Utrechtse Heuvelrug

Onlangs trad de Daltonschool Nicolaas als tiende school toe tot het Prikkersgilde van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Het streven is dat eind 2020 alle basisscholen binnen de gemeente meedoen aan het Prikkersgilde. De gemeente pakt samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de oorzaken van zwerfafval aan. Niet alleen het basisonderwijs, ook het voortgezet onderwijs en diverse andere ‘aandachtsgebieden’ komen bij deze extra aanpak van zwerfafval aan bod.…

Op woensdag 18 september organiseren de Bibliotheek Z-O-U-T en GoedVolk de laatste van drie dialoogtafels over wegwerpplastic.
De dialoogtafels rond de campagne ‘Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij 2026’ zijn bedoeld om met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties te onderzoeken wat er gedaan kan worden om in eigen omgeving het alledaagse plasticgebruik terug te dringen.
Deze laatste dialoogtafel is speciaal voor Driebergen en Doorn.…

Het aantal huishoudens groeit in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De vraag naar woningen neemt hierdoor toe. Tot 2030 zijn bouwplannen bekend voor zo’n 1.000 woningen. Tot 2022 kan worden voorzien in de verwachte groei. Om ook daarna de vraag naar extra woningen te kunnen beantwoorden, zoekt de gemeente nieuwe bouwlocaties. Voor gemeentelijke grond zijn de gewenste ontwikkelingen bekend. Er zijn ook andere locaties waar woningen gebouwd kunnen worden. Zoals een open plek die geschikt is voor nieuwbouw of een leeg kantoor dat getransformeerd kan worden naar woningen. Het gaat om mogelijkheden binnen de bebouwde kom, de zogenaamde rode contouren, en om minimaal 4 woningen per aangedragen locatie. Al bekende (bouw)plannen hoeven niet opnieuw gemeld.

Graag hoort de gemeente waar volgens u woningbouw plaats kan vinden.…

Dinsdag 17 september is er een bijeenkomst voor inwoners die in 2018 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn komen wonen. Verenigingen kunnen hierbij aanwezig zijn om nieuwe inwoners te informeren over hun activiteiten. U kunt ook informatie achterlaten die inwoners kunnen meenemen. Neem voor meer informatie en over de opzet van de bijeenkomst contact op met Nana Bies, nana.bies@heuvelrug.nl.…

Gemeenten, politie, Omgevingsdienst Utrecht en Stedin voerden op donderdag 12 september een controle uit bij verschillende autobedrijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Bij deze integrale controle hebben de inspecteurs naar verschillende aspecten gekeken, zoals de naleving van milieu- en bouwvoorschriften en het gebruik van elektriciteit.
Zowel in Wijk bij Duurstede als in Utrechtse Heuvelrug is gebleken dat bijna alle gecontroleerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In beide gemeenten zijn bij één bedrijf enkele milieuovertredingen geconstateerd. In Wijk bij Duurstede zijn bij een ander bedrijf enkele kleine verbeterpunten op het gebied van brandveiligheid geconstateerd. Verder zijn er geen bijzonderheden geconstateerd.…

Op 29 mei heeft de Raad van State een streep getrokken door het vergunningensysteem Programma Aanpak Stikstof (PAS). Landelijk zijn projecten als de verbreding van de A27 en de aanleg van vliegveld Lelystad daardoor stil komen te liggen. De gemeenteraad heeft het college gevraagd naar de gevolgen van dit besluit voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

In de beantwoording geeft het college aan dat er mogelijk een probleem in de gemeente kan ontstaan, omdat in de gemeente twee Natura 2000-gebieden zijn: de uiterwaarden van de Lek en Kolland. Voor activiteiten zoals woningbouw die een stikstofeffect op Natura 2000 gebieden hebben, was tot 29 mei een Wnb (Wet natuurbescherming) vergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig. De provincie gaf als bevoegd gezag deze vergunningen uit, die waren gebaseerd op het PAS.…

Het aantal huishoudens groeit in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De vraag naar woningen neemt hierdoor toe. Tot 2030 zijn bouwplannen bekend voor zo’n 1.000 woningen. Tot 2022 kan worden voorzien in de verwachte groei. Om ook daarna de vraag naar extra woningen te kunnen beantwoorden, zoekt de gemeente nieuwe bouwlocaties. Voor gemeentelijke grond zijn de gewenste ontwikkelingen bekend. Er zijn ook andere locaties waar woningen gebouwd kunnen worden. Zoals een open plek die geschikt is voor nieuwbouw of een leeg kantoor dat getransformeerd kan worden naar woningen. Het gaat om mogelijkheden binnen de bebouwde kom, de zogenaamde rode contouren, en om minimaal 4 woningen per aangedragen locatie. Al bekende (bouw)plannen hoeven niet opnieuw gemeld.

Graag hoort de gemeente waar volgens u woningbouw plaats kan vinden.…

Op 24 augustus begeleide de ecoloog van Utrechts Landschap een aantal studenten over ecoduct Mollebos tijdens hun Walk for Wildlife. De Wageningse studenten wandelden van Zeist naar Rhenen om aandacht te vestigen op obstakels voor dieren in het mozaïek van aangrenzende natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug.

In twee dagen legden de studenten een route van 50 kilometer af en wilden zij aandacht genereren voor de effecten van hekken, wegen en andere obstakels voor dieren. Tijdens hun wandeling voegden verschillende experts op het gebied van natuurbescherming zich bij de studenten om hun visie te geven op het verder ontsluiten van de natuur.…

Bijna 500 huurders van Heuvelrug Wonen gaven met een enquête aan of ze tevreden zijn over de woning en buurt waar ze wonen. Gemiddeld scoort de woning een 6,8 en de buurt een 7,1.

Veiligheid en weinig overlast wordt in de buurt als meest belangrijk ervaren. De leefomgeving wordt (zeer) goed beoordeeld, als mensen er naar eigen zeggen prettig wonen en zich er thuis voelen. Huurders vinden een rustige en groene buurt ook belangrijk. Bewoners beoordelen de buurt slecht, als ze overlast van buren, criminaliteit of verkeer ervaren.…

Burgerinitiatief stichting Geopark Heuvelrug i.o. krijgt een subsidie van 20.000 euro van de provincie Utrecht.
Met deze bijdrage kan het burgerinitiatief de mogelijkheden voor een geopark verder onderzoeken.
Deskundigen gaan in opdracht van de stichting aan de slag met een voorstel voor de begrenzing van het park, aan de hand van de Unesco-richtlijnen voor een geopark. Zij willen komen tot een voorstel van “geo-sites” in het beoogde park. Dit zijn bijzondere gebieden in het geopark met erkende en te bezichtigen waarden. Het geopark vertelt het hele verhaal over het gebied en haar ontstaan.…


Current track

Title

Artist

Background