Utrechtse Heuvelrug

Page: 7

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het jaarverslag leerplicht 2017-2018 vastgesteld en zendt het ter kennisgeving aan de raad. Hiermee voldoet het college aan zijn verplichting om jaarlijks verslag uit te brengen aan de raad over de uitvoering van de leerplichttaak.

De focus van leerplicht is verplaatst van handhaving naar zorg. De positieve resultaten van deze aanpak blijkt uit de afname van de problematiek van de thuiszitters. Pilots voor thuiszitters, zoals Villa Revius en Re-flex, dragen bij aan een daling van het aantal thuiszitters in het afgelopen schooljaar.

De problematiek van jongeren lijkt steeds complexer te worden en daarom zetten de gemeentelijke leerplichtmedewerkers in op integrale samenwerking met scholen (Passend onderwijs), dorpsteams (Jeugdzorg) en ouders. Leerplicht hanteert daarbij de zogenaamde MAS (Methodische Aanpak Schoolverzuim)-methode, een preventieve aanpak, die moet voorkomen dat jongeren afglijden en de kans op het behalen van een startkwalificatie vergroot.…

Dit jaar is de eikenprocessierups, de rups van een nachtvlinder, opnieuw actief. Op veel eikenbomen komen in de maanden mei, juni en juli de behaarde rupsen voor. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs – in processie – op zoek naar voedsel. Vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen van mens en dier.

Bestrijden van eikenprocessierups
Vorig jaar was er een grote toename van het aantal meldingen van de eikenprocessierups. Dit leidde tot vertraging in de bestrijding ervan en nam de overlast sterk toe. Voor dit jaar heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug tijdig een aannemer vastgelegd die voor twee dagen in de week aan de slag gaat.…

In Maarn is een auto in de berm op zijn kop terechtgekomen na een eenzijdig ongeval. Het incident vond plaats op de Dwarsweg. Het voertuig ramde eerst aan de andere kant van de weg een boom en sloeg daarna over de kop. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. …

De Utrechtse Heuvelrug is verrijkt met een speciaal pad voor mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel. Het pad, dat 3,5 kilometer lang is, ligt in het Leersumse Veld. Het initiatief voor het zogeheten mindervalidenpad is afkomstig van boswachter Corine Koreman, na een mail die ze kreeg van mensen die rolstoelgebonden zijn en zich erover verbaasden dat mensen die slecht ter been zijn in de Utrechtse Heuvelrug bijna nergens terecht kunnen, wanneer ze willen genieten van de buitenlucht. Het pad is gerealiseerd dankzij de hulp van sponsoren, giften en een crowdfundingsactie. Foto: Corine Koreman. …

Rijkswaterstaat meldt dat de vervanging van de zuidelijke vizierschuif van stuw Hagestein van start is gegaan. Het betreft de vierde vizierschuif die tijdens de renovatie van het stuwensemble Nederrijn en Lek wordt vernieuwd. In 2017 gebeurde dat al aan de noordzijde van stuw Amerongen, in 2018 volgden de zuidzijde van stuw Amerongen en de vizierschuif aan de noordzijde van stuw Driel. Tijdens de renovatie van de stuwcomplexen in de Nederijn en Lek worden in totaal zes vizierschuiven vervangen, twee per complex. De vervanging in Hagestein kent de komende maanden dezelfde aanpak als bij de eerdere vizierschuifwissels. Zo wordt een tijdelijk keermiddel aan de binnenzijde van de vizierschuif geplaatst. Daarmee wordt de waterkerende functie van de stuw tijdens de vervanging in stand gehouden.…

De brandweer heeft een persoon van het dak gered bij een woningbrand in Veenendaal. Vier personen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken in verband met rookinhalatie. Donderdagochtend brak brand uit in een appartementencomplex aan de Molenstraat. Vijf van de zes appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar. De schade aan de woning is groot. Over de oorzaak is niets bekend.…

Inwoners van Maarn zijn boos op de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ze zijn van mening dat al het geld naar Doorn gaat, en verlangen vaak weer terug naar de tijd dat Maarn nog een eigen gemeente was. Utrechtse Heuvelrug, dat in 2006 ontstond na een fusie, moet bezuinigen door forse tegenvallers op de jeugdzorg. Om kosten te sparen wordt onder andere gedacht om bibliotheken in Maarn en Amerongen te sluiten en consultatiebureau’s in Amerongen en Driebergen. Ook bestaat het plan om de burgemeesterswoning te verkopen en de OZB te laten stijgen. Tot en met 5 mei kunnen inwoners van Utrechtse Heuvelrug via een enqûete hun mening geven over de bezuinigingen. Inmiddels is een petitie tegen de bezuinigingen ruim 400 keer ondertekend. Volgende week donderdag wordt in een raadsvergadering gesproken over de bezuinigingen en worden de resultaten van de enqûete bekendgemaakt.…

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug vinden voor verschillende kernen eigen plechtigheden plaats. In Driebergen-Rijsenburg begint al om 15.00 uur bij Woon- en Zorgcentrum Sparrenheide een herdenking voor de omgekomen agenten van het ‘Englandspiel’. In Amerongen start de herdenking om 19 uur bij de Andrieskerk. Gelijktijdig starten de herdenkingen in de Maartenskerk in Doorn, op het Kerkplein in Leersum en bij Buurthucht in Overberg. In Driebergen start de herdenking ’s avonds om 18.45 uur bij St. Petrusbanden aan het Kerkplein. Op de begraafplaats aan de Jacob van Wassenaerlaan in Maarn start de herdenking om 18.55 uur. Het programma bestaat overwegend uit een stille tocht gevolgd door een herdenkingsplechtigheid rond 20.00 uur. Tussen 20.00 uur en 20.02 uur is er twee minuten stilte.…

Het realiseren van een multifunctionele accommodatie in Maarn, een zogeheten MFA, is mogelijk. Met het besluit van het College van burgemeester en wethouder is het mogelijk de dorpshuisfunctie met sportaccommodatie te behouden. Er worden 30 tot 49 woningen conform de segmenten van de woonvisie gebouwd en twee nieuwe scholen in combinatie met kinderopvang gerealiseerd. Dit alles past binnen de gestelde financiële, budgettair neutrale kaders, onder gelijktijdige reductie van de schuldenlast. Randvoorwaarden hiervoor zijn wel dat een gebiedsontwikkeling wordt gemaakt voor het Trompplein en de Breeschotenlaan en de inkomsten daaruit worden ingezet voor de realisatie van de MFA Maarn. Zonder deze inkomsten uit woningbouw is de realisatie van de Multifunctionele accommodatie op geen enkele wijze haalbaar, zo meldt de gemeente Utrechtse Heuvelrug.…

De gemeente Zeist meldt dat café Nieuw Zeist voorlopig de deuren dichthoudt. Reden is dat de politie zich nog altijd ernstige zorgen maakt over de veiligheidsrisico’s voor de directe omgeving van het café. Begin april werd bij het horecabedrijf een handgranaat gevonden. Ruim een week later werd hiervoor een verdachte aangehouden, zo meldde Regio90 eerder. Burgemeester Koos Janssen besloot het pand na de vondst van het explosief te sluiten. Het café is tot en met dinsdag 28 mei in elk geval dicht. Daarna zal de burgemeester opnieuw beoordelen of het café weer open mag.…


Current track

Title

Artist

Background