Regio

Page: 2

Zondag werd de eerste hittegolf van 2020 een feit. Het KNMI noteerde toen de vijfde achtereenvolgende zomerse dag, drie daarvan gaan als tropisch de boeken in. Daar zal het niet bij blijven, ook de eerste dagen van deze week is het ronduit heet. Het is de eerste hittegolf in 2020.

Vorig jaar waren er in ons land twee hittegolven, met een hoogst gemeten temperatuur van 37,5 graden Celsius. Het nationale hitterecord is gevestigd op 40.7 graden in Gilze-Rijen op 25 juli 2019.…

Waterleidingbedrijf Vitens signaleert een sterke toename van het watergebruik. Het bedrijf vraagt inwoners om zuinig te zijn.

Vitens is verantwoordelijk voor het drinkwater in vijf provincies, waaronder Utrecht. Door de droogte is de stand van het grondwater flink gedaald, vooral in hoger gelegen zandgebieden. Daar komt nu het extra gebruik als gevolg van de hittegolf bij. Het meergebruik loopt op tot soms wel 50 procent, zo constateert de drinkwaterleverancier.

Als we niet minderen, zal Vitens de druk in de leidingen moeten verminderen. Het kan er zelfs toe leiden dat er helemaal geen water meer uit de kraan komt. Stop met niet noodzakelijk gebruik, is de oproep. Zoals het sproeien van de tuin en het vullen van zwembadjes.…

Marieke Schouten, wethouder in Nieuwegein, is de nieuwe voorzitter van het Netwerk Water & Klimaat Utrecht Zuidwest. Mevrouw Schouten volgt Herman Geerdes op, voormalig wethouder van Houten.

Binnen dit netwerk werken het waterschap, de provincie en de veiligheidsregio samen met de 14 betrokken gemeenten, waaronder Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Doel is het klimaatbestendig maken van de regio.

De regio is bijzonder gevarieerd en strekt zich uit van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug tot het veenweidegebied in het Groene Hart. Daar tussenin ligt het rivierengebied en de stedelijke kernen.…

Een brand op een autosloperij in Duiven zorgde vrijdag voor een enorme rookontwikkeling. De rookwolken reikten tot in onze regio. Er ging zelfs een NL-alert uit. Er zouden zo’n duizend auto’s op het terrein hebben gestaan, in rijen van vijftien meter hoog. Omdat er veel kunststof in vlammen opging, was de rook niet zonder gevaar. Inwoners kregen het advies om ramen en deuren te sluiten.

Pas in de loop van de dag kreeg de brandweer de brand onder controle. Het nablussen duurde daarna nog uren.…

Diverse instanties waarschuwen voor verslapping van de coronamaatregelen. In sommige plaatsen in ons land zijn nieuwe besmettingshaarden vastgesteld. Peter de Oudsten, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, waarschuwt voor een tweede golf.

De waarnemend burgemeester van Utrecht sprak via een videoboodschap zijn bezorgdheid uit. Verreweg de meeste mensen houden zich keurig aan de richtlijnen, maar er zijn helaas ook groepen die alle waarschuwingen aan de laars lappen.

‘Was uw handen, houdt anderhalve meter afstand en vermijd drukke plekken’, zegt Den Oudsten. Eerder al riepen de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam op tot strengere maatregelen. Wellicht is een mondkapjesplicht toch niet zo’n gek idee.…

Het college van Zeist stelt haar gemeenteraad voor om te onderzoeken of er ten zuiden van de gemeente zonnevelden en windmolens kunnen komen. Het gaat om het gebied tussen de A12 en het spoor.

Het Zeister college wil bij de planvorming de inwoners en andere belanghebbenden nadrukkelijk betrekken. Inwoners zouden ook kunnen delen in de opbrengsten van een eventueel initiatief. Ook de belangen van landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, landbouw en andere stakeholders wegen zwaar.

Het gaat om een eerste idee, niet meer dan dat. Het spreekt voor zich dat buurgemeenten zoals Utrechtse Heuvelrug geraadpleegd zullen worden.…

Het is weer oppassen geblazen, het dievengilde is na een coronapauze weer actief. Ook in onze regio, zo klinkt het van verschillende kanten.

Toen Covid19 uitbrak, liep het aantal inbraken en andere criminaliteit terug. Dat is inmiddels verleden tijd. Zo waarschuwen de instanties nadrukkelijk voor woninginbraken. Zoals altijd in vakantietijd liggen de boeven op de loer.

Als u op vakantie gaat, zorg er dan voor dat dit niet al te duidelijk zichtbaar is. Bijvoorbeeld door de buren te vragen de gordijnen open en dicht te doen, hetzelfde geldt voor de verlichting. Als u een oprit bij uw huis heeft, is er misschien iemand in de straat die daar tijdelijk zijn auto plaatst. Dat geldt als u met vakantie gaat, maar ook bij een dagje uit.…

Woensdag 22 juli is door ongeruste boeren uitgeroepen tot actiedag. De exacte plannen zijn niet bekend, maar overlast is zeker niet uitgesloten.

Eerder werd bekend dat onder andere het RIVM in Bilthoven doel is van de trekkers, later werd duidelijk dat dit niet wordt geduld. Daarom zullen de actievoerders uitwijken naar een andere locatie in De Bilt. De boze agrariërs verdenken het RIVM ervan geen eerlijke cijfers naar buiten te brengen, de informatie zou ingegeven zijn door politieke motieven.

Ook elders in het land zullen trekkers de weg op gaan. Dat zorgt ongetwijfeld voor overlast. De boeren zijn onder meer boos over de door minister Schouten voorgestelde veevoerregels. Schouten wil het eiwitgehalte in het voer omlaag brengen.…

Fietsen opknappen op het AZC is één van de activiteiten van PrimaPerspectief. De organisatie zoekt een coördinator voor dit mooie project.

Bewoners van het asielzoekerscentrum knappen onder begeleiding van een medewerker van PrimaPerspectief fietsen op. Zo krijgen afgedankte rijwielen weer een nieuw leven, asielzoekers zijn er blij mee. Voor de fietsenopknap zoekt PrimaPerspectief een coördinator. Je vindt het leuk om met mensen om te gaan. Durft verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het fietsenproject te nemen. Dan is dit voor jou!

Neem voor deze leuke klus contact op met PrimaPerspectief. Bel met projectleider Willy Marks via  06-80165980 of mail naar info@primaperspectief.nl

Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht daalde in juni met 0,1% tot 13.920 uitkeringen. Landelijk was de afname 0,2%, zo meldde uitkeringsinstantie UWV.

Gemeten over de periode vanaf februari nam de werkgelegenheid bij de dienstverlenende beroepen het sterkst af. Ook bij creatieve en taalkundige beroepen was er minder werk. Bij de pedagogische beroepen noteerde het UWV minder WW-gevallen. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal werkloosheidsuitkeringen in de regio met 19,6 procent.

Het aantal openstaande vacatures in Midden-Nederland bleef tussen half mei en half juni vrijwel gelijk. In vergelijking met de periode voor corona is het aantal vacatures met bijna een derde afgenomen. In de sector zorg en welzijn zijn er relatief veel vacatures.…


Current track

Title

Artist

Background