Utrechtse Heuvelrug

Pagina:4

De gemeente Utrechtse Heuvelrug zoekt stembureauleden en tellers voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei. Aanmelden als stembureaulid, of (plaatsvervangend) voorzitter of stemmenteller is mogelijk. Voor de medewerking wordt een vergoeding voldaan. Meer informatie en aanmelden via https://www.heuvelrug.nl/form/aanmelding-stembureauleden-en-stemmentellers/

Ouders van wie een of meerdere kinderen recht hebben op leerlingenvervoer, dienen dat vóór 1 juni te doen. Dat meldt de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Leerlingenvervoer, wat is dat eigenlijk?
Kan het kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school, dan hebben ouders mogelijk recht op leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is vervoer van huis naar school en van school naar huis. Er zijn vier soorten vergoedingen:

– zelfstandig of begeleid fietsen
– openbaar of begeleid openbaar vervoer
– vervoer per rolstoelbus
– vervoer per taxibus

Leerlingenvervoer aanvragen
Aanvragen voor het schooljaar 2019/2020 moeten voor 1 juni binnen zijn.

Meer informatie over leerlingenvervoer
Uitgebreide informatie over het leerlingenvervoer en het aanvragen daarvan is hier te vinden.…

Vrijdag is de gesloten jeudzorginstelling De Lindenhorst in Zeist korte tijd ontruimd geweest vanwege een keukenbrandje. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de vlam in de afzuigkap geslagen. Zo’n zeventig mensen moesten het pand aan de Verlengde Slotlaan verlaten. Nadat het pand werd geventileerd konden de jongeren en het personeel weer terug. …

Burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug heeft namens Zijne Majesteit de Koning 15 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan 15 bijzondere inwoners uit de gemeente. De lintjesregen vond plaats op landgoed Zonheuvel in Doorn. Burgemeester Poppens van Wijk bij Duurstede reikte een Koninklijke onderscheiding uit aan 3 inwoners. …

De Stichting Sociale Dorpsteams is begonnen met het geven van sociale vaardigheidstrainingen. Kinderen die op sociaal vlak onzeker zijn en bang om fouten te maken, trekken zich sneller terug. Ze vragen veel aandacht van volwassenen, worden vaak gepest of vertonen sociaal onhandig gedrag. Met de training worden de assertieve en sociale vaardigheden vergroot en beter contact met leeftijdsgenoten gestimuleerd. Daardoor wordt ook gewerkt aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Wethouder Chantal Broekhuis: ,,Zo versterken we waar het kan het eigen oplossend vermogen van de jongeren en de gezinnen in hun eigen omgeving.”

De maatregel is onderdeel van de taskforce Sociaal Domein om de hoge zorgkosten terug te dringen. Het is de bedoeling dat door de inzet van basiszorg zo snel mogelijk verwijzing naar dure jeugdhulp waar mogelijk wordt voorkomen.…

Op woensdag 8 mei worden themasessies georganiseerd met zowel de collegevormende- als niet-collegevormende fracties en externe partijen zoals gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties in de provincie. Het doel van de sessies is om alle dertien Statenfracties en verschillende externe partijen in de gelegenheid te stellen om feedback te geven op de strategische agenda en gericht hun visies en ideeën mee te geven aan de onderhandelaars.

Woensdag gaven GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie in hun eerste gezamenlijke gesprek aan dat zij een inhoudelijke verkenning en onderhandelingen gaan starten met als doel samen vanuit Provinciale Staten een college te formeren. Deze formatie wordt begeleid door de formateurs Bram van Ojik en Jan Jacob van Dijk. Tijdens het gesprek is het proces besproken om tot een college en bijbehorend coalitieakkoord te komen.…

In Veenendaal hebben de douane, diverse disciplines van de gemeente Veenendaal en de politie, twee horecabedrijven en vier woningen gelijktijdig gecontroleerd. Een andere woning werd betreden in verband met het vermoeden van aanwezigheid van softdrugs. In de woning werd een kleinere hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Hierbij zijn geen aanhoudingen verricht. De douane nam een grote hoeveelheid illegale waterpijptabak in beslag. De eigenaar kan een flinke boete en naheffing tegemoet zien. Daarnaast zijn er nog een aantal overtredingen geconstateerd. De gemeente beraadt zich over verdere stappen. De actie werd uitgevoerd in het kader van de integrale aanpak ondermijnende criminaliteit. Dit thema is een speerpunt in het integrale veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022. …

De gemeente Veenendaal heeft besloten extra verkeersborden te plaatsen bij de kruising Voorpoort en Kazemat. Directe aanleiding is een ernstig ongeval bij de tunnel, waarbij een scholier gewond raakte. De fiets van het slachtoffer brak daarbij door de klap doormidden. De tunnel is pas een week open. Omwonenden vinden de kruising onoverzichtelijk en gevaarlijk voor fietsers. …

De financiën voor de Ronde van Spanje, die in 2020 in Utrecht start, zijn bijna rond. Er blijkt nog zes ton nodig te zijn voor een Vuelta-start in onze regio. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt door de betrokken partijen om de Vuelta-start in 2020 naar Nederland te halen. Begin juli werd al bekend dat het kabinet mee wilde denken. Een delegatie uit Nederland was afgelopen weekend aanwezig in Malaga om met de Vuelta-organisatie te praten. De etappes bevatten enkele Nederlandse heuvels, waaronder de Utrechtse heuvelrug en de Amerongse Berg, waar bergpunten te verdienen zullen zijn. Voor het evenement is in totaal bijna 15 miljoen euro benodigd. Daarvan is 6.4 miljoen betaald door de overheid en 2.5 miljoen euro subsidie komt er nog bij van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.…

Bij brand moet iedereen veilig een gebouw kunnen verlaten. Daarom staan in het Bouwbesluit 2012 regels die betrekking hebben op vluchtroutes bij bestaande bouw- en nieuwbouw. Voor 1992 golden er minder strenge regels. Er werden toen landelijk portiekwoningen gebouwd waarbij brandweerauto’s de tweede vluchtweg zouden moeten verzorgen bij brand. Dat is naar de huidige maatstaven niet meer toegestaan. Om die reden heeft de Veiligheidsregio Utrecht geïnventariseerd hoe de huidige situatie is van portiekflats in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die gebouwd zijn vóór 1992. Uit inventarisatie van 13 portiekflats blijkt dat deze flats voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en dat men deze flats bij brand veilig kan verlaten, aldus de gemeente Utrechtse Heuvelrug. …


Current track

Title

Artist

Background