Cothen

Ongediertebestrijder Ed de Groot verwijdert op de zolder van een voormalige kwekerij in Cothen het tot nog toe grootste wespennest dat hij in zijn leven is tegengekomen. Het enorme gevaarte van 70 x 50 x 30 cm is dit jaar 14 keer uitgebouwd door het volk van naar schatting 6.000 wespen. Dat is uitzonderlijk veel. Oorzaak is de hete zomer van vorig jaar en de daaropvolgende droge winter en voorjaar, waardoor er meer koninginnen zijn dan in andere jaren. De telefoon staat bij het bestrijdingsbedrijf 1Minder uit Cothen al weken roodgloeiend vanwege de enorme overlast, terwijl het echte seizoen eigenlijk nog moet beginnen. Eerder dan in andere jaren. Het wespenprobleem neemt deze zomer naar verwachting toe door de weersomstandigheden. Het reusachtige wespennest wordt niet vernietigd, maar zal worden ingezet voor educatieve doeleinden.…

Luiers of incontinentiemateriaal mogen in Wijk bij Duurstede bij het restafval. Maar omdat de kliko dan wel heel snel vol raakt, staan daar speciale containers voor. Cothen: bij het Dorpshuys, Langbroek: bij de sportvelden, op de werf kunt u tot 16.00 uur terecht, de container staat vóór de slagboom.…

De ontwerp Beleidsnota peilbeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt van 13 augustus t/m 23 september ter inzage. Daarom organiseert het waterschap een informatieavond.
De vorige Beleidsnota peilbeheer stamt uit 2011. In 2015 is de nota op één onderdeel aangepast. Sindsdien zijn er veel nieuwe ontwikkelingen die om beleid vragen, zoals klimaatverandering, bodemdaling, dynamisch peilbeheer en waterkwaliteit. Daarom is de beleidsnota geactualiseerd.
Op donderdag 5 september is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Dorpshuys Cothen, C.B. Kentiestraat 2 3945 CB in Cothen.…

De Veiligheidsregio Utrecht heeft de brandveiligheid van alle chalets onderzocht op Recreatiepark Kooten (voorheen: Den Deel) in Cothen. Met de onderzoeksresultaten van het brandveiligheidsrapport wil de gemeente het verblijf op het recreatiepark veiliger maken. Dit kan gevolgen hebben voor de eigenaren en/of bewoners.
Verder heeft het college besloten vaste bewoning hier niet meer toe te staan.

De eigenaren, gebruikers en bewoners van de brandveilige chalets, krijgen hierover binnen twee weken een brief. De bewoners kunnen daarna een gedoogbeschikking bij de gemeente aanvragen. De gemeente beoordeelt voor elke aanvraag of aan de voorwaarden wordt voldaan. De aanvrager krijgt daarna bericht, of hij of zij hier nog maximaal een jaar mag wonen. Dat jaar is ter overbrugging naar andere woonruimte.…

Zo het nu lijkt duurt het nog wel even voordat er woningbouw gaat plaatsvinden op het bedrijventerrein aan de Willem Alexanderweg in Cothen. Tot de woningbouw kijken omwonenden naar een troosteloze vlakte. Het CDA heeft van meerdere omwonenden gehoord dat zij zich storen aan het huidige uitzicht op het terrein. “Kan de gemeente de huidige eigenaar verleiden om er wat aan te doen?”, zo vraagt Gerard Migchels van de partij. Met bijvoorbeeld tijdelijke maatregelen zoals plantenbakken met kleine bomen waar er veel doorkijk is naar het open terrein.…

De bodem nabij de Ossenwaard 2A is verontreinigd. Het gaat om de stof PER (perchloorethyleen). Dit is ontdekt, toen de bewoners van deze woning contact opnamen met waterleidingbedrijf Vitens. Ze merkten dat hun leidingwater een rare smaak had. Daarop heeft Vitens onderzocht wat er aan de hand kon zijn. Daaruit bleek de verontreiniging. Het gebied dat binnenkort onderzocht wordt, begint bij de kruising met de Bloemenwaard. Het gaat verder in westelijke richting van de Ossenwaard tot aan het Kersenpaadje.

Om deze vervuiling beter in beeld te krijgen, is verder onderzoek nodig. Op dit moment is namelijk nog niet duidelijk tot hoe ver de bodemverontreiniging loopt. Ook is de oorzaak ervan nog niet bekend. Daarom gaat adviesbureau Tauw in juli/augustus de bodem van de omliggende percelen en de weg nader onderzoeken.…

In het zomerse weekend van 29 en 30 vond alweer voor de 19e keer het jaarlijkse Kersenfestival plaats in bij Fruitteelt bedrijf Vernooij in Cothen. Regio90 was erbij en maakte een verslag.…

Een vrijwilliger van het TaalHuis is elke week een uurtje bezig met bijvoorbeeld het vergroten van de woordenschat van anderstalige kinderen of het begeleiden van deelnemers van het PraatHuis. Maar ook het ondersteunen van een Nederlandstalige volwassene die moeite heeft met lezen of schrijven behoort tot een mogelijke taak. Doel is om iedereen met een taalvraag te ondersteunen bij hun taalontwikkeling. Meestal is de taalontmoeting bij de deelnemer of vrijwilliger thuis, maar het kan ook in de bibliotheek of ergens anders.
Op dit moment zijn er 90 taalvrijwilligers actief in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek.

Er zijn weer nieuwe aanmeldingen gekomen waar nog geen match voor is gevonden. TaalHuis is op zoek naar een voorlezer bij een gezin in Cothen en een taalcoach aan huis voor een moeder in Cothen.…

Op maandag 10 juni geldt er ter plaatse van het evenement Trekkertrek een tijdelijk parkeerverbod. Dit is om de doorgang van hulpverleningsvoertuigen niet te belemmeren.
Bezoekers kunnen parkeren op het daartoe aangewezen parkeerterrein, bereikbaar via de Kapelleweg.…


Current track

Title

Artist

Background