Kromme Rijnstreek

Pagina:2

Wijk bij Duurstede heeft samen met woningstichting Viveste, woningbouwstichting Cothen en huurdersbelangenvereniging Krommerijn (HBV) afspraken gemaakt over wonen. De basis voor de afspraken is de gemeentelijke Woonvisie. De zogenoemde ‘prestatieafspraken’ gaan over wat de woningbouwstichtingen kunnen bijdragen aan dit beleid. De partijen concluderen dat de woningmarkt in Wijk bij Duurstede flink op slot zit. Er zijn te weinig woningen voor inwoners die een woning zoeken. Doel is zo veel mogelijk inwoners de woning te bieden die bij hen past. Een goede doorstroming kan daarbij helpen. Dat betekent, dat bewoners van de ene naar de andere woning gaan. De woning die ze achterlaten, komt vrij voor andere woningzoekenden. Ook zullen de woningstichtingen hun onderhoud zo duurzaam mogelijk gaan uitvoeren. De prestatieafspraken hebben in ieder geval tot doel om het woningaanbod beter te laten overeenkomen met de vraag.…

In de Kromme Rijnstreek bieden verschillende organisaties de helpende hand aan ondernemers en inwoners die plannen hebben voor een vitaal platteland. Tijdens het Streekplatform op 10 december in Bunnik, lanceert het Streekplatform een website waarmee initiatiefnemers op weg geholpen worden. Bij het aanvragen van een vergunning voor plattelandsactiviteiten of duurzame initiatieven die passen in de omgevingsvisie. Ook hoort u deze avond meer over de subsidieregeling Leefbaarheid in de Kleine Kernen en het Europese plattelandsprogramma LEADER.…

De aanleg van glasvezel in het buitengebied van de Kromme Rijnstreek is in volle gang. In mei werd bekend dat er genoeg animo is voor de snelle internetaansluiting. In totaal wordt er in het gebied ongeveer 540 kilometer gegraven.

Berm-mengsel

De gemeente Wijk bij Duurstede zaait binnenkort een bloemrijk berm-mengsel speciaal voor bijen en andere insecten op de plekken waar gegraven is voor glasvezel.…

Inmiddels heeft 17 procent van de bewoners van het buitengebied van Kromme Rijnstreek zich aangemeld voor glasvezel.
Vóór 22 mei moet minimaal de helft van de inwoners een abonnement afgesloten hebben bij een dienstaanbieder. Wordt dit niet gehaald, dan komt er ook geen glasvezel…

De campagne voor aanleg van glasvezel in het buitengebied voor het deelgebied Kromme Rijnstreek is in volle gang. Het buitengebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug valt met 1089 adressen binnen dit aanleggebied, dat is 1/3 van alle adressen binnen dit gebied.
Dinsdag 22 mei wordt duidelijk of de aanleg van de glasvezel doorgaat. Als dan 50% van alle adressen binnen dit gebied een abonnement heeft afgesloten, wordt dit jaar nog gestart met graven. Momenteel staat de teller op 11,5%. Op dinsdag 8 en 15 mei worden aanmeldavonden georganiseerd. Op 8 mei in Driebergen-Rijsenburg en op 15 mei in Maarn-Maarsbergen. Kijk voor de locatie op: www.glasvezelbuitenaf.nl.…

Er ligt in Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug nog ruim 470.000 m2 asbest op daken. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie. Het asbest ligt verdeeld over zo’n 2.500 gebouwen.
De inventarisatie werd uitgevoerd in het kader van een regionale samenwerking van de provincie Utrecht, twee omgevingsdiensten (Omgevingsdienst regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht) en 21 gemeenten. Doel van de samenwerking: tijdige, liefst duurzame, vervanging van asbestdaken.
Asbest in daken wordt volgens planning door het Rijk in 2024 verboden.…


Current track

Title

Artist

Background