Utrechtse Heuvelrug

Pagina:6

Op diverse locaties in het buitengebied van de Utrechtse Heuvelrug wordt er in de bermen geparkeerd. Het afsluiten van de parkeerplaatsen is niet voor niets. Parkeren in de bermen en langs de wegen zal beboet worden. Naast het feit dat dit i.v.m.Corona tijdelijk niet mag, is het ook erg gevaarlijk.…

De komende dagen zijn veel mensen vrij. Normaal het moment om erop uit te trekken richting bos, rivierenlandschap of meubelboulevard.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug en ook de omliggende gemeenten roepen mensen ook dit weekend weer dringend op om zoveel als mogelijk thuis te blijven.

Ga er alleen op uit voor noodzakelijke boodschappen en bij voorkeur alleen. Als u een frisse neus wilt halen, doe dat dan in uw eigen woonomgeving lopend of op de fiets. Binnen de Veiligheidsregio is er voor gekozen om geen dijken en weggedeelten af te sluiten, maar in te zetten op toezicht en handhaving en een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid. BOA’s en toezichthouders controleren en delen boetes uit aan inwoners en bezoekers die zich niet aan de regels houden.…

De ophaaldag voor het oud papier van Langbroek (binnen de bebouwde kom) is verplaatst van zaterdag 11 april naar woensdag 15 april.
De vrijwilligers van de School met de Bijbel helpen voorlopig niet mee vanwege het coronavirus en daarom is de planning van Remondis aangepast.
Woensdag 15 april wordt vanaf 07.30 uur oud papier opgehaald in de bebouwde kom van Doorn. Dus niet op zaterdag 11 april, zoals op de afvalkalender staat.
Donderdag 16 april wordt oud papier opgehaald in het buitengebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dat is conform de planning.…

Supermarkten en andere winkels die van belang zijn voor de voedselketen mogen tijdens de paasdagen langer open. Het college heeft besloten om gespreider winkelen mogelijk te maken. Hoewel de juridische grondslag ontbreekt de openingstijden op deze korte termijn aan te passen, kiest het college voor een gedoogconstructie. Dit geldt alleen voor winkels die voedingsmiddelen voor het dagelijks levensonderhoud verkopen, zoals supermarkten.

Voor zondag 12 april, Eerste Paasdag, gelden er geen speciale regels. De supermarkten in de gemeente blijven dan dicht.
Tweede Paasdag, maandag 13 april: 09.00-21.00 uur…

Het coronavirus heeft ook voor de gasten, medewerkers en vrijwilligers van Hospice Heuvelrug en Warande grote impact. Het voorkomen van besmetting is een van de belangrijkste maatregelen met grote impact voor iedereen. Deze week heeft de stichting vrienden van Hospice Heuvelrug haar steentje bij kunnen dragen: zij hebben 4.000 mondkapjes aan Warande en het hospice ter beschikking gesteld. Sponsor KBA- administratie Zeist heeft de helft van de kosten voor haar rekening genomen.…

De provinciale planmonitor voorjaar 2020 laat zien dat er 155 procent aan plancapaciteit is voor de woningbouw in de provincie Utrecht. Dit is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen de plancapaciteit op 106 procent uitkwam.
Voornaamste reden van deze stijging is dat bij de Utrechtse gemeenten en provincie de woningbouwopgave hoog op de agenda staat en dat er daarom nieuwe bouwlocaties in beeld zijn gekomen. Het merendeel van deze plancapaciteit ligt in het stedelijk gebied van de gemeente Utrecht. Tot 2030 zijn er voor 108.500 woningen locaties in beeld. De toename van de woningbehoefte tot 2030 is 70.000. De komende jaren moeten wel alle zeilen opnieuw bijgezet worden, omdat de voorspellingen rondom de bouw somber zijn door de gevolgen van de coronacrisis.…

Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. In aanloop hiernaartoe is er een eerste verandering merkbaar. Zo wijzigt de werkwijze rond bestemmingsplannen vanaf 1 juni dit jaar. Vanaf deze datum stopt de gemeente Utrechtse Heuvelrug met het in behandeling nemen van nieuwe aanvragen voor het aanpassen van bestemmingsplannen. Wethouder Rob Jorg: “Gelet op de doorlooptijd die nodig is om besluitvorming rond bestemmingsplannen goed en zorgvuldig te laten verlopen, heeft het college op 17 maart 2020 besloten om vanaf 1 juni 2020 geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen.”

Deze ‘bestemmingsplanstop’ betekent het volgende: voor alle projecten waarvoor de raad of het college goedkeuring heeft gegeven, geldt dat uiterlijk 1 juni alle formele documenten bij de gemeente binnen moeten zijn. Dit betekent dat de normale bestemmingsplanprocedure nog wordt doorlopen.…

Op 16 maart stuurde Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children het college van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een brief waarin ze de noodklok luidden en opriepen 500 verweesde vluchtelingenkinderen in Griekenland een veilige plek te bieden in Nederland.
Deze oproep werd niet in behandeling genomen, maar kreeg de status “voor kennisgeving”.
Enkele fracties in de gemeenteraad vragen nu opnieuw aandact voor dit probleem.…

Frits Naafs is weer thuis. De burgemeester van Utrechtse Heuvelrug verbleef enkele dagen in het ziekenhuis, er was corona bij hem geconstateerd. Dinsdag kon Naafs weer naar huis terugkeren, waar hij verder kan herstellen.

Loco-burgemeester Gerrit Boonzaaijer neemt zijn taken waar.…

De burgemeester van Utrechtse Heuvelrug heeft besloten met ingang van zaterdag 4 april de parkeerterreinen in de bossen en bij natuurgebieden in Amerongen, Leersum, Doorn, Driebergen en Maarn af te sluiten. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat het te druk wordt in de bos- en natuurgebieden. Het doel is dat iedereen zich houdt aan de 1,5 meter afstand en dat lukt niet op parkeerterreinen.

De afsluiting geldt tot nader order op alle dagen van de week. Met tekstborden en via sociale media worden bezoekers geïnformeerd over de afsluitingen. Op de drukste locaties worden ook verkeersregelaars ingezet. Daarnaast zijn er diverse BOA’s actief die automobilisten kunnen aanspreken en indien nodig bekeuren. De parkeerplaatsen zijn met hekken afgezet. Automobilisten die de hekken opzij schuiven en toch parkeren, krijgen een boete.…


Current track

Title

Artist

Background