Natuur en recreatie

Pagina:7

Wethouder Rob Jorg en Rein Zwaan van Staatsbosbeheer hebben het Beleefpad op Landgoed Broekhuizen in Leersum heropend. De panelen langs het pad zijn aangepast en opgefrist. Bij de Tombe van Nellesteijn en de verdwenen schaapskooi zijn panelen geplaatst.

Onlangs is de Heuvelrug Erfgoed Pas geïntroduceerd waarmee extra inkomsten worden verkregen voor (de beleving van) natuur en cultuur op de Utrechtse Heuvelrug. Het is een goede doelenpas waarmee pashouders prijsvoordeel krijgen bij de aangesloten musea en recreatie-ondernemers. De Utrechtse Heuvelrug met zijn uitgestrekte bossen en heidevelden, fraaie kastelen en buitenplaatsen, is een populair recreatiegebied. […]

Sinds 8 juni kunnen boeren een subsidie aanvragen voor plannen die de waterkwaliteit verbeteren. Dit is ook goed voor de kwaliteit van de bodem en voor planten en dieren. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt hiervoor in 2018 350.000 euro aan subsidie beschikbaar. Omdat het klimaat verandert krijgen boeren vaker te maken met extreme neerslag, […]

Wie op woensdag 20 juni in het natuurgebied Noorderpark-Ruigenhoek was, kon daar zomaar twee soldaten uit 1939 tegen het lijf lopen. Die middag speelden in ‘de achtertuin van de stad Utrecht’ twee mensen in origineel kostuum een historische gebeurtenis uit 1939 na. Zij gingen terug naar het moment waarop de forten in het gebied dienst […]

Met de campagne Operatie Steenbreek wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug iedereen enthousiast maken om hun tuin te vergroenen in plaats van te verstenen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is hier ook groot voorstander van. Het waterschap ondervindt de gevolgen van extreem weer en bereidt zich daarop voor. Hoosbuien waren de afgelopen periode vaak in het nieuws: […]

De gemeente Scherpenzeel wil de rode Beuk op de hoek Glashorst / Prinses Marijkelaan verwijderen op korte termijn. Dit naar aanleiding van recent boomveiligheidsonderzoek. De boom is al vijftien jaar aangetast door een parasitaire houtschimmel. Dat is een paddenstoel die levend hout eet en ervoor zorgt dat de boom verrot. Uit recent onderzoek blijkt dat […]

Ben jij ook zo gefascineerd door roofvogels? Op zondag 24 juni organiseert Staatsbosbeheer een excursie in boswachterij Austerlitz. Een ervaren gids vertelt u alles over deze bijzondere vogels die in dit prachtige natuurgebied vertoeven. En misschien ziet u er wel één door de toppen van de bomen scheren! De gids leert je tijdens de wandeling […]

Morgen opent in het gebied Noorderpark-Ruigenhoek de nieuwe wandelroute ‘Rondje Ruigenhoek’. Dit is één van de initiatieven voortgekomen uit het Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek. Wethouder Madeleine Bakker-Smit opent de nieuwe wandelroute samen met bestuurders van de provincie, het recreatieschap, Staatsbosbeheer en andere wethouders. Naast water, bos en cultuur biedt Noorderpark-Ruigenhoek allerlei voorzieningen, zoals een speelbos, picknickplekken en […]

Het Natura 2000-gebied “Kolland & Overlangbroek” ligt in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug (Kolland) en Wijk bij Duurstede (Overlangbroek). Voor dit gebied is een ontwerp Beheerplan opgesteld door de provincie Utrecht, samen met het Waterschap HDSR, Kolland NV, Staatsbosbeheer en diverse agrariërs. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het ontwerp Beheerplan inmiddels vastgesteld. In het Beheerplan staat […]

Het College van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp Groenstructuurplan vastgesteld en besloten het stuk in de periode van 13 juni tot en met 25 juli 2018 ter inzage te leggen. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op het plan indienen. Bij de besluitvorming over de vaststelling van het definitieve Groenstructuurplan worden de ingediende […]


Current track
Title
Artist

Background