat de aannemer in het voorjaar van 2021 aan de kopers de sleutel van hun nieuwe woning kan overhandigen.…

Judith de Jonge, gemeentesecretaris gemeente Wijk bij Duurstede, en Gertjan Kaaij, directeur stichting Binding, hebben de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend. Met deze deal spreken zij af dat alle medewerkers direct duidelijk gaan communiceren.
De medewerkers maken gebruik van schrijftips en een checklist. Ook volgen zij een speciale cursus. Op deze manier proberen zij de communicatie te verbeteren.
Deze campagne helpt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. De Direct Duidelijk-deal is een extra stimulans om als organisatie met duidelijke communicatie aan de slag te gaan.…

De brandweer heeft vrijdagavond moeten uitrukken voor een schoorsteenbrand aan de Schoollaan in Maarn.
De melding kwam even na 19:30 binnen. Ter plaatse gekomen constateerde de brandweer dat er geen sprake was van een schoorsteenbrand. Het ging om een pelletkachel die veel rook veroorzaakte.…

Het hospice Heuvelrug heeft het afgelopen jaar een ware metamorfose ondergaan.
Nu is ook het laatste stukje van het hospice opgeknapt, namelijk de entree vanaf de centrale liften. Dit stukje is nu ook in de groene kleur van het hospice geschilderd en mooi aangekleed.…

Stichting Huurdersorganisatie REA en Stichting Huurdersplatform Amerongen & Omstreken hebben Rhenam Wonen gevraagd om meerjarenafspraken te maken over het huurprijsbeleid. Zo wordt de voorspelbaarheid van de jaarlijkse huurverhoging vergroot.
In de meerjarenafspraken, die gelden voor de periode 2020 – 2023, wordt uitgegaan van een inflatievolgende huurverhoging. Dit sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond in 2018 hebben ondertekend. De huurdersorganisaties vroegen een matiging bij een oplopende inflatie, omdat de mensen met de laagste inkomens onder die omstandigheden altijd het minst gecompenseerd worden. In onderling overleg is men op het volgende uitgekomen: op het moment dat de inflatie tussen de 2,6% en 2,1% ligt, stelt Rhenam Wonen de huurverhoging vast op 2,1%. Mocht de financiële continuïteit van Rhenam Wonen in het geding komen of de inflatie boven 2,6% uitkomen, dan gaan de partijen met elkaar in gesprek over de te hanteren huurverhoging.…

Vanaf 17 februari is de ondergrondse fietsenstalling op het station Driebergen-Zeist toegankelijk voor alle reizigers. De stalling is bewaakt en heeft ruim 3.000 plekken. Voor bakfietsen is een aparte ruimte gereserveerd, net zoals de brommers die binnen gestald kunnen worden.
De fietsenstalling is betaald parkeren.…

Vandaag nam wethouder Wil Kosterman, namens de gemeente Wijk bij Duurstede, een bijzondere archeologische vondst in ontvangst. Een gouden ring uit de zesde of zevende eeuw gevonden in Wijk bij Duurstede. Het Rijksmuseum van Oudheden gaat de ring nog nader onderzoeken.

“Een prachtige en unieke vondst in onze gemeente. Het is bijzonder om op Valentijnsdag een gouden sieraad te mogen ontvangen. Ik ben er heel blij mee dat de vinder de ring in eigendom wilde geven aan de gemeente, op voorwaarde dat deze in Wijk blijft. Deze ring krijgt een mooie plek in ons nog te openen Dorestad Museum. Iedereen is dan van harte welkom om deze gouden ring te komen bewonderen,” geeft Kosterman enthousiast aan.

Vorig jaar zomer vond een inwoner van Wijk bij Duurstede een gouden ring uit het vroegere Dorestad bij het rooien van zijn Buxushaag.…


Current track

Title

Artist

Background