Utrechtse Heuvelrug

Page: 6

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019 en het Jaarverslag 2018 vastgesteld.

Het uitvoeringsprogramma is de eerste jaarlijkse uitwerking van het VTH-Beleidsplan 2019-2022 en geeft een omschrijving van de uitvoeringsorganisatie en bevat het jaarplan 2019 voor de vergunnings-, toezicht- en handhavingstaken. Deze taken strekken zich uit tot bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, openbare orde en veiligheid.

Het jaarverslag beschrijft welke taken de gemeente uit het Uitvoeringsprogramma 2018 op het gebied van vergunningen, toezicht, handhaving (hierna: VTH) en veiligheid heeft uitgevoerd en in hoeverre de uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de doelen die zijn gesteld in het VTH-beleidsplan. In het jaarverslag wordt geconcludeerd dat de gemeente de doelstellingen die zij in het uitvoeringsprogramma 2018 heeft gesteld grotendeels heeft behaald.…

Dit jaar was het hospice Heuvelrug als goed doel gekoppeld aan de Hoenderdaal Masters.
De Hoenderdaal Masters vond plaats op zaterdag 13 april jongstleden. Tussen de twee wedstrijden door werd er een “Blind neary” challenge gespeeld op de driving range. Deelnemers konden voor deze actie ballen kopen en proberen de “Blind neary” te slaan. Daarnaast stonden er collectebussen voor het hospice waar mensen een vrijwillige donatie in konden doen. In het totaal is er € 600,00 ingezameld.
Het bedrag wordt gebruikt voor het opknappen en herinrichten van het hospice.…

Tele2, de leverancier van de telefoonverbindingen van de gemeente Wijk bij Duurstede, kampt met een telefoonstoring. Hierdoor is de gemeente telefonisch niet bereikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing door Tele2.
Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug is niet bereikbaar, zij hebben het over een landelijke storing.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug is wel bereikbaar via WhatsApp: 06 34 86 24 47…

De laatste tijd krijgt de politie Utrechtse Heuvelrug regelmatig meldingen van pannen-en messenverkopers. Vaak komen er mensen aan de deur met het verhaal dat ze pannen of messen over hebben van een beurs, deze worden dan aangeboden tegen een ‘zeer gunstig’ tarief. Echter zijn deze pannen of messen van zeer slechte kwaliteit en replica’s van bestaande merken. Trap hier niet in! Maak in zo’n geval een melding bij de politie, kenteken en signalement onthouden ( of opschrijven natuurlijk).…

2.651 inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben de enquête over de ombuigingen ingevuld. De resultaten van de consultatie kunt u hier bekijken: https://bit.ly/2V7kE1D
Donderdag 09 mei is er vanaf 19.00 uur in het Cultuurhuis in Doorn een bijeenkomst waarin inwoners, raadsleden, het college en medewerkers van de gemeente met elkaar in gesprek gaan over de thema’s die leven en de dilemma’s die spelen.…

Inwoners kunnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug ook bereiken via WhatsApp: 06 34 86 24 47. Dit is een makkelijke en snelle manier om vragen te stellen of iets door te geven. Maak voor meldingen in de openbare ruimte gebruik van: www.heuvelrug.nl/melding.…

Van 8 tot 23 april kon iedereen een gevaarlijke verkeerssituatie melden bij het Meldpunt Onveilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland. In totaal kwamen er 110 meldingen binnen die betrekking hadden op onveilige situaties binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waarvan 27 binnen een straal van 500 meter van een basisschool. Op die meldingen kon vervolgens gestemd worden, zodat het in totaal om een veelvoud van de 110 meldingen gaat. De gemelde situaties hebben vooral betrekking op de veiligheid van fietsers en op te hard rijdende automobilisten.
Het raadslid Karin Oyevaar (D66) wil van het college van burgemeester en wethouders o.a. weten welke acties zij gaan uitvoeren om de verkeersonveiligheid bij scholen terug te dringen.…

Onlangs berichtte o.a. de NOS dat de opmars van het gebruik van lachgas nu ook zorgt voor ernstige verwondingen door zwaar koudeletsel. In 3 weken zijn 14 mensen opgenomen met ernstige vrieswonden aan de binnenkant van de bovenbenen door het klemmen van de lachgasgastank tijdens het vullen van de ballonnen.
Dick Karssen van de ChristenUnie wil van het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug o.a. weten of zij zich zorgen maken over het toenemende gebruik van lachgas, of er ongevallen in de gemeente bekend zijn en of de patronen lastig zijn op te ruimen.…

Gemeente, politie, Omgevingsdienst en Stedin hebben onlangs een controle uitgevoerd bij een agrarisch bedrijf in het buitengebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Bij deze controle zijn verschillende aspecten gecontroleerd, zoals de inschrijving van personen in de basisregistratie van de gemeente, de naleving van milieuvoorschriften en het gebruik van elektriciteit.
Bij dit agrarisch bedrijf zijn enkele milieuovertredingen geconstateerd en aanwijzingen gevonden dat er personen wonen die niet op dat adres staan ingeschreven. Verder zijn er geen bijzonderheden geconstateerd.…

Wethouder Gerrit Boonzaaijer van Utrechtse Heuvelrug heeft in een artikel in De Volkskrant van vrijdag laten weten, dat het college overweegt om het idee van de bibliotheeksluitingen in Amerongen en Maarn niet verder uit te werken. De SGP-wethouder zegt daarover: “Als ik goed luister naar de mensen, moet die suggestie misschien wel van tafel”. Onder inwoners bestaat weinig draagvlak voor de sluiting van de bibliotheken. Oorzaak van de mogelijke sluiting is de vergoeding die gemeenten van het Rijk krijgen. Die is -met name bij jeugdzorg – fors minder dan wat nodig is. …


Current track

Title

Artist

Background