Maarsbergen

Pagina:4

Komende zaterdag gaat de DE-waardepuntenactie voor de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug van start. De waardepuntenactie van Douwe Egberts, Lionsclub Maarn-Maarsbergen en Voedselbank Utrechtse Heuvelrug helpt de klanten van de Voedselbank. Gedoneerde waardepunten bezorgen personen die afhankelijk zijn van de voedselbank een kopje koffie. Daarnaast zet Douwe Egberts het aantal ingeleverde waardepunten om in pakken roodmerk koffie van 250 gram. Die worden vervolgens door de Voedselbank aangeboden aan de cliënten. De bonnen kunnen tot 15 januari 2019 worden ingeleverd.…

Tankstations in onze regio hebben flinke last van de huidige lage waterstand. In onder andere Wijk bij Duurstede, Doorn en Maarsbergen is bij verschillende pompen al sprake van een serieus brandstoftekort. Het gaat onder andere om pompen van Shell. Eén van de brandstofdepots is gevestigd in Arnhem. Door de lage waterstand in de Rijn is het depot alleen bereikbaar als schepen niet helemaal volgeladen zijn. Gevolg is dat er minder brandstof in één keer vervoerd kan worden en dat daarom niet alle tankstations continu bevoorraad kunnen worden. Ook BP en Total zouden problemen hebben met de levering van brandstof. Shell meldt te werken aan alternatieve routes, bijvoorbeeld over de weg of over het spoor.…

De aanleg van de spooronderdoorgang in de Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen is een flinke stap dichterbij gekomen. De zogeheten westelijke variant, waarbij de Tuindorpweg wordt afgesloten, kan worden uitgewerkt. Om de onderdoorgang aan te leggen is een extra investering van 13,2 miljoen euro van de provincie Utrecht en 2,2 miljoen euro van ProRail nodig. Dat voorstel doen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

Midden in Maarsbergen ligt nu nog een gelijkvloerse spoorwegovergang in de provinciale weg. De provincie, gemeente en ProRail gaan in die weg een tunnel aanleggen om zo de verkeersveiligheid, de doorstroming en leefbaarheid in het dorp te bevorderen. In 2017 hebben Provinciale Staten gekozen voor de westelijke variant waarbij de Tuindorpweg wordt afgesloten. Medio 2019 start de procedure voor een Provinciaal Inpassingsplan voor het project (vergelijkbaar met bestemmingsplan).…

Zondagavond rond 19:20 uur rukte de brandweer uit voor een schoorsteenbrand aan de van Beuningenlaan in Maarsbergen.
De mannen kregen assistentie van de ladderwagen van de brandweer uit Doorn.…

De maandelijkse spreekuren komen t/m november 2018 te vervallen. In plaats daarvan is er bij wijze van proef eens per maand een inloopspreekuur. Op 26 september vond de 1e inloop plaats. Er kwamen 2 bezoekers. De eerstvolgende inloop is op woensdag 17 oktober a.s. De 3e op 21 november a.s.
De inwoners van Maarsbergen zijn tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom binnen te lopen bij La Place, Maarsbergen. De projectgroep is aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U hoeft zich hiervoor dus niet vooraf aan te melden. In december wordt geevalueerd en bepaald of er op deze wijze wordt doorgegaan of toch het maandelijks spreekuur weer in ere wordt hersteld.…

Zaterdag a.s. opent Brandweer Maarn Maarsbergen haar deuren. Iedereen is van harte welkom in de nieuwe kazerne. Tussen 11:00 en 17:00 uur kunt u in gesprek met de vrijwilligers die ons regelmatig te hulp schieten, niet alleen bij brand.

http://www.brandweermaarnmaarsbergen.nl…

In een “motie van aanmoediging” hebben VVD, D66 en BVH op 8 maart van dit jaar opgeroepen “om met een pro-actieve houding te komen tot een beter participatief proces richting de realisatie van de ondertunneling in Maarsbergen”. Daarnaast werd daarin verzocht te kijken of er voldoende budget is voor de mitigerende maatregelen en aan te geven hoe de 2,5 miljoen van de Utrechtse Heuvelrug wordt besteed. Met de vragen van dezelfde partijen verzoekt de VVD het college nu om aan te geven hoe zij dat heeft ingevuld. Tevens zijn vragen gesteld over de benzinestations, een eventuele aanpassing van het tracé en er is gevraagd om een visualisering van het plan, zodat voor iedereen duidelijk is hoe het er precies uit gaat zien.…

In een caravan in Maarsbergen is vanmiddag een stoffelijk overschot gevonden. Rond 1 uur stond een caravan in brand ter hoogte van de Scherpenseelseweg. Hierbij kwam veel zwarte rook vrij die richting de A12 trok. Rijkswaterstaat stelde daarom een snelheidsbeperking in. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse, onder andere voor extra watertoevoer.
De politie onderzoekt de zaak en laat weten dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf.…

De brandweer Maarn-Maarsbergen kampt met een tekort aan medewerkers. Het brandweerkorps is daarom op zoek naar extra vrijwilligers. Volgens het korps is anders de kans groot dat de kazernedeuren gesloten blijven en men bij 112 de voicemail krijgt. Meer informatie is te vinden via het Twitteraccount van de brandweer op @BrandweerMRNMRB…

In de maanden mei en juni jl. vond het haalbaarheidsonderzoek plaats naar het wel/niet uitplaatsen van de tankstations. Bureau Hosper (landschapsarchitectuur) is samen met direct betrokkenen en met belangenbehartigers aan de slag gegaan met dit onderzoek. Het advies van Hosper en het advies van het Q-team (kwaliteitsteam) staan op de website www.provincie-utrecht.nl/maarsbergen onder ‘downloads’. Naar verwachting vindt in november dit jaar besluitvorming plaats door Provinciale Staten.…


Current track

Title

Artist

Background