Wijk bij Duurstede

Het afgelopen jaar vonden ruim 500 bijstandsgerechtigden in de regio Kromme Rijn Heuvelrug (KRH) weer een baan. Dit is het totale resultaat van de Regionale Sociale Dienst (RSD) voor de vijf gemeenten waarvoor ze werkt. Het totaal aantal bijstandsgerechtigden in de regio is zelfs met 0,6 procent gedaald. “Landelijk valt deze ontwikkeling op, in de […]

Op vrijdag 23 februari 2018, de laatste schooldag voor de Krokusvakantie, wordt zoals gebruikelijk de zogenaamde Krokusactie gehouden. Dit betekent dat de leerplichtambtenaren in de regio Utrecht Zuidoost steekproefsgewijs controleren op aanwezigheid van leerplichtigen op school. Bij afwezige leerlingen worden controles uitgevoerd, telefonisch of door een bezoek aan het huisadres. In de gemeente Wijk bij […]

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moet bij de inrichting van ons land rekening worden gehouden met mogelijke overstromingen. Alle overheden in de provincie Utrecht werken samen aan het waterrobuust maken van het gebied. Hiermee wordt de overlast van water voor mensen zo minimaal mogelijk gehouden. Om deze samenwerking […]

Mocking Hoveniers is druk bezig geweest met het aanplanten van de nieuwe rotonde ‘STEENstraat’. De siergrassen zijn alvast afgeknipt zodat de 4000 bloembollen straks goed zichtbaar zullen zijn. Verder zijn 16 opvallende Berkenbomen geplant, met daaronder wuivende siergrassen en frisse bloembollen. Groen en wit voeren hierbij de boventoon en zorgen voor een rustige, eenduidige uitstraling. […]

Maandag is een petitie gestart om het Henschotermeer gratis te houden. Dat gebeurt onder de leus ‘Een vrije plens in de Hens!’. De nieuwe exploitant Martien van de Lagemaat wil een hek plaatsen om de recreatieplas in Woudenberg. Komt er geen subsidie beschikbaar, dan wil hij toegangsgeld gaan vragen om uit de kosten te komen. […]

23 miljoen kilogram kleding, textiel en schoenen zijn het afgelopen jaar door de inwoners van Wijk bij Duurstede gedoneerd in de textielcontainers van Sympany, en via huis aan huis inzameling. Hiermee is in de gemeente Wijk bij Duurstede door Sympany in totaal 142.717 kg ingezameld. Dat gebeurde ook via bedrijven, scholen en verenigingen. Afvalinzameling verandert […]

Het heeft drie weken geduurd, maar afgelopen zaterdag heeft de Jumbo in Winkelcentrum De Heul in Wijk bij Duurstede de deuren weer geopend. Dit gebeurde exact drie weken nadat de pinautomaat in de gevel van de winkel werd opgeblazen. Klanten van de supermarkt zeggen tegenover Regio90 tevreden te zijn met de vernieuwde supermarkt. De plofkraak […]

Ed Speijer heeft namens de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede vragen gesteld omtrent de consequenties en gevolgen van de vertraging en extra kosten van OV Lijn Sciencepark voor Wijk bij Duurstede. Hij vraagt onder andere of het klopt dat de samenwerking binnen de U10 wat Wijk bij Duurstede betreft […]

RTV Utrecht zegt ‘gesjoemel met een brief over de Uithoflijn’ op het spoor te zijn gekomen. De bewuste brief, die vorige week is verstuurd naar de Provinciale Staten, zou een grote rol hebben gespeeld bij het aftreden van gedeputeerde Jacqueline Verbeek. Vorige week nam Verbeek ontslag, omdat ze haar verantwoordelijkheid neemt voor de problemen rondom […]

Rijkswaterstaat heeft de voorbije week tien sluizen aangesloten op zijn netwerk voor het realtime monitoren van sluizen. De sluizen delen informatie over onder meer het waterpeil, de stand van de sluisdeur, motorstanden, pompen en storingen. Het gaat om vier Sluizen van het Volkerak-complex bij Willemstad, twee sluizen van het Prinses Irene-complex op het Amsterdam-Rijnkanaal bij […]


90FM

Het geluid van de regio

Current track
TITLE
ARTIST