Cothen

Pagina:6

Medewerkers van het waterschap zijn woensdag gestart met het plaatsen van een tijdelijke pomp met aggregaat op het terrein naast de inlaat van de Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede.
Het water in de Neder-Rijn en Lek staat al lange tijd zeer laag. Daardoor kan er niet op de normale wijze water worden ingelaten in de Kromme Rijn. Al sinds eind juli staan daarom meerdere tijdelijke pompen te draaien op verschillende plaatsen in het Kromme Rijngebied, onder andere bij de stuw/sluis Cothen. Om op een betere manier water aan te kunnen voeren en de omwonenden van de stuw/sluis Cothen te ontlasten, is ervoor gekozen om de tijdelijke pomp uit Cothen te verplaatsen naar Wijk bij Duurstede.…

Fruitteeltbedrijf Vernooij in Cothen is bij haar 100-jarig jubileum onderscheiden tot Hofleverancier. De koninklijke onderscheiding werd overhandigd door Burgemeester Poppens van Wijk bij Duurstede en vond plaats op de vrijdagnamiddag 12 oktober.

Tijdens een feestelijke jubileumdag staat de familie Vernooij stil bij 100 jaar fruitteelt. Met name de kersenteelt heeft veel regionale en landelijke bekendheid gekregen. De waardevolle erkenning voor jarenlang passievol, hard en intensief werk geeft het jubileum extra glans.

Vier generaties

In 1917 startte het bedrijf Vernooij als gemengd boerenbedrijf. De oprichter was de heer G.A.T. Vernooij (Gert), de grootvader van Theo, de huidige eigenaar. In de afgelopen 100 jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een specialistisch fruitteeltbedrijf. Een bedrijf dat oog heeft voor professionalisering van de kersenteelt en voor het behoud van oude streekeigen (hoogstam)kersenrassen.…

Zaterdag 13 oktober wordt er in het kader van Pompoenendag een lampionnenoptocht door de bebouwde kom van Cothen gehouden. De route is als volgt: Startpunt handbalkantine “Fortissimo” (ca. 19.30 uur), Kersenakker, Kromme Stelakker, Grote Meent, Nieuwland, Cob Balkplein, Margrietstraat, Kromme Stelakker, Appelakker, Kroosakker met als eindpunt handbalkantine “Fortissimo” (ca. 20.30 uur). In verband hiermee zullen deze wegen, onder begeleiding van verkeersregelaars en politie, tijdelijk onbereikbaar zijn voor al het verkeer. De organisatie ziet erop toe dat het overige verkeer minimale hinder van de lampionnenoptocht zal ondervinden. Meer info op www.cothen.eu.…

Voor een tijdelijke gronddepot aan de Trechtweg 5 in Cothen zou een vergunning verleend zijn. Het depot ligt naast een waterwingebied van Vitens. Volgens de bekendmaking is de aanvrager Natuurmonumenten. Die lijkt daar niets van te weten.
De provincie zou akkoord zijn gegaan na een uitblijvende of positieve reactie van de gemeente Wijk bij Duurstede. Dit nadat eerder een overtreding werd geconstateerd door de RUD. Er zou grond in depot liggen zonder de benodigde ontheffing. Wel zou er in 2017 een melding zijn gedaan. De fracties van GroenLinks en WijkNu werden benaderd met vragen. Een deel daarvan is door de provincie beantwoord. Een ander deel leggen de partijen aan het college voor.…

De tijdelijke pompen bij de Caspargauw in Cothen blijven zeker nog 4 weken staan, de droogte is nog niet voorbij.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden meldt dat door de extreme droogte de waterstand van de Rijn en Lek erg laag is.…

Op zondag 19 augustus wordt de 11de viswedstrijd gehouden van hengelsportvereniging de Zwarte Boei in de Hogevaart in Zeewolde. De Zwarte Boei is een kleine visclub uit Cothen. De wedstrijd vindt plaats van 08.30 tot 12.30 uur.
Meedoen kost 5 euro.
Meer informatie is te vinden op de website van de club: www.dezwarteboei.com…

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden plaatst een 2e tijdelijke pomp bij de stuw in de Kromme Rijn bij Cothen, vanwege de lage rivierstand in de Neder-Rijn. Deze extra pomp zorgt er, samen met de pomp die er al staat, voor dat het de Kromme Rijn tussen Wijk bij Duurstede en Cothen op peil gehouden wordt. Er kan geen water meer ingelaten worden in de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede, doordat het peil op de Neder-Rijn is gezakt.

De aanvoer van water naar de Kromme Rijn gaat via gemaal Caspargouw. Dat gemaal pompt water uit het Amsterdam-Rijnkanaal via de Caspargouwse wetering, de Oude Kromme Rijn naar het deel van de Kromme Rijn tussen Cothen en Werkhoven. Bij gemaal Caspargouw zijn eerder al twee tijdelijke pompen geplaatst om de Kromme Rijn en daarmee de grachten van Utrecht van voldoende water te blijven voorzien.…

Woningbouwstichting Cothen meldt dat huurders bij een ontruiming geen recht hebben op een sociale huurwoning. Uitzetting is volgens de woningcorporatie bij ernstige problemen niet altijd te voorkomen. Soms zijn de problemen te groot of is de overtreding te ernstig, zoals bij hennepteelt in de woning, bij illegale onderverhuur of bij ernstige overlast voor omwonenden. Om te voorkomen dat de huurder weer problemen veroorzaakt wordt de huurder op een signaleringslijst geplaatst. Dit betekent dat de huurder voor een bepaalde periode, van een tot maximaal vijf jaar niet kan reageren op de sociale huurwoningen die worden aangeboden via WoningNet regio Utrecht. Corporaties in de regio Utrecht hebben afspraken over de signaleringslijst vastgelegd in een protocol. Dit is een document met afspraken over hoe we de signaleringslijst gebruiken.…

Om het waterniveu van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede op peil te houden plaatst Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden twee tijdelijke pompen bij gemaal Caspargouw aan het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Cothen. Dat is nodig vanwege de lage rivierstand in de Neder-Rijn als gevolg van de droogte. Als het peil op de Neder-Rijn nog verder zakt, kan er geen water meer ingelaten worden in de Kromme Rijn. De pompen hebben een gezamenlijke capaciteit van 3.000 liter per seconde. De buizen die het water uit het Amsterdam-Rijnkanaal pompen komen over de Kanaaldijk Noord te liggen. Daarom is de weg afgesloten voor alle verkeer, zolang de pompen nodig zijn.…

Laatst werd in Cothen een bescheiden ‘feestje’ gevierd. Het hoogste punt was namelijk bereikt van de in aanbouw zijnde woningen aan de Kromme Stelakker. Bijna alle toekomstige bewoners waren bij deze viering aanwezig. Toespraken waren er van de projectleider van de bouwer Plegt-Vos, de heer Marien Smit, en van wethouder Willem Joustra. Daarna werd er geproost op het tot nu toe behaalde resultaat.

De woningen worden in ongeveer 3 maanden gebouwd. Deze korte tijd is mogelijk, omdat de woningen voor het grootste deel in de fabriek worden voorbereid. De bouw gaat volgens planning; de oplevering is in het najaar. De exacte datum is nu nog niet bekend.…


Current track

Title

Artist

Background