Utrechtse Heuvelrug

Page: 3

Het college van Utrechtse Heuvelrug adviseert positief over de verlenging van de zendmachtiging voor Regio90. Burgemeester Frits Naafs gaf een toelichting op zender.

‘We zien duidelijk verbeteringen. Het is belangrijk dat het regionale nieuws aandacht krijgt. Een ander belangrijk punt is samenwerking met partners in de regio’. De burgemeester refereert daarmee aan het landelijke beleid, waarin wordt gepleit voor clustering. Regio90 startte een samenwerking met RTV De Bilt en Slotstad (Zeist).

Naafs sprak deze week met het actualiteitenprogramma 90 in de Regio. De raad neemt in september een besluit. In diezelfde periode moet de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede zich uitspreken over de verlenging.…

Het aantal geregistreerde misdaden in Utrechtse Heuvelrug steeg het eerste halfjaar licht. De gemeente scoort slechter dan het regionaal gemiddelde.

Het aantal registraties van jongerenoverlast nam in de eerste zes maanden met zo’n vijftig procent toe. Dit komt ook door verhoogde inzet en betere samenwerking. De grootste stijging was te zien bij drugscriminaliteit. Het ontmantelde drugslaboratorium in Overberg inbegrepen.

De cijfers zeggen niet alles, het is aannemelijk dat er meer meldingen zijn gedaan. En dat er meer zaken zijn opgespoord door de goede samenwerking. Burgemeester Naafs riep eerder op om criminaliteit altijd te melden. Bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem.…

De Week van de Mantelzorger is pas november aanstaande, maar de sociale dorpsteams in Utrechtse Heuvelrug vragen nu al aandacht voor de mantelzorgers.

De inzet van een mantelzorger wordt vaak onderschat. Als je er niet mee te maken hebt, kun je bijna niet inschatten hoe intensief het is. De coronapandemie maakt het er niet gemakkelijker op. De dorpsteams vragen organisaties, bedrijven, buurten en anderen om initiatieven voor deze zorgers door te geven. Alle activiteiten krijgen een plaats in de aanstaande mantelzorgeditie van het blad VoorElkaar.

U kunt initiatieven doorgeven tot uiterlijk 15 augustus. Dat kan door een bericht te sturen aan een van de sociale dorpsteams in onze gemeente.…

Het college van Zeist stelt haar gemeenteraad voor om te onderzoeken of er ten zuiden van de gemeente zonnevelden en windmolens kunnen komen. Het gaat om het gebied tussen de A12 en het spoor.

Het Zeister college wil bij de planvorming de inwoners en andere belanghebbenden nadrukkelijk betrekken. Inwoners zouden ook kunnen delen in de opbrengsten van een eventueel initiatief. Ook de belangen van landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, landbouw en andere stakeholders wegen zwaar.

Het gaat om een eerste idee, niet meer dan dat. Het spreekt voor zich dat buurgemeenten zoals Utrechtse Heuvelrug geraadpleegd zullen worden.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug besprak deze week een aantal woningbouwkwesties. De woningnood is een heikele kwestie voor de gemeente, zeker nu de nieuwbouw op het mariniersterrein in Doorn langer op zich laat wachten.

Het college stemde in met plan voor een negental appartementen op de percelen Kampweg 64-68 te Doorn (zie foto). Door dit plan wordt een al lang braakliggend terrein vlakbij het centrum ingevuld met een passende functie en een stedenbouwkundig aanvaardbaar ontwerp. Het terrein krijgt veel groene en duurzame elementen.

Tevens was er groen licht voor voorliggende plannen in Leersum, Doorn en twee locaties in Maarn. Alles bij elkaar zou het gaan om ruim 90 nieuwe wooneenheden.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug heeft besloten de gemeenteraad positief te adviseren over de aanvraag van Regio90 voor een nieuwe uitzendperiode.

Het Commissariaat van de Media heeft de raad om een advies gevraagd. Regio90 vroeg verlenging van de huidige zendmachtiging aan, voor de periode 2021 tot en met 2026. Burgemeester Naafs zegt goede stappen te zien bij de omroep. Zo wordt er gestreefd naar verdergaande samenwerking met Slotstad (Zeist) en De Bilt. Ook ziet het college verbetering in de nieuwsvoorziening en andere inhoudelijke zaken.

Het onderwerp zal ook in Wijk bij Duurstede aan de orde komen, volgens de burgemeester is er recent overleg geweest tussen de beide gemeenten.…

Traditiegetrouw start na de zomervakantie het nieuwe culturele seizoen. Ook Cultuurhuizen Heuvelrug heeft weer een interessant programma samengesteld.

Wat te denken van een avondje op een typisch Frans dorpsplein samen met Gerard Alderliefste & Friends om daar het chanson en het leven te vieren? Of Jasper Smit die opkomt voor de kinderen met zijn voorstelling ‘Ja maar dat is niet eerlijk!’? Of meesterpianist Jan-Willem Rozenboom die werken van Franz Schubert naar het grote publiek brengt? Of een van de andere voorstellingen?

De eerste activiteit is gepland voor vrijdag 4 september aanstaande in de Binder in Leersum, dan voor de allerkleinsten. Meer weten over het programma? Kijk op de site van Z-O-U-T of haal de folder in een van de bibliotheekvestingen in onze regio.…

In de laatste raadsvergadering van Utrechtse Heuvelrug werd de Jaarrekening 2019 vastgesteld. Een aantal partijen zette vraagtekens bij de overschrijding van de overheadkosten.

Ten opzichte van de resultaten van 2018 moest de ambtelijke organisatie ruim twee ton bezuinigen. Dat was een raadsbesluit, vastgelegd in de begroting 2019. In 2019 kwamen de overheadkosten echter ruim € 500.000,- hoger uit. De jaarrekening geeft aan dat dit voor een groot deel komt door te sterk opgelopen inhuurkosten.

D66 leidde daaruit af dat het college en het management onvoldoende stuurt op de interne kosten. De fractie diende samen met BVHlokaal en CDA een motie in waarin werd gesteld dat dit in 2020 niet opnieuw mocht gebeuren. Het voorstel haalde geen raadsmeerderheid.…

Veel mensen brengen de zomervakantie in eigen land door. Daarom komt Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei met de online campagne #opdeheuvelrug. Deze laat mooie en bijzondere plekken zien op de Heuvelrug en in de Gelderse Vallei.

Het bureau is vanwege corona terughoudend in de promotie naar buiten toe, daarom is de campagne gericht op inwoners, bezoekers die verblijven in de regio en daggasten uit de provincie Utrecht en omstreken. De veiligheid is bij de campagne een belangrijk item. Toeristen kunnen online volgen waar het druk is en waar je veilig naar toe kunt gaan.

De campagne #opdeheuvelrug startte afgelopen zaterdag, tegelijk met het begin van de zomervakantie in de regio midden.…

De mogelijke verkoop van gemeentelijk vastgoed leidde deze week tot de nodige media-aandacht. Onder meer RTV Utrecht dook in de kwestie.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer begrijpt de onrust, maar nuanceert de plannen. ‘Al twee jaar geleden zei de gemeenteraad ja tegen de mogelijke verkoop van zaken die niet bij de corebusiness van de gemeente horen. Dat wil ik nu uitvoeren.’

De wethouder van Utrechtse Heuvelrug benadrukt dat bij elk afzonderlijk besluit het voortbestaan van de betreffende locatie een doorslaggevende rol speelt. Het zal dan ook zeker niet zo zijn dat activiteiten zomaar ophouden te bestaan of in gevaar komen. Ook de ambtswoning van de burgemeester staat op de lijst.…


Current track

Title

Artist

Background