Natuur en recreatie

Pagina:5

In december 2019 heeft Utrechts Landschap haar achterban de nieuwe Beschermerspas gestuurd voor 2020 met een giftverzoek voor het aankopen van twee stukken grond: een landbouwperceel bij Wijk bij Duurstede en een voormalige proefdierlocatie bij Zeist. Op dit moment is er al meer dan € 100.000 ontvangen. Dit is ongeveer een kwart van het totaalbedrag.

In de Lunenburgerwaard krijgt Utrechts Landschap met het aankopen van het landbouwperceel een groot aaneengesloten deel van de uiterwaard in eigendom. Dit nieuwe gebied wil men ontwikkelen richting hardhoutooibos, zodat de rijkdom aan planten en dieren wordt vergroot en de natuur robuuster gemaakt.

Sinds de sloop van alle gebouwen in 1998 op het Harlanterrein, heeft de natuur er de vrije hand gekregen. Wanneer Utrechts Landschap dit gebied in haar bezit kan krijgen, wil men o.a.…

De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaf 100 mezenkasten weg op de milieustraat in Doorn. Vogels en vooral mezen eten eikenprocessierupsen. Dat is heel mooi en heel natuurlijk én vermindert de overlast (jeuk) die eikenprocessierupsen in het voorjaar met zich meebrengen.
De gemeente gaat deze actie evalueren en bekijken of deze actie volgend jaar wordt herhaald.
Ter bestrijding van de eikenprocessierupsen hangt de gemeente zelf ook 100 mezenkasten op.…

De provincie Utrecht trekt in 2020 ongeveer 28 miljoen euro uit voor het verder verbeteren van het landelijk gebied. Met het geld zet de provincie onder meer in op betere leefbaarheid van dorpen, natuurontwikkeling, nieuwe recreatiemogelijkheden en doorontwikkeling van duurzame landbouw.
Het geld is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van het landelijk gebied. De provincie stelt subsidies beschikbaar voor extra investeringen en nieuwe ontwikkelingen. Het stimuleren van de energietransitie in de sector is daar een onderdeel van, maar bijvoorbeeld ook het aanstellen van zogenoemde landbouwcoaches die voor agrariërs een aanspreekpunt vormen.…

De inschrijving van de 3e editie van het Soester Wandelweekend op zaterdag 22 en zondag 23 augustus is geopend. Routes van 10, 20 en 30 km laten alle bijzondere plekken van Baarn en Soest zien tijdens de Baarnse Bossendag op zaterdag en de Soester Duinendag op zondag. Tijdens de Soester Duinendag is er een vernieuwde rolstoelvriendelijke route van 3,5 km. De verwachting is dat er deze editie per dag 3.000 wandelaars aan de start staan. Sportorganisatie Le Champion organiseert het wandelevenement in samenwerking met Rotaryclub Soest-Baarn. Kijk voor meer informatie op www.soesterwandelweekend.nl.…

Ruim 82% van de jongeren in de gemeente Zeist maakt zich zorgen om klimaatverandering. Sterker nog, 81% zou zelf best wat meer willen doen om die tegen te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek onder 245 jongeren tussen de 16 en 26 jaar. En er blijkt onder jongeren een behoorlijke steun te zijn voor windmolens.
De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) voerde het onderzoek uit in opdracht van de gemeente.

Jongeren hebben geen problemen met zonnepanelen op daken. Ook voor windmolens langs snelwegen (90%), windmolens in een weiland (80%) en warmte uit de aardbodem (74%) is veel draagvlak. Minder steun is er voor zonnevelden in een weiland (50%) en windmolens boven een bos (43%).…

Zondag 5 januari vertrekt voor de 16e keer de jaarlijkse traditionele Driekoningenvoettocht. Dit jaar gaat de tocht van Werkhoven naar Doorn, met een korte stop in Driebergen, over een afstand van ongeveer 16 kilometer. Het thema dit jaar is: Bruggen Bouwen. Een deel van de tocht gaat langs weilanden en over modderige paadjes.
De wandeltocht is in principe gratis. Tijdens de lichtjesviering wordt een collecte gehouden voor gemaakte kosten. Ook voor de buschauffeur wordt een bijdrage gevraagd in de bus.

Meer informatie op http://www.driekoningenvoettocht.nl.…

Een motie van BVHlokaal is unaniem aangenomen in de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug om bij de economische groei in de provincie Utrecht extra aandacht te besteden aan Groen&Landschap.
De verantwoordelijk wethouder Rob Jorg (VVD) was tijdens de behandeling blij met de ingediende motie van BVHlokaal. Hiermee had hij een duidelijke boodschap voor de Provincie: de regio moet in haar economische ontwikkeling rekening houden met groen en landschap.

De provincie Utrecht had vier speerpunten geformuleerd voor de 16 gemeenten die binnen de provincie vallen, een totaalbeeld onder de noemer Ruimtelijk Economisch Programma (REP). BVHlokaal heeft in de gemeenteraad een betoog gehouden dat de economie weliswaar belangrijk is, maar juist daarom de aandacht voor onze bossen, ons landschap en de natuur als geheel niet in zo’n belangrijk document mag ontbreken.…

Recreatiebedrijven op de Heuvelrug zijn boos op de gemeente. Ze voelen zich benadeeld. Ook vinden ze dat de politiek op de Heuvelrug “naar willekeur en eigen believen met lokale lasten aan het goochelen is. Ondernemers dreigen de dupe te worden.” Ivo Gelsing van Recon spreekt van “Bestuurlijk nadelig handelen door de gemeente”, zo valt te lezen in Nieuwsblad de Kaap.

Het conflict tussen de gemeente en de recreatiebranche draait om de forensenbelasting. Die zorgt ervoor dat mensen die hier niet wonen maar wel vaak verblijven, toch meebetalen aan de lokale voorzieningen. De forensenbelasting werd onlangs gekoppeld aan de Onroerendezaakbelasting (Ozb) voor inwoners.

Wel is de eerder voorgenomen verhoging van de OZB van 17% teruggebracht naar 12%. Dat gebeurde na een amendement in november, dat door de VVD, BVH Lokaal, CDA en SGP werd aangenomen.…

Eén miljoen extra voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid en klimaat, extra geld voor het remmen van bodemdaling en het monitoren van de waterkwaliteit. Dat en nog veel meer is vastgelegd in de begroting van De Stichtse Rijnlanden voor 2020.
Zo is er komend jaar € 650.000 beschikbaar voor initiatieven van gemeenten die bijdragen aan schoner water of minder wateroverlast in het stedelijk gebied.
Het waterschap gaat € 850.000 extra uitgeven aan het monitoren van de waterkwaliteit.
Ook komt er 1.8 miljoen euro structureel extra beschikbaar voor het baggeren van sloten en rivieren, extra geld voor de bestrijding van exoten en het onderhouden van natuurvriendelijke oevers.…

In de wijk Dennenhorst in Driebergen worden 137 bomen gekapt.
De laanbomen en hun wortels zijn in de loop van de tijd zo groot geworden dat ze (samen met het 60 jaar oude riool) problemen geven in de ondergrond en in de straat. De wortels van de bomen groeien in de rioolbuizen. Hierdoor ontstaan verstoppingen en lekkages naar het grondwater en zorgt ongedierte voor overlast. Bovendien is het wegdek aan vervanging toe. Door de druk van de boomwortels zijn de stoepen slecht begaanbaar. 8 bomen blijven staan.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: “Dit proces heeft best lang geduurd. We hebben de tijd genomen om met de bewoners en de nutsbedrijven te komen tot de best haalbare oplossing in deze situatie. Na wikken en wegen van argumenten en technische mogelijkheden is deze optie als enige haalbare optie overgebleven, om de problemen duurzaam en integraal op te lossen.…


Current track

Title

Artist

Background