Natuur en recreatie

Page: 7

Voor mensen die ervan houden om buiten te zijn en de handen uit de mouwen te steken, maar daarvoor beperkt tijd hebben, start Utrechts Landschap met een flexteam voor vrijwilligers natuurbeheer. Het flexteam is bij uitstek geschikt voor mensen die een aantal keer per jaar in het natuurbeheer willen werken en over natuurwerk willen leren.

Op onze landgoederen en in onze bossen worden regelmatig onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, deels door vrijwillige beheerteams die op vaste dagen in de week werken. Veel mensen willen de handen uit de mouwen steken in de natuur, maar hen ontbreekt de tijd dit wekelijks te doen.

Daarom is een flexteam opgericht voor mensen die een aantal keer per jaar natuurwerk willen doen. Mensen die zich aanmelden voor het team worden geïnformeerd over de data en werkdagen waarop werkzaamheden plaatsvinden en kunnen zich daarvoor inschrijven.…

Uit de 265 nominaties die de jury kreeg, is de tamme kastanje van Kasteel Amerongen, ook wel de ‘Makke Janne’ genoemd, genomineerd voor de Boom van het Jaar-verkiezing. Per provincie heeft de jury een kanshebber geselecteerd. De ‘Makke Janne’ is genomineerd voor de provincie Utrecht. De winnaar dingt mee naar de titel Europese Boom van het Jaar 2019. De SBNL Natuurfonds stelt 2.500 euro beschikbaar om de winnende boom op te knappen als daar behoefte aan is, of om bijvoorbeeld een bankje of informatiebordje te plaatsen. Stemmen kan tot 15 oktober 2018 via www.deboomvanhetjaar.nl. Op 16 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt.…

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaat de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven de komende jaren verder versterken, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig blijft. De Lekdijk beschermt een groot deel van West- en Midden-Nederland tegen een overstroming vanuit de rivier. Een gebied waar meer dan één miljoen mensen wonen en werken. Onder de naam ‘Sterke Lekdijk’ pakt het Hoogheemraadschap de dijk in meerdere deelprojecten aan.…

De uitzonderlijk warme zomervakantie was goed voor het toerisme op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei onder vakantieparken en attracties in de regio. Het mooie weer zorgde voor meer vakantiegangers en een langer verblijf.

Met bijna 2 miljoen overnachtingen in hotels, op campings en in vakantieparken is de Heuvelrug goed voor ruim 60% van het verblijfstoerisme in de provincie Utrecht.

Uit deze week gepubliceerde CBS-cijfers blijkt dat recreatie en toerisme landelijk veel sneller groeien dan de totale economie. “Ook in de regio Utrecht is die trend zichtbaar”, zegt RBT-directeur Michiel van der Schaaf. “Op de Heuvelrug is het economisch belang met een toegevoegde waarde van 675 miljoen euro per jaar zelfs ruim hoger dan het landelijk gemiddelde.”
Daarnaast biedt de gastvrijheidseconomie zo’n 20.000 mensen werk en levert de sector een grote bijdrage aan het voorzieningenniveau in de dorpen en steden.…

Nu de grote droogte van de afgelopen maanden voorbij is, mag in het buitengebied en in de parken weer open vuur worden gebruikt. Het stookverbod dat de gemeente Wijk bij Duurstede op advies van de Veiligheidsregio Utrecht begin augustus had ingesteld, verloopt op 1 september. Dus bijvoorbeeld fakkels en alle soorten barbecues zijn met ingang van die datum weer toegestaan in de openbare ruimte.…

Afgelopen week is de laatste hand gelegd aan de opknapbeurt van de paden in het kasteelpark. De aannemer is, samen met de vrijwilligers Henk, Jan, Eric, Pascal, Wilfried en Egbert, aan het werk gegaan om de paden te herstellen.

Wilfried was vooruit gestuurd om de paden vrij te maken met de bladblazer en miste daardoor bijna de koffie en de woorden van Hans Marchal. De wethouder sprak uit dat hij en de gemeente de inspanningen van de mannen zeer hoog waardeert. De fijne samenwerking tussen hen, de mensen van de gemeente en de aannemer heeft er voor gezorgd dat de paden er weer mooi uitzien.

De wethouder heeft het niet bij deze woorden gehouden en stak na de koffie, samen met de vrijwilligers de handen uit de mouwen… harken voor een prachtig park.…

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft besloten om een hekwerk op de Gravenbol (formeel heet dit deel de Sandenburgerwaard) te plaatsen, om de natuur in dit gebied te beschermen. Het besluit nam de gemeente na goed overleg met de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, Stichting WijkNogLeuker, Het Utrechts Landschap en Gebiedscoöperatie O-gen. Dit betekent dat het gebied waar honden los kunnen lopen wordt afgebakend, waarmee de natuur wordt beschermd. Het hekwerk is inmiddels geplaatst.

Het hekwerk is gewenst omdat de Gravenbol, de Lunenburgerwaard en de Sandenburgerwaard behoren tot het waardevolle Europees natuurgebied: Natura-2000 Rijntakken. In dat natuurgebied ligt het dagrecreatieterrein de Gravenbol en een hondenlosloopterrein. De afgelopen jaren was het hele gebied eigendom van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en Kromme Rijn.…

Dit voorjaar hebben opnieuw veel mensen bloemen gezaaid voor wilde bijen en andere insecten; samen wel 4,1 ha. De actie is volgens de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap een succes. In totaal zijn er circa 1100 zakjes bloemenzaad uitgedeeld en 56 kilo zaad gebruikt voor grotere oppervlakten bij particuliere grondeigenaren. Dat levert een grote hoeveelheid plekken op waar insecten hun voedsel kunnen halen. Door de droogte zijn sommige bloemen wel eerder uitgebloeid of minder goed opgekomen.…

De werkgroep Cursussen en Ledenactiviteiten van de IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn organiseert een korte cursus paddenstoelen in Zeist. IVN paddenstoelenexperts Rob Oosterling en Bert Tolsma nemen u op 13 en 27 september ’s avonds en 15 september ’s ochtends graag mee in de wondere wereld van de zwammen. Op de cursusavonden zullen we voor de pauze een inleiding geven over deze ‘kinderen der duisternis’ met na de pauze bestudering van materiaal uit het veld. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe en waaraan herkennen we deze soort in het veld? Wat is een steeltjeszwam en wat een zakjeszwam? Trillen trilzwammen en zijn aardappelbovisten eetbaar? De veldexcursie houden we op zaterdagochtend, het excursieterrein wordt op de eerste avond bekend gemaakt.…

Hevige regenbuien kunnen gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Rioolwater en straatvuil kan in sloten en singels terecht komen. Rioolwater komt via overstorten vanuit het riool in het oppervlaktewater. En straatvuil dat zich de afgelopen weken op straat heeft opgehoopt kan in één keer in het water van singels en sloten spoelen. In beide gevallen daalt het zuurstofgehalte van het water plotseling en komen vissen in de problemen. Plaatselijk kan vissterfte optreden.…


Current track

Title

Artist

Background