Laatste Nieuws

Page: 7

Als vervolg op het KAMM convenant heeft de raad het stedenbouwkundig kader voor de ontwikkeling op landgoed Huis te Maarn goedgekeurd. Hierin is vastgelegd dat de eigenaren van het landgoed streven naar een structurele verhoging van het beheerbudget en daarvoor drie woningen in erfpacht willen uitgeven. Het college van burgemeester en wethouders van de Utrechtse Heuvelrug stemmen nu in met het ontwerpbestemmingsplan en geven dat vrij voor inzage.

Met de ontwikkelingen willen de eigenaren ook de mogelijkheid voor bijeenkomsten van bijvoorbeeld vrijwilligers of voor educatie, die nu nog in het hoofdhuis zijn, graag elders onderbrengen op het landgoed en combineren met een berging voor opslag van onderhoudsmateriaal. Elders op het landgoed worden bovendien de bedrijfsbestemmingen “Houthandel” en “Smederij” verwijderd en omgezet in wonen en natuur.…

Op donderdag 27 juni jl. heeft de raad het raadsvoorstel “Uitgangspunten en voorbereiding gebiedsontwikkeling Trompplein en Breeschotenlaan inclusief MFA Maarn en woningbouw “ aangenomen. De voorwaarden daarbij werden middels een amendement, ingediend door VVD, OPEN, D66, CDA en CU, aangenomen met tegenstemmen van SGP en BVH. Op 13 punten werden de voorwaarden aangepast of vernieuwd. Enkele belangrijke punten daaruit:
– Er dient een representatieve stuurgroep te worden samengesteld die de belangen van de diverse stakeholders recht doet.
– Er moet een integrale oplossing worden gevonden voor verkeer en parken
– Uitgangspunt is een volwaardige sporthal die zeven dagen per week beschikbaar is en op voorwaarde van een structureel dekkende exploitatie.
– De mogelijkheden van een bibliotheekfaciliteit met inbreng van bibliotheek ZOUT, scholen en vrijwilligers wordt verkend.…

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug stemt in met de nota ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie, een gedeelde verantwoordelijkheid – Herijkt onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022’ en vraagt de gemeenteraad om de nota vast te stellen. Ook stemt het college in met de bijbehorende subsidieregeling ‘Peuteropvang Voorschoolse educatie Utrechtse Heuvelrug’, onder voorbehoud dat de gemeenteraad het nieuwe beleid goedkeurt.
De herijking van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is nodig omdat het Rijk nieuwe wettelijke en financiële kaders stelt.

Met het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid zet de gemeente vooral in op het verhogen van de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VE). Peuters met een risico op taalachterstand krijgen meer VE-uren aangeboden. Om deze peuters beter te bereiken, biedt de gemeente de VE aan daar waar de achterstand het hoogst is.…

Staatsbosbeheer organiseert op zondag 21 juli een historische wandeling in boswachterij Austerlitz. Tijdens deze excursie vertelt een ervaren gids alles over het ontstaan van Austerlitz en haar bosrijke omgeving. Van de begintijd zijn nog vele tekens te zien in deze boswachterij.

Austerlitz was ooit deel van een groot heidegebied tussen Zeist en Amersfoort. In 1804 bouwde een garnizoen van het Franse leger hier Kamp Zeist. Voor omwonenden was het de eerste recreatieve voorziening in de natuur: soldaatjes kijken op het exercitieterrein. De tweede volgde al snel: de Pyramide van Austerlitz, een aarden piramide van 36 meter hoog ter herinnering aan de Franse overheersing van Nederland.

Austerlitz is vernoemd naar de plaats in voormalig Tsjechoslowakije waar Napoleons leger de Oostenrijkse en Russische troepen versloeg.…

Florijn Aannemingsbedrijf BV start binnenkort met de zomerse maairoute in Wijk bij Duurstede. Hierbij worden de verkeerseilanden en uitzichthoeken netjes vrij gemaaid om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Mocht u zelf nog gevaarlijke situaties door bermgras zien? Dan kunt u dit altijd melden. Ook is te zien dat door het maaien van de voorjaarsronde er weer allerlei prachtige bloemen en zomerbloeiers in de berm te bewonderen zijn.…

Van donderdag 22 t/m zondag 25 augustus is de eerste editie van de Utrechtse Fietsvierdaagse. Fietsen langs forten, kastelen en buitenplaatsen en militair erfgoed. Met een feestelijke start op Slot Zeist en met unieke rondleidingen en pauzeplekken. De deelnemers fietsen voor een goed doel: hartonderzoek van UMC Utrecht.
Vrijdag 23 augustus staat een route langs kastelen en buitenplaatsen op het programma. Elk kasteel en buitenplaats heeft zijn eigen karakter en een eigen verhaal.
Inschrijven voor de Utrechtse Fietsvierdaagse kan op: www.utrechtsefietsvierdaagse.nl.…

In het zomerse weekend van 29 en 30 vond alweer voor de 19e keer het jaarlijkse Kersenfestival plaats in bij Fruitteelt bedrijf Vernooij in Cothen. Regio90 was erbij en maakte een verslag.…

Maandagochtend is er in Maarn een insluiper gesignaleerd in een woning aan de Driespronglaan. Helaas was de vogel gevlogen, aldus de politie, die een zoekslag maakte in de ruime omgeving. Helaas zonder resultaat. Mogelijk was het ook écht een verward persoon maar hoe dan ook: hij was niet welkom!, zo laat de politie weten.…

Eind juni is er in Maarn een oude dame benaderd door een man die pannensets en messensets te koop aanbood. U raadt het al: foute boel. Veel geld armer en enkele (waardeloze) sets rijker.
Wees alert op dit soort praktijken en waarschuw uw ouders bijvoorbeeld daar ook voor, zo waarschuwt de politie.…

De gemeente is blij te zien dat er minder speeltoestellen van inwoners staan in de openbare ruimte. Dit is na de vraag van de gemeente om deze toestellen in de openbare ruimte te verwijderen. In mei stonden er bijvoorbeeld 10 trampolines. Vorige week waren dit er nog maar 5.

De gemeente vraagt aan iedereen de toestellen van inwoners die nog in de openbare ruimte staan weg te halen. Het gaat o.a. om trampolines, voetbaldoeltjes en schommels. De reden hiervoor is dat deze speeltoestellen niet worden gekeurd. In het verleden is in degemeente een ongeluk gebeurd met een speeltoestel. Hierbij raakte een kind gewond. De gemeente kan daarom de veiligheid niet beloven en is dan verantwoordelijk voor de gevolgen. Binnenkort haalt de gemeente de speeltoestellen van inwoners die dan nog in de openbare ruimte staan weg.…


Current track

Title

Artist

Background