Laatste Nieuws

Op woensdag 8 mei worden themasessies georganiseerd met zowel de collegevormende- als niet-collegevormende fracties en externe partijen zoals gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties in de provincie. Het doel van de sessies is om alle dertien Statenfracties en verschillende externe partijen in de gelegenheid te stellen om feedback te geven op de strategische agenda en gericht hun visies en ideeën mee te geven aan de onderhandelaars.

Woensdag gaven GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie in hun eerste gezamenlijke gesprek aan dat zij een inhoudelijke verkenning en onderhandelingen gaan starten met als doel samen vanuit Provinciale Staten een college te formeren. Deze formatie wordt begeleid door de formateurs Bram van Ojik en Jan Jacob van Dijk. Tijdens het gesprek is het proces besproken om tot een college en bijbehorend coalitieakkoord te komen.…

In Veenendaal hebben de douane, diverse disciplines van de gemeente Veenendaal en de politie, twee horecabedrijven en vier woningen gelijktijdig gecontroleerd. Een andere woning werd betreden in verband met het vermoeden van aanwezigheid van softdrugs. In de woning werd een kleinere hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Hierbij zijn geen aanhoudingen verricht. De douane nam een grote hoeveelheid illegale waterpijptabak in beslag. De eigenaar kan een flinke boete en naheffing tegemoet zien. Daarnaast zijn er nog een aantal overtredingen geconstateerd. De gemeente beraadt zich over verdere stappen. De actie werd uitgevoerd in het kader van de integrale aanpak ondermijnende criminaliteit. Dit thema is een speerpunt in het integrale veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022. …

Wijk bij Duurstede meldt dat het Project Zandweg doorgaat, ondanks het vertrek van WijkNogLeuker en de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede. De twee partijen gaven deze week aan uit de projectgroep Zandweg te stappen. Hierover hebben zij een bericht rondgestuurd. Deze twee organisaties vinden dat er te weinig voortgang zit in het project. Ook voelen ze zich niet serieus genomen.

De directie en wethouder Marchal hebben het signaal serieus opgepakt. Samen met enkele betrokken ambtenaren spraken zij op 16 april met beide organisaties. Wethouder Hans Marchal vertelt hierover: ‘Naar hun mening vertoont de gemeente niet de nodige inzet voor het project Zandweg. Daar zijn wij het niet mee eens: het project is in volle gang. We werken nu aan de voorbereidingen voor de afgesproken werkzaamheden.…

Wijk bij Duurstede nodigt inwoners uit voor twee gespreksavonden. De eerste gaat over hoe Wijk bij Duurstede kan overstappen naar duurzame energie. Hoeveel duurzame energie hebben we nodig, wat betekent dit voor ons landschap en welke keuzes hebben we hierin? De tweede avond wordt verder gepraat over één van de mogelijkheden, namelijk zonnepanelen in veldopstellling, zogenaamde zonnevelden. De gemeente gaat een Beleidskader Zonnevelden maken en vraagt u om uw mening en inbreng.

Waarom een avond over Duurzame Energie in het landschap?
Wijk bij Duurstede wil in 2030 energieneutraal zijn, wat betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er binnen de gemeente wordt verbruikt. Er zijn verschillende manieren om energie duurzaam op te wekken. Deze zijn niet alleen zichtbaar op daken maar ook vaak zichtbaar in het landschap.…

In Langbroek vindt komende week de huis-aan-huis collecte plaats voor de jaarlijkse seniorendagtocht. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een vergunning verleend voor het houden van de collecte. De dagtocht voor senioren vindt jaarlijks plaats in juni. Senioren kunnen zich, wanneer de collectant langskomt, meteen opgeven voor de dagtocht. Senioren die de collectant missen kunnen contact opnemen met Sija van Ee op nummer. 0343 – 561 774…

De gemeente Veenendaal heeft besloten extra verkeersborden te plaatsen bij de kruising Voorpoort en Kazemat. Directe aanleiding is een ernstig ongeval bij de tunnel, waarbij een scholier gewond raakte. De fiets van het slachtoffer brak daarbij door de klap doormidden. De tunnel is pas een week open. Omwonenden vinden de kruising onoverzichtelijk en gevaarlijk voor fietsers. …

Het EVA-team van de politie-eenheid Den Haag hield in de maand april vijf personen aan, waaronder een 43-jarige man die in februari werd veroordeeld voor deelname aan een drugsproductienetwerk. Een van die aanhoudingen vond plaats in Doorn. Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.

Doorn
Het EVA-team slaagde er op donderdagmiddag 11 april in om een 28-jarige Hagenaar aan te houden op een bouwplaats in Doorn. Hij stond voor 82 dagen gevangenisstraf gesignaleerd voor mishandeling, vernieling en verkeerswetdelicten. De gevangenisstraf moet hij nu alsnog uitzitten.

Den Haag
Op dinsdagmiddag 2 april hield het EVA-team in een woning aan de Gravinnedreef een 43-jarige Hagenaar aan.…

Vanwege het afscheid van burgemeester Tjapko Poppens van Wijk bij Duurstede, is er op maandagavond 20 mei een feestelijke afscheidsbijeenkomst voor de inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties. Poppens wordt burgemeester van de gemeente Amstelveen. Inwoners die Poppens persoonlijk of namens een organisatie iets willen aanbieden of presenteren, kunnen dat tot uiterlijk 10 mei doorgeven aan Loes de Wit via email: l.dewit@wijkbijduurstede.nl. Op dinsdag 21 mei is ‘s avonds een bijzondere raadsvergadering. In deze vergadering neemt de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede afscheid van Poppens. …

De gemeente Wijk bij Duurstede meldt een beheerder te hebben gevonden voor De Gravenbol. Loon- en verhuurbedrijf G.J.H. van der Louw uit Wijk bij Duurstede verzorgt tijdelijk het beheer en onderhoud van het terrein. Ook int dit bedrijf vanaf nu de parkeergelden, op dagen dat de temperatuur boven de 20 graden is. Hiervoor is Van der Louw bevoegd. De parkeerbedragen blijven € 3 voor een auto en € 8 voor het gebruiken van de trailerhelling. Aanleiding is het opzeggen van het beheer door WijkNogLeuker. Wijk bij Duurstede onderzoekt verder wat de grenzen zijn van Gravenbol als Natura 2000 gebied. Het tijdelijk beheer is van toepassing tot 1 juni. Voor de periode daarna bestaat nog grote onduidelijkheid. …

De financiën voor de Ronde van Spanje, die in 2020 in Utrecht start, zijn bijna rond. Er blijkt nog zes ton nodig te zijn voor een Vuelta-start in onze regio. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt door de betrokken partijen om de Vuelta-start in 2020 naar Nederland te halen. Begin juli werd al bekend dat het kabinet mee wilde denken. Een delegatie uit Nederland was afgelopen weekend aanwezig in Malaga om met de Vuelta-organisatie te praten. De etappes bevatten enkele Nederlandse heuvels, waaronder de Utrechtse heuvelrug en de Amerongse Berg, waar bergpunten te verdienen zullen zijn. Voor het evenement is in totaal bijna 15 miljoen euro benodigd. Daarvan is 6.4 miljoen betaald door de overheid en 2.5 miljoen euro subsidie komt er nog bij van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.…


Current track

Title

Artist

Background