Utrechtse Heuvelrug

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor bestemmingsplan Buitengebied Driebergen beoordeeld. Effecten van het plan op natuur en landschap zijn nog niet goed beschreven. Zij adviseert daarom het rapport aan te passen. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project […]

Op 6 juni 2018 heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak die de gemeente Utrechtse Heuvelrug had aangespannen tegen de voormalige exploitant van sporthal Steinheim in Doorn, Stichting Meewerken op de Heuvelrug. De rechter heeft in zijn beslissing bepaald, dat de huur- en exploitatieovereenkomst is ontbonden en dat de stichting een bedrag van ruim […]

Van 4 tot en met 11 juli hebben de dorpswethouders van Utrechtse Heuvelrug kennis gemaakt met de inwoners en de dorpsnetwerken. Tijdens deze ontmoetingen is er gesproken over de belangrijkste punten uit het raadsprogramma 2018-2022, en zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan over de uitvoering van het programma. Zo werd duidelijk welke onderwerpen […]

VVD, Open en BVHLokaal hebben een amendement ingediend waarin nog een keer wordt uitgesproken dat de brutoschuld van de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet hoger mag zijn dan 160 miljoen en met een miljoen per jaar moet worden afgebouwd, en waarin de afgesproken nettoschuld reductie van 8 miljoen in de komende vier jaar nogmaals wordt bevestigd […]

Provinciale Staten hebben de motie Fietspad van de Toekomst ingediend door D66, CDA, ChristenUnie en VVD unaniem aangenomen. Deze en vele andere moties kwamen aan de orde bij de bespreking van het mobiliteitsplan 2019-2023 voor de provincie. Met de motie willen partijen een modern snelfietspad van Utrecht naar Wageningen realiseren. De route moet een proeftuin […]

Utrechtse Heuvelrug heeft samen met de ondernemersverenigingen in de gemeente een film gemaakt over de economie binnen de gemeente. De gemeente wil laten zien welke economische krachten er allemaal zijn en een kijkje geven in de diversiteit van het bedrijfsleven. De film is gemaakt als onderdeel van het Programma Economische Ontwikkeling. Ondernemers worden uitgenodigd om […]

Op verzoek van omwonenden heeft de politie afgelopen week een snelheidscontrole uitgevoerd op de Amersfoortseweg in Utrechtse Heuvelrug. Hier zou met grote regelmaat erg hard worden gereden bij het begin van de bebouwde kom, komend vanuit de richting van Maarn. Nagenoeg iedereen hield zich netjes aan de maximale toegestane snelheid. Een enkeling reed slechts een […]

De Ronde Tafel 133 Utrechtse Heuvelrug heeft 11.350 euro gegeven aan Gouden Diners. Het geld is bestemd voor eetinitiatieven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De nieuwe gemeentelijke Informatiegids 2018/2019 is vanaf vandaag beschikbaar. De Informatiegids wordt niet huis-aan-huis verspreid, maar via verdeelpunten over de gemeente verspreid. U kunt de Informatiegids afhalen in de bibliotheek in uw dorp. De digitale versie kunt u vinden op http://heuvelrug.smartmap.nl

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug heeft d.m.v. een motie tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag opgeroepen tot plaatsing van zonnepanelen langs de rijksweg A12. Het stuk grond tussen de A12 en het spoor Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en afslag Maarn is volgens de indieners hoogstwaarschijnlijk geschikt voor de opwekking van zonne-energie.


Current track
Title
Artist

Background