Nieuws

Pagina:7

Een aantal parkeerterreinen nabij wandelgebieden zijn of gaan weer open. Maar de waarschuwing blijft: houdt u aan de afstand. Bij teveel drukte is een nieuwe afsluiting niet uitgesloten.

Een aantal weken terug werd een groot aantal parkeerterreinen in de regio afgesloten. Met de versoepeling van de coronaregels is er meer mogelijk. Niet alle terreinen zijn weer open, check dus vooraf!

De overheden roepen wandelaars dringend op om voldoende afstand te houden, ook bij het parkeren van uw auto.…

De provincie stimuleert scholen om zich in te zetten bij verduurzaming. Basis- en middelbare scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie, zo meent de provincie.

Als onderdeel van de programmapijlers ‘Zon op dak’ en ‘Besparen bij maatschappelijke organisaties’ wil de provincie zowel duurzame energieopwekking als het nemen van energiebesparende maatregelen stimuleren. Het blijft niet bij een aanmoediging, de provincie wil helpen met onder meer advies.

Utrecht wil in 2040 een energieneutrale provincie zijn.

Bron: Provincie Utrecht…

Politiekorpsen in de regio zijn gestart met een test van emissieloze voertuigen. Het gaat om elektrische auto’s, motoren en speed pedelecs.

Onder meer eenheden in Veenendaal en Utrechtse Heuvelrug doen mee aan de pilot, vorig jaar gingen andere politie-units in het land hen voor. De test duurt tot een jaar, zodat in elk weerseizoen ervaring kan worden opgedaan.

De politie wil proberen een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Het doel van de test is voldoende ervaring op te doen, zodat er bij een volgende aanbesteding een afgewogen keuze kan worden gemaakt.…

Er is onrust over de plannen voor een zonneweide aan de Groenewoudseweg in Cothen. Donderdag sprak wethouder Hans Marchal met verontruste inwoners.

Donderdag boden enkele Cothenaren de wethouder een petitie aan, met de handtekening van 250 inwoners. Marchal: “De betrokkenheid van de Cothenaren bij hun leefomgeving blijkt hier duidelijk uit. De aanbieders hebben mij vanmiddag verteld hoe ze zich voelen en waar ze zich zorgen om maken. Ik begrijp hun gevoelens en kan me goed voorstellen dat er vragen zijn. Zij voelen zich deels overvallen door de ontwikkelingen. Die ongerustheid kan ik niet bij hen wegnemen. Wel heb ik hen de procedure uitgelegd, want die was volgens mij niet  duidelijk.”

Punt is namelijk dat een principeverzoek nog geen vergunningaanvraag is. Voor het zover is, zal het bedrijf met de omwonenden in gesprek moeten gaan.…

Het geplande open huis weekend van 6 en 7 juni bij Kasteel Lunenburg gaat vanwege corona niet door.

De medewerkers vinden dat natuurlijk jammer, ook omdat er nu geen geld ingezameld kan worden voor de Voedselbank Kromme Rijn en de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug. De eigenaren hebben daarom besloten een fikse donatie te doen aan deze voedselbanken.

In 2021 zal de tuin van Kasteel Lunenburg open zijn op 12 en 13 juni. Op het programma staat een optreden van Salon Ensemble La Vie En Rose, daarnaast mogen de bezoekers nog veel meer mooie programmaonderdelen verwachten.

Bron: www.kasteellunenburg.nl.…

De parkeergarage onder het Cultuurhuis in Doorn is vanaf dinsdag 19 mei een blauwe zone. Dit geldt voor werkdagen van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds. De maximale parkeerduur is tien uur.

Gebruikers van de parkeergarage moeten in deze periode een parkeerschijf zichtbaar achter de voorruit plaatsen. De gemeentelijke BOA’s (handhavers) controleren hierop.

De blauwe zone is herkenbaar door blauwe lijnen rond de parkeervakken. Daarnaast staan er bij de ingang van de parkeergarage borden met informatie over de parkeerregels.…

De Veiligheidsregio Utrecht besloot deze week het aanwijzingsbesluit voor markten te verruimen. Vanaf nu zijn in beginsel ook non-food kramen weer toegestaan.

De kramen moeten verspreid over de markt worden opgesteld, dit verdeelt de drukte. De onderlinge afstand van 1,5 meter blijft uiteraard van kracht, dit zou binnen het nieuwe besluit ook mogelijk zijn.

Het kan zijn dat er minder kramen op de markt kunnen staan dan gebruikelijk. Als dit het geval is, dan geldt dat food prevaleert boven non-food marktplaatsen.…

Sportaanbieders of andere organisaties in de gemeente Wijk bij Duurstede die activiteiten organiseren die bijdragen aan de ambities van het gemeentelijke sportakkoord kunnen nu subsidie aanvragen. Voor 2020 is in totaal € 20.000 beschikbaar.

In het plan Ons Sportakkoord is vastgelegd hoe in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen worden bereikt. Het hoofddoel is dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen.

Het akkoord richt zich op drie ambities: vitale sport- en beweegaanbieders met een positieve sportcultuur; meer en beter bewegen voor kinderen tot 12 jaar en sporten zonder belemmeringen voor iedereen mogelijk maken.…

De verhuur van een deel het gemeentekantoor van Utrechtse Heuvelrug is akkoord, maar een investering zoals het college aanvankelijk vroeg is van de baan.

VVD-raadslid Judith van Roij houdt zich al langer bezig met dit dossier: ‘We hebben het college al veel eerder gevraagd of het mogelijk zou zijn één van de panden te verhuren of verkopen, dat was de aanleiding. Vervolgens heb ik al in de beeldvormende vergadering over de verhuur aan Quarijn, nog voor corona dus, het digitaal werken aangekaart’.

Inmiddels, gedwongen door de praktijk, werkt het ambtenarenapparaat vooral vanuit huis. De raad wees op de mogelijkheden op langere termijn. ‘Het college was het daarmee eens. De verhuur is prima, maar er is geen sprake van extra geld’, aldus Van Roij in gesprek met 90 In de Regio.…

Bij het begroten van de kosten en opbrengsten van de afvalverwerking voor het jaar 2019, is de gemeente naar nu blijkt uitgegaan van te positieve vooruitzichten. Hierdoor zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing te laag vastgesteld, met alle gevolgen van dien.

Voor 2019 moet de gemeente Utrechtse Heuvelrug vanuit de algemene middelen een aanvullend bedrag van € 224.000 inzetten om het tekort op de post afval te dekken.

Ook de vooruitzichten voor dit en volgende jaren zijn niet positief. De markt voor gerecyclede grondstoffen blijft moeizaam. Dit geldt niet alleen voor papier: over de hele linie blijft de vraag naar gerecyclede grondstoffen achter. De historisch lage olieprijs helpt hier niet bij.…


Current track

Title

Artist

Background