Amerongen

Op de Rijnsteeg in Amerongen stond woensdagmiddag een oude “holle” boom in brand.
De brandweer kwam rond 14:45 uur ter plaatse en heeft de brand geblust. Daarna is in overleg met een medewerker van de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten om de boom om te zagen.…

Op de Koenestraat in Amerongen zijn nieuwe verkeersgeleiders geplaatst. Deze voorziening is onderdeel van de reconstructie van de Koenestraat die vorig jaar is uitgevoerd. Doel van deze verkeersgeleiders is de snelheid van het verkeer verminderen en fietsers veilig langs deze verkeersremmende maatregelen te begeleiden. Omdat dit op de Koenestraat niet goed blijkt te werken, zijn de verkeersgeleiders verwijderd.…

Afgelopen vrijdag sloot de Wilheminaschool in Amerongen zich aan bij het ‘Prikkersgilde’ van de gemeente. Hiermee adopteren zij een stukje van hun schoolomgeving om vrij te houden van zwerfafval. Die middag tekenden Ben Elenbaas, leerling groep acht, leerkracht Annemieke Prinsen en een Boa (handhaver) het convenant. Hierin staat dat de school periodiek het zwerfafval op het schoolplein en in de omgeving van de school opruimt.…

Reshare stopt met de inzameling van textiel in Amerongen en Maarn. Daarom plaatst de Biga Groep deze maand nieuwe containers voor gebruikte kleding en ander textiel in Amerongen en Maarn. Ook de plek verandert: om vervuiling van het textiel te voorkomen worden de containers niet meer direct naast andere afvalcontainers geplaatst.

Vanaf half maart staat de nieuwe textielcontainer aan de Pr. Beatrixlaan tegenover de Pr. Hendriklaan. De huidige textielcontainer op de parkeerplaats van de JUMBO is inmiddels verwijderd.
Vanwege de verbouwing van de Jumbo moesten de ondergrondse containers voor PMD, glas, papier en restafval verwijderd worden. Voor PMD en glas zijn tijdelijke bovengrondse containers geplaatst op de hoek van de Koenestraat en het parkeerterrein. Deze zullen zo snel mogelijk worden vervangen door ondergrondse containers.…

Vandaag komt een kleine hoogwatergolf voorbij op de Nederrijn en Lek tussen Amerongen en Schoonhoven.
Naar verwachting stijgt het waterpeil in de Rijn bij Lobith naar circa 13.40 meter boven NAP. Het water staat hoog, maar levert geen gevaar op voor de dijken.
In tegenstelling tot het vorige hoogwater in februari, zijn er geen preventieve maatregelen nodig.…

Er zijn 2 watertappunten in gebruik genomen op de MTB-route Amerongen. De ene bij de oversteek van de Bergweg bij het dierenasiel en de andere Groene Entree aan de Burgwal bij de officiële parkeerplaats. Dorstige MTB-ers kunnen daar hun bidon bijvullen met kraanwater.
Deze tappunten worden aangeboden door MTB Heuvelrug.…

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht organiseren vandaag een gezamenlijke bewonersavond. Op deze bewonersavond presenteert het waterschap het ontwerp voor de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. De provincie doet dit voor de natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard.

De Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen wordt de komende jaren versterkt, zodat deze klaar is voor de toekomst. Het waterschap wil de dijkversterking aangrijpen om tegelijkertijd de omgeving mooier te maken. Hiervoor wordt samengewerkt met bewoners, agrariërs, verenigingen, de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht. De afgelopen anderhalf jaar is er gewerkt aan één integraal ontwerp: het Voorkeursalternatief.
Het natuurontwikkelingsproject Lunenburgerwaard van de Provincie Utrecht ligt dicht bij het dijkversterkingsproject. Daarom neemt het waterschap het project mee als koppelkans bij de dijkversterking.…

Uit recente cijfers blijkt opnieuw dat vooral in Amerongen en Leersum de vaccinatiegraad achterblijft en ruim onder veilig niveau ligt. Maar ook in alle anderen dorpen blijft de vaccinatiegraad achter op het landelijke gemiddelde.

Veel ouders brengen hun kinderen naar een kinderdagverblijf. Vaak meerdere dagen. Ze vertrouwen erop dat hun kinderen daar veilig zijn. Ook baby’s, die nog niet ingeënt zijn. Maar wat weten ouders eigenlijk over al die andere kinderen? Zijn zij allemaal gevaccineerd? Dat weten ouders niet.

Daardoor is het als ouder niet mogelijk je kind optimaal te beschermen. Dan moet je immers eerst weten hoe hoog de vaccinatiegraad op het kinderdagverblijf is. Die vaccinatiegraad is niet bekend. En als het wel bekend is, is het niet openbaar.

Hier moet wat VVD-raadsleden Jorrit Linders en Tim Rooijakkers betreft verandering in komen.…

Kasteel Amerongen noteerde vorig jaar meer dan 43.000 bezoekers. Om dat allemaal in goede banen te leiden zijn er dagelijks veel vrijwilligers in teams druk bezig op vele fronten. Men is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de verschillende teams komen aanvullen of versterken.

Het gaat om de volgende werkgroepen:

  • Dagmanagers
  • Educatie-medewerkers
  • Engelenwerkgroep
  • Moestuiniers
  • Podium-medewerkers
  • Rondleiders
  • Siertuiniers en boswerkers
  • Medewerkers kasteelwinkel Annebetje

Meer informatie hierover en een aanmeldformulier is te vinden op de website van Kasteel Amerongen.…

Uit gesprekken met bezoekers van de Tabaksschuur in Amerongen is gebleken dat er met name op de zondagochtenden behoefte is om een bezoek aan het infocentrum te brengen. Tot nu toe was dat niet mogelijk, omdat het centrum alleen op zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur voor het publiek is geopend. In overleg met vrijwilligers is besloten om in februari en maart, naast de al bekende openingstijden, een test te doen met het openstellen van het infocentrum op iedere 1e en 3e zondagochtend van de maand. De Tabaksschuur zal dan geopend zijn van 10:30 tot 16:00 uur.…


Current track

Title

Artist

Background