Natuur en recreatie

Page: 7

De eerste nesten van de vermaledijde eikenprocessierups zijn weer gesignaleerd. De diertjes zorgen met hun brandhaartjes voor irritatie bij voorbijgangers. Tot op afstand van de ‘besmette’ boom, de wind zorgt ervoor dat de haartjes meegevoerd worden.

Er is veel te doen over de aanpak. Zo zijn er bestrijders die kiezen voor lijmbanden, maar daar worden ook nuttige dieren slachtoffer van. Veel gemeenten kiezen biologische bestrijding met aaltjes, maar ook dit is niet onomstreden.

Utrechts Landschap is terughoudend in de bestrijding. De diertjes staan op het menu van verschillende vogels en insecten, door de rupsen uit te roeien zouden ook deze dieren in gevaar komen. Alleen bij ernstige situaties grijpt het Landschap in.…

Geschrokken zagen vrijwilligers gisteren dat de bloemenweide in de Noorderwaard was gemaaid. Foutje van de maaier van dienst ….

De vrijwilligers namen direct contact op met uitvoerder Florijn. Het aannemingsbedrijf bood zijn welgemeende excuses aan en gaat met de vrijwilligers en de werkgroep Natuur in de Buurt bekijken hoe herhaling voorkomen kan worden. Bijvoorbeeld door betere markering. Florijn is ook bereid om de schade te compenseren, ook daarover is contact met de actieve natuurgroep.…

Er is toenemend gevaar voor bosbranden, fase 2 geldt. En op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug mogen agrariërs vanaf maandag geen water meer uit watergangen halen.

De aanhoudende droogte leidt tot meer en meer problemen. Er is grote zorg voor natuurbranden. Kampvuur, BBQ en ander open vuur in de natuur zijn verboden.

Ook het water in de sloten, beken en kanalen wordt schaars. Daarom stelde het waterschap Vallei en Veluwe het onttrekkingsverbod in, dat betekent dat boeren vanaf maandag niet meer mogen sproeien met oppervlaktewater.…

De meeste ATB-routes in de regio blijven noodgedwongen afgesloten. De droogte is er niet minder om geworden, de routes zijn daardoor nagenoeg onbruikbaar geworden.

Enkele weken terug gingen veel routes op slot, daarna is het er niet beter op geworden. De MTB-verenigingen en overheden volgen de situatie nauwlettend.

Er ligt in onze provincie een mountainbikenetwerk van bijna 120 kilometer, een belangrijk deel daarvan loopt door de bossen in Utrechtse Heuvelrug.…

Een aantal parkeerterreinen nabij wandelgebieden zijn of gaan weer open. Maar de waarschuwing blijft: houdt u aan de afstand. Bij teveel drukte is een nieuwe afsluiting niet uitgesloten.

Een aantal weken terug werd een groot aantal parkeerterreinen in de regio afgesloten. Met de versoepeling van de coronaregels is er meer mogelijk. Niet alle terreinen zijn weer open, check dus vooraf!

De overheden roepen wandelaars dringend op om voldoende afstand te houden, ook bij het parkeren van uw auto.…

De Wijkse Stadshaven en het recreatiegebied de Gravenbol zijn volop in het nieuws. Er zijn verschillende plannen en ideeën, de gemeente gaat nu de gehele gemeentelijke leefomgeving onder de loep nemen.

De komende maanden nog vaak terugkomen op de politieke agenda van de verschillende gremia. Zoals het samenwerkingsverband U10 en de Wijkse gemeenteraad, maar ook de te ontwikkelen provinciale omgevingsvisie zal invloed hebben.…

Maandag 18 mei opent Ouwehands Dierenpark weer de deuren. Dit is besloten na overleg met de veiligheidsregio en de gemeente Rhenen.

De veiligheid van gasten, medewerkers en dieren staat voorop. Het park is daarom zo ingericht dat de bezoekers overal voldoende afstand van elkaar kunnen houden. De regels van het RIVM zijn ook hier maatgevend.

In de aanloop naar de heropening organiseert het park een aantal try-out dagen voor kleine groepen gasten. Om zo goed voorbereid te zijn op de opening per 18 mei.…

Kamerlid Frank Wassenberg heeft schriftelijke vragen gesteld over de afsluiting van het bospad over het terrein van prinses Irene. Wassenberg, volksvertegenwoordiger voor de Partij voor de Dieren, wil weten of dit zomaar kan.

Eind vorig jaar sloot Irene het pad af, omdat ze geen vreemde mensen op haar terrein wilde. Wandelaars willen dat het pad weer open gaat, het is volgens hen openbaar terrein. Burgemeester Naafs zei eerder dat de prinses in haar recht staat.…

De kersverse pandamoeder en haar baby maken het goed, zo meldt Ouwehands Dierenpark met gepaste trots. De verzorgers kregen gisteren beschuit met muisjes getrakteerd.

Een pandajong is maar ongeveer 15 centimeter groot en moet eerst een paar maanden in de vacht van de moeder groeien. In die periode leert het kwetsbare diertje ook lopen. Het is niet vanzelfsprekend dat pandamoeders goed voor hun nakroost zorgen, vandaar ook enige spanning bij de verzorgers. Vooralsnog lijkt Wu Wen een perfecte en zorgzame moeder.…

Ondanks herhaalde oproepen was het de afgelopen dagen te druk in sommige gebieden. Wandelaars negeren de afsluitingen, parkeren hun auto gewoon wat verderop en gaan gewoon aan de wandel in gebieden waar dat niet is gewenst.

Ze lopen zo het risico op een fikse boete, daarnaast kan het niet naleven van de richtlijnen funest zijn voor het stoppen van het virus. Het motto blijft dat wel corona er alleen onder krijgen als we er samen voor gaan en samen aan werken.…


Current track

Title

Artist

Background