Nieuws

Pagina:6

In juni is er een koffieconcert dat speciaal voor kinderen georganiseerd is. Het Epos Ensemble zal op zondag 16 juni het koffieconcert verzorgen met de voorstelling Roald Dahl’s Joris en de geheimzinnige toverdrank. Joris heeft van zijn moeder de taak gekregen om op zijn oude, ziekelijke oma te passen en vooral niet te vergeten haar haar drankje te laten slikken om 11 uur. Joris is niet al te dol op zijn oma en besluit zelf een drankje te brouwen om aan haar te geven. En dan gebeuren de wonderlijkste dingen. Kinderen tot en met 18 jaar mogen gratis naar deze show.

Datum: Zondag 16 juni 2019
Tijdstip: Inloop vanaf 10.30 met koffie en thee in het Onderhuys. Het concert start stipt om 11.00 uur.…

In mei 2020 wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug een SamenLoop voor Hoop organiseren. Tijdens deze bijzondere 24-uurswandelestafette wordt er geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Heb jij hart voor KWF en wil je je als vrijwilliger inzetten? Meld je dan aan!

Sinds de oprichting van KWF zijn de overlevingskansen voor patiënten meer dan verdubbeld. De wetenschap begrijpt inmiddels veel beter hoe kanker werkt. Om meer onderzoek mogelijk te maken wordt er tijdens onze SamenLoop geld ingezameld voor kankeronderzoek. De 24 uur staat daarbij symbool voor de strijd tegen kanker, die immers ook 24 uur per dag doorgaat. De teamleden wisselen elkaar af op het parcours en organiseren allerlei leuke activiteiten.

Als SamenLoop-vrijwilliger krijg je de kans om te investeren in leven. Je kunt jouw talenten inzetten om SamenLoop Utrechtse Heuvelrug op de kaart te zetten.…

Maandag 27 mei was de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van de coöperatieve vereniging Zon op Heuvelrug, een initiatief van Heuvelrug Energie. Zon op Heuvelrug heeft tot doel het stimuleren en realiseren van lokaal opgewekte duurzame energie. De eerste projecten van Zon op Heuvelrug zijn het realiseren van zonnepanelen op de daken van sport- en cultureel centrum De Binder in Leersum en de brandweerkazerne in Maarn-Maarsbergen. Beide daken zijn eigendom van de gemeente. Tijdens de eerste ALV hebben het bestuur van Zon op Nederland en de gemeente een zogenaamde ‘overeenkomst recht van opstal’ getekend. Daarmee geeft de gemeente de vereniging toestemming op die twee daken van de gemeente zonnepanelen te leggen. Daarmee is de realisatie een stap dichter bij.
De systemen worden gefinancierd door inwoners, die daardoor in aanmerking komen voor een korting op de energiebelasting voor elke kWh die zij collectief opwekken.…

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is in de vergadering van Provinciale Staten (PS) geïnstalleerd. Het nieuwe college bestaat uit Huib van Essen (GroenLinks), Robert Strijk (D66), Hanke Bruins Slot (CDA), Rob van Muilekom (PvdA) en Arne Schaddelee (ChristenUnie). In de vergadering stond het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ centraal.
Door de benoeming van de Statenleden Huib van Essen, Rob van Muilekom en Arne Schaddelee als gedeputeerde zijn er drie plaatsen vrijgekomen in Provinciale Staten. Deze plaatsen worden ingevuld door David Oude Wesselink (GroenLinks), Hans de Harder (ChristenUnie) en Marieke Lejeune (PvdA). Laatstgenoemde wordt ook de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA. Door het vertrek van Van Essen is Karin Boelhouwer de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks geworden. Bij de ChristenUnie neemt Henriëtte Rikkoert het stokje over van Arne Schaddelee.…

Revius Lyceum Doorn is een ECO-team rijker. Met het oprichten van dit team zet het lyceum opnieuw een stapje op weg naar een duurzame school.
In het splinternieuwe ECO-team gaan leerlingen, van brugger tot bovenbouwer, docenten, OOP en schoolleiding samenwerken. Het team gaat onderzoeken welke aanpassingen aan het gebouw al zijn gedaan en of hier nog meer rendement uit te halen is. Er wordt bekeken welke ideeën uitvoerbaar zijn en op welke wijze. Behalve een duurzamer gebouw, wil het team ook nadenken over verbeteringen in de schoolomgeving en natuurlijk in het gedrag van alle “schoolbewoners”.…

Akse Media uit Den Helder geeft namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug de Informatiegids uit. Akse Media benadert organisaties en bedrijven voor een vermelding in de (digitale) gids.

Doe geen zaken met De Gemeentegids.nl, zo waarschuwt de gemeente. Helaas worden bedrijven en organisaties in de gemeente benaderd door De Gemeentegids.nl. Als u met hen zaken doet, ontvangt u een forse rekening. U ziet echter niets van uw investering terug.…

De gemeente gaat samen met Kasteel Amerongen het Margaretha Turnorplein in Amerongen opknappen en herinrichten. Voor aanvullend cultuurhistorisch onderzoek over het Margaretha Turnorplein (de Laan) zoekt de gemeente informatie over de periode 1930-1950. In deze periode is een groot deel van het bomenbestand op het plein gekapt. Luchtfoto’s van de Royal Air Force (periode 1944-1945) tonen aan dat er mogelijk een verband is tussen de bomenkap en militaire activiteiten op het plein. Hiervoor zijn ook Defence Overlay kaarten geraadpleegd. Op deze kaarten wordt de figuratie op het plein getypeerd als ‘communication trench’ (loopgraven). Een krantenbericht uit 1982 bevestigt dat er op het plein explosieven zijn gevonden.

Naast deze informatie en onderzoek in het huisarchief door Kasteel Amerongen, is er contact opgenomen met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Explosieven Opruimingsdienst, Stichting De Greb en inwoners van Amerongen.…

Dinsdag bezocht Yoko Kobayashi het hospice. Yoko heeft in Nederland gestudeerd, zij woont en werkt in Japan.
Palliatieve zorg heeft haar grote interesse. Yoko werkt in Japan in een hospice als vrijwilliger. Zij bezoekt Nederland om te verkennen hoe hospicezorg hier wordt georganiseerd. Het blijkt dat de taken van een vrijwilliger hier en daar nogal verschillen. Yoko bezoekt 1 uur per week een patiënt als vrijwilliger. Toen zij hoorde hoe de formele en informele zorg hier samenwerken, was zij verbaasd en zij zou graag deze ervaring meenemen om op haar plek ook op een dergelijke manier te kunnen gaan werken.…

Op donderdag 13 juni a.s. om 20.00 uur organiseert de Stichting Vrienden van de Maartenskerk de lezing ‘The perfect storm – is Europa te redden?’ door Arend Jan Boekestijn. Hij woont sinds kort in Doorn. Boekestijn gaat in op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die volgens hem de naoorlogse wereldorde ondermijnen en het voortbestaan van het Europees Project bedreigen.

Veel mensen hebben het gevoel dat we in een tijd van ingrijpende veranderingen leven. Ook mensen die onze geschiedenis goed kennen zijn er niet gerust op. Historicus en publicist Arend Jan Boekestijn stelde in het radioprogramma ‘Dit is de Dag’ dat een toenemend aantal historici van mening is dat de bestaande wereldorde op z’n laatste benen loopt.…

Waar gaat de gemeente zich de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat straks in het Wijks Sportakkoord. In de zomer van 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd, zoals sporten & bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en een duurzame sportinfrastructuur. “Lekker bewegen, het doel is om dat vanzelfsprekend te maken. Samen met sportaanbieders, ondernemers, maatschappelijke partners en betrokken inwoners maken we een Lokaal Sportakkoord. De inhoud hiervan bepalen we met elkaar”, aldus wethouder Joustra.…


Current track

Title

Artist

Background