Natuur en recreatie

Pagina:6

Nu de grote droogte van de afgelopen maanden voorbij is, mag in het buitengebied en in de parken weer open vuur worden gebruikt. Het stookverbod dat de gemeente Wijk bij Duurstede op advies van de Veiligheidsregio Utrecht begin augustus had ingesteld, verloopt op 1 september. Dus bijvoorbeeld fakkels en alle soorten barbecues zijn met ingang van die datum weer toegestaan in de openbare ruimte.…

Afgelopen week is de laatste hand gelegd aan de opknapbeurt van de paden in het kasteelpark. De aannemer is, samen met de vrijwilligers Henk, Jan, Eric, Pascal, Wilfried en Egbert, aan het werk gegaan om de paden te herstellen.

Wilfried was vooruit gestuurd om de paden vrij te maken met de bladblazer en miste daardoor bijna de koffie en de woorden van Hans Marchal. De wethouder sprak uit dat hij en de gemeente de inspanningen van de mannen zeer hoog waardeert. De fijne samenwerking tussen hen, de mensen van de gemeente en de aannemer heeft er voor gezorgd dat de paden er weer mooi uitzien.

De wethouder heeft het niet bij deze woorden gehouden en stak na de koffie, samen met de vrijwilligers de handen uit de mouwen… harken voor een prachtig park.…

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft besloten om een hekwerk op de Gravenbol (formeel heet dit deel de Sandenburgerwaard) te plaatsen, om de natuur in dit gebied te beschermen. Het besluit nam de gemeente na goed overleg met de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, Stichting WijkNogLeuker, Het Utrechts Landschap en Gebiedscoöperatie O-gen. Dit betekent dat het gebied waar honden los kunnen lopen wordt afgebakend, waarmee de natuur wordt beschermd. Het hekwerk is inmiddels geplaatst.

Het hekwerk is gewenst omdat de Gravenbol, de Lunenburgerwaard en de Sandenburgerwaard behoren tot het waardevolle Europees natuurgebied: Natura-2000 Rijntakken. In dat natuurgebied ligt het dagrecreatieterrein de Gravenbol en een hondenlosloopterrein. De afgelopen jaren was het hele gebied eigendom van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en Kromme Rijn.…

Dit voorjaar hebben opnieuw veel mensen bloemen gezaaid voor wilde bijen en andere insecten; samen wel 4,1 ha. De actie is volgens de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap een succes. In totaal zijn er circa 1100 zakjes bloemenzaad uitgedeeld en 56 kilo zaad gebruikt voor grotere oppervlakten bij particuliere grondeigenaren. Dat levert een grote hoeveelheid plekken op waar insecten hun voedsel kunnen halen. Door de droogte zijn sommige bloemen wel eerder uitgebloeid of minder goed opgekomen.…

De werkgroep Cursussen en Ledenactiviteiten van de IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn organiseert een korte cursus paddenstoelen in Zeist. IVN paddenstoelenexperts Rob Oosterling en Bert Tolsma nemen u op 13 en 27 september ’s avonds en 15 september ’s ochtends graag mee in de wondere wereld van de zwammen. Op de cursusavonden zullen we voor de pauze een inleiding geven over deze ‘kinderen der duisternis’ met na de pauze bestudering van materiaal uit het veld. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe en waaraan herkennen we deze soort in het veld? Wat is een steeltjeszwam en wat een zakjeszwam? Trillen trilzwammen en zijn aardappelbovisten eetbaar? De veldexcursie houden we op zaterdagochtend, het excursieterrein wordt op de eerste avond bekend gemaakt.…

Hevige regenbuien kunnen gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Rioolwater en straatvuil kan in sloten en singels terecht komen. Rioolwater komt via overstorten vanuit het riool in het oppervlaktewater. En straatvuil dat zich de afgelopen weken op straat heeft opgehoopt kan in één keer in het water van singels en sloten spoelen. In beide gevallen daalt het zuurstofgehalte van het water plotseling en komen vissen in de problemen. Plaatselijk kan vissterfte optreden.…

Met 4.730 deelnemende wandelaars kent de eerste editie van het Soester Wandelweekend een grote belangstelling. Maandag sloot de inschrijving van dit nieuwe wandelevenement georganiseerd door Le Champion in samenwerking met Rotaryclub Soest-Baarn. Op zaterdag 18 augustus doen 2.525 wandelaars mee aan de Soester Duinenroute en op zondag zijn er 2.205 wandelaars op de Baarnse Bossenroute. De start- en finishlocatie is beide dagen op het Gildeterrein in Soest, voorafgaande aan de jaarlijkse Gildefeesten. De burgemeesters van Soest en Baarn geven het startschot voor de eerste editie van het Soester Wandelweekend. De opbrengsten van het Soester Wandelweekend gaan naar de Stichting Semmy en Openluchttheater Cabrio in Soest.…

Oude rododendrons in onze regio zijn 80 tot 100 jaar oud en hebben door een oppervlakkig wortelstelsel extra water hard nodig, om de droogte te overleven. Daarom verzorgen vrijwilligers de oude rododendrons op diverse landgoederen van water. Daarnaast zorgt een aannemer inmiddels al twee maanden voor bewatering van planten voor Utrechts Landschap. Om verkwisting van water te voorkomen kiest Utrechts Landschap voor vloeien, oftewel gericht water geven.…

Omdat het al geruime tijd warm en droog weer is heeft de gemeente Zeist besloten het groenonderhoud aan te passen. Zo worden momenteel geen gazons gemaaid en is er extra water voor jonge aanplant. Het gaat hierbij om jonge bomen die de afgelopen 2 a 3 jaar geplant zijn. Planten en bomen die wat ouder zijn zijn doorgaans beter bestand tegen de huidige weerssituatie.…

Om het waterniveu van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede op peil te houden plaatst Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden twee tijdelijke pompen bij gemaal Caspargouw aan het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Cothen. Dat is nodig vanwege de lage rivierstand in de Neder-Rijn als gevolg van de droogte. Als het peil op de Neder-Rijn nog verder zakt, kan er geen water meer ingelaten worden in de Kromme Rijn. De pompen hebben een gezamenlijke capaciteit van 3.000 liter per seconde. De buizen die het water uit het Amsterdam-Rijnkanaal pompen komen over de Kanaaldijk Noord te liggen. Daarom is de weg afgesloten voor alle verkeer, zolang de pompen nodig zijn.…


Current track

Title

Artist

Background