Laatste Nieuws

Pagina:4

Op de agenda van de raad van aanstaande donderdag staat als punt 18 de herbenoeming van de vier leden van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz).
Over de benoeming zal in de vergadering van donderdag schriftelijk worden gestemd.
Het betreft een benoeming op voordracht. Dit betekent dat de gemeenteraad geen andere kandidaten kan benoemen, maar wel de voordracht kan afwijzen. Voorgesteld wordt om de stemming over alle vier kandidaten te doen via één biljet in één stemming. Er worden stembiljetten uitgereikt waarbij bij de vier kandidaten kan worden aangegeven of de raadsleden vóór of tegen de herbenoeming stemmen.…

De gemeente Wijk bij Duurstede stelt op dit moment beleid op voor zonnevelden: onder welke voorwaarden mogen zonnevelden worden aangelegd in de gemeente? Er zijn al verschillende voorwaarden vanuit wetten en vastgesteld beleid, bijvoorbeeld op het gebied van natuur en archeologie. U kunt dit conceptbeleid voor zonnevelden inzien op de website Zonnevelden Wijk bij Duurstede.

In het collegeprogramma 2018-2022 is de ambitie opgenomen om 16% duurzame energie op te wekken. Ook wil de gemeente in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. De eerste stap is om energie te besparen. Een volgende stap is om de daken vol te leggen met zonnepanelen. Hiermee kan ongeveer 20-25% van het totale energieverbruik duurzaam worden opgewekt. Daarom is het nodig om ook op andere manieren duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld via zonnevelden.…

Dit jaar was het hospice Heuvelrug als goed doel gekoppeld aan de Hoenderdaal Masters.
De Hoenderdaal Masters vond plaats op zaterdag 13 april jongstleden. Tussen de twee wedstrijden door werd er een “Blind neary” challenge gespeeld op de driving range. Deelnemers konden voor deze actie ballen kopen en proberen de “Blind neary” te slaan. Daarnaast stonden er collectebussen voor het hospice waar mensen een vrijwillige donatie in konden doen. In het totaal is er € 600,00 ingezameld.
Het bedrag wordt gebruikt voor het opknappen en herinrichten van het hospice.…

Per 1 september is de functie van dijkgraaf bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) vacant. De huidige dijkgraaf Patrick Poelmann is niet meer beschikbaar voor een derde ambtstermijn.
Er hebben zich ongeveer 50 sollicitanten gemeld. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap neemt in juni een besluit over welke kandidaat zij voor benoeming aanbeveelt bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze kandidaat wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd.…

Op woensdag 22 mei van 16.00 tot 20.00 delen hoogleraar Marli Huijer en Frank Speel van Democratie in Actie hun ervaringen met de dialoog wanneer meningen stevig verschillen tijdens de ‘Dialoog in het publieke domein’. Leren van elkaar hoe we tegenstellingen kunnen overbruggen is voor ons allen van groot belang. Tijdens de begeleide dialooggesprekken daarna is er ruim de gelegenheid eigen inzichten te delen en zelf de dialoog te ervaren.

Ondanks meningsverschillen positief in gesprek zijn met elkaar. Inspraak geven en participatie ontwikkelen. Kan dat in een tijd waarin we beleven dat verschillen en conflicten in de maatschappij toenemen, zoals ook het CBS rapporteert? Dit is de focus van deze bijeenkomst met een mix van deskundige meningen en zelf doen.

Werk je samen met mensen waarbij meningsverschillen in de weg staan?…

De videoservice ‘Mijn Leven 2.0’ heeft als doel Zeistenaren die een medisch ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, te inspireren bij het opnieuw vormgeven van hun leven. Geïnteresseerden kunnen zich sinds oktober gratis abonneren op de service. Ze ontvangen in vijf weken vijf keer een mail met een video. Wethouder Marcel Fluitman: “De eerste ervaringen zijn positief. In zes maanden hebben zo’n 100 mensen zich geabonneerd op de service.”…

Zaterdag 11 mei is, na een periode van ziekte, Ineke Holierook overleden. Ze was oud-raadslid van de Partij van de Arbeid.
Van juni 2007 tot maart 2018 was zij raadslid van de gemeente Rhenen. Een periode die werd gekenmerkt door haar betrokkenheid bij de mensen die het wat minder hebben, haar vasthoudendheid en haar directe manier van communiceren. Ineke Holierook had een speciale plek in de gemeenteraad. Sinds de verkiezingen van 2014, waar de PvdA één zetel behaalde, vormde zij de 1-vrouwfractie van de PvdA. Klein als fractie maar sterk als persoonlijkheid. Een raadslid waar naar werd geluisterd, die respect afdwong. Zij wist in haar betoog altijd de kern te raken, de vinger op de zere plek te leggen en zaken voor elkaar te krijgen.…

De 14e 3kernenavond4daagse is van 5 tot en met 7 juni, met keuze uit de afstanden 5 en 10 km.
Ook dit jaar gaan de routes door de boomgaarden.
De organisatie verwacht ruim 1.400 deelnemers te verwelkomen.

Startlocaties
4 juni dinsdag Voetbalveld SVF Cothen
5 juni woensdag Dorpshuis Langbroek
6 juni donderdag Voetbalveld CDW Wijk bij Duurstede
7 juni vrijdag Voetbalveld SVF Cothen

Alle routes kunt u ook vinden op de website: http://www.3kernenavond4daagse.nl/…

Sinds 2008 organiseert hockeyvereniging Dorsteti ieder jaar in samenwerking met Arte Via, het Pannenkoeken Restaurant ‘t Veerhuys en de Rabobank een knotshockey-clinic voor mensen met een verstandelijke beperking.

Doel: Hockey toegankelijk maken voor iedereen.
Inhoud clinic: Lichte fysieke training en het aanleren van basis hockeyvaardigheden onder begeleiding van trainers die al vaker sport en spel hebben gegeven aan personen met een beperking. De clinic duurt ongeveer 1 uur. Er wordt gespeeld op een kwart veld met sticks van schuim en een lichte, plastic bal.
Aanvang clinic: Woensdagmiddag 12 juni van 14.00 tot 17.00.
Locatie: HV Dorsteti – Sportcomplex “Marienhoeve” Lekdijk Oost 14, Wijk bij Duurstede.

De clinic wordt gratis aangeboden.…

In Wijk bij Duurstede moest de brandweer in de nacht van zaterdag op zondag uitukken voor een brand aan de buitenzijde van een woning aan de Martelstraat. De brand is inmiddels geblust. I.v.m. de forse rookontwikkeling, werd de woning door de brandweer geventileerd.…


Current track

Title

Artist

Background