Maarn

De bodem van de schatkist is niet alleen in zicht, de bodem is ook nog ’s leeg. De financiële situatie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is zorgwekkend.

De zwart zaad-gemeente zoekt naar bezuinigingsmogelijkheden en extra inkomsten. In Maarn lazen de inwoners het bericht over de verkoopplannen van wethouder Gerrit Boonzaaijer. Regio90 sprak met winkelend publiek en peilde de stemming.

Natuurlijk was er kritiek, maar ook begrip: ‘Het college doet haar uiterste best’. En: ‘Logisch dat er onderzocht wordt wat de gemeente kan verkopen’. Ook de volkstuinen en de Koeheuvels in Maarn worden genoemd, maar dat gaat iedereen te ver.

Het gebied de Koeheuvels bestaat uit een open zandverstuiving, afgewisseld door heideplantjes en jeneverbesstruiken. Het is een restant van een oorspronkelijk veel groter stuifzandgebied met heide.…

De invasieve Japanse Duizendknoop woekert op de Zanderij Maarn, ook wel bekend als het Zandgat Maarn. De provincie Utrecht heeft de aanval geopend op de woekeraar.

De exoot is lastig te bestrijden. En als je de plant ongemoeid raakt, dan zal het hele landschap in bezit worden genomen. Natuur & Ruimte is door de provincie Utrecht ingeschakeld om de Duizendknoop een halt toe te roepen. Dat gebeurt deels met een graafmachine, deels met de hand. Ook water wordt ingezet om het onkruid uit te roeien. De combinatie van verschillende methoden is nodig om succes te hebben.

Zelfs een klein stengeldeeltje van de plant kan gemakkelijk tot een nieuwe plant uitgroeien. Dat maakt de bestrijding zo lastig.…

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten om de aula op de gemeentelijke begraafplaats in Maarn te verkopen. B&W constateert dat de exploitatie geen gemeentelijke taak is. Al eerder zijn de aula’s van Amerongen en Leersum van de hand gedaan.

Na een participatietraject met begrafenisondernemers blijkt de aula in Driebergen-Rijsenburg niet aantrekkelijk te zijn voor een eventuele koper. Dat zou alleen kunnen als de gemeente zou blijven bijdragen. Daarom besloot het college deze aula vooralsnog aan te houden.

De aula vormde tot nu toe een kostenpost van elfduizend euro voor de gemeente, de jaarlijkse baten bedroegen om en nabij drieduizend euro. De aula krijgt een opknapbeurt.…

Maandag vergaderde de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug over het masterplan voorzieningen in Maarn. Het plan is nu gereed voor oordeelsvorming.

Onder voorzitterschap van Wim Hak kregen de raadsleden in het online-overleg informatie over de plannen voor Maarn en Maarsbergen. De voorbereidingsgroep gaf een heldere toelichting, ook was er inbreng namens de omwonenden. Tijdens dit beeldvormend overleg zegde wethouder Chantal Broekhuis opnieuw toe tussentijds te zullen rapporteren.

Verder beloofde de verantwoordelijk wethouder dat eventuele plannen bij de Planetenbaan in elke fase van de planontwikkeling ter toetsing zullen worden voorgelegd aan de provincie.…

Deze maandag spreekt de raad van Utrechtse Heuvelrug over de plannen voor Maarn en Maarsbergen. De dorpsvoorzieningen staan daarbij centraal.

‘Maarn en Maarsbergen zijn vitale dorpen en willen dat graag blijven. Daar horen goede voorzieningen bij. Hoe mooi zou het zijn om een ontmoetingsplek te hebben waar onderwijs, kinderopvang, sport, verenigingsleven en bibliotheek bij elkaar komen en dat er gelijk ook ruimte ontstaat voor woningen.

Dat was de tekst van de uitnodiging voor een bijeenkomst in maart jongstleden. Helaas gooide Covid-19 roet in het eten. Toch blijft het streven om na de zomer te starten met het opstellen van een masterplan.

Daarom heeft de voorbereidingsgroep besloten de gemeenteraad te vragen het procesplan met de kaders vast te stellen. Dit gebeurt dus deze maandag.…

Maarn Actief heeft een nieuwe website. Op maarnactief.nl al het nieuws en de agenda voor Maarn en Maarsbergen. Verder ook een nieuwsbrief en accounts op Instragram, Twitter, Facebook en YouTube.

*

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland bestaat 50 jaar. Vanwege de pandemie is er geen jubileumbijeenkomst. Het kantoor van de christelijke organisatie is in Driebergen. Wycliffe richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld en werkt daarbij samen met partners wereldwijd. Aanstaande dinsdag besteedt 90 in de Regio aandacht aan het werk. Tussen half zeven en zeven uur vertellen enkele medewerkers over het soms gevaarlijke werk.…

De pachtvergunning van De Binder in Leersum loopt af. De gemeente is in gesprek met de huidige beheerders over verlenging. ‘Met een positieve intentie’, zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer. ‘We zijn bijzonder tevreden over hoe het gaat. Bestendigen van de afspraak is ons doel’.

*

Basisschool De Ontdekkingsreis in Driebergen groeit. De school heeft de gemeente om extra ruimte gevraagd, het college reageerde positief. Maar extra geld voor inrichting zit er niet in.

*

De gesprekken over de toekomst van het multifunctioneel centrum in Maarn vorderen. Wethouder Chantal Broekhuis is positief en verwacht binnenkort ontwikkelingen te kunnen melden.…

De afgelopen weken was het vaak raak, te hoge voertuigen liepen vast in de tunnel bij Maarn. De gemeente komt nu in actie.

‘Het is eigenlijk niet onze verantwoordelijkheid’, zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer. Omdat de opdrachtgever en de uitvoerende aannemer elke verantwoordelijkheid afwijzen, rest de gemeente niets anders dan zelf in actie te komen.

Er zal waarschijnlijk een hoogteplank dwars over de weg komen, waardoor bestuurders van vooraf merken dat ze te hoog zijn. Of wellicht iets van kettingen. Boonzaaijer probeert nog geld bij de gezamenlijke verzekeraars te halen, want zij zijn ook de dupe van de kosten van de aanrijdingen. Hoe het ook zij, de gemeente laat de automobilisten niet in de kou staan.…

De Maarnse wielrenster Geerte Hoeke beëindigt per direct haar carrière. De ploeg van de 29-jarige cyclocrosster stopt aan het einde van dit seizoen.

Aan Wielerflits geeft Hoeke aan dat ze er geen plezier meer in heeft. Ze is ook verre van tevreden over de inzet van haar team. Hoeke zou ook nog loon tegoed hebben. In 2018 stapte ze over naar haar huidige ploeg, in eerste instantie was ze erg enthousiast over het Xalt Cycling Team. Ze sprak toen over ‘een familieteam’.

De Maarnse begon op 18-jarige leeftijd met fietsen. Vorig jaar oktober werd ze nog tweede in de klimcross in het Belgische Beringen.…

Wijk bij Duurstede wil weten hoe de inwoners het handelen van de gemeente in deze coronatijd ervaren, om zo de dienstverlening te kunnen verbeteren. De enquête is tot en met 14 juni via de site van de gemeente beschikbaar.

*

De Lintjesregen is al geweest, hoewel: de oorkondes zelf zijn nog niet fysiek uitgereikt. Dat zal nu gaan gebeuren op vrijdag 3 juli aanstaande.

*

In het tunneltje in Maarn was het vrijdag weer raak. Een te hoge bestelwagen liep vast in de onderdoorgang. Actie kan nu toch eigenlijk niet uitblijven?…


Current track

Title

Artist

Background