Politiek

Melief kreeg de ambtsketen van kinderburgemeester omgehangen van Anna Hartman, de eerste Kinderburgemeester van Zeist.
De raad nam afscheid van haar. Zij schreef een brief aan de burgemeester omdat zij vond dat kinderen meer stem moesten krijgen, want kinderen hebben de toekomst. Zij heeft meegeholpen om het werk van een kinderburgemeester vorm te geven. In de vergadering werd Melief Winter geïnstalleerd als haar opvolger.…

Op de burgemeestersvacature in de gemeente Wijk bij Duurstede hebben 34 kandidaten gereageerd. Onder de sollicitanten bevinden zich 21 vrouwen en 13 mannen. Onder hen bevinden zich 16 kandidaten met dagelijkse ervaring in het openbaar bestuur.

Het aantal reflectanten naar politieke kleur: VVD (13), CDA (5), D66 (5), GroenLinks (4), PvdA (4), ChristenUnie (1). Daarnaast is een kandidaat lid van twee politieke partijen en één kandidaat is geen lid van een politieke partij.

Na het zomerreces spreekt de commissaris van de Koning met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.
Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop 2 namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).…

De fractie van De Liberalen draagt Ali Dekker (62) voor als wethouder van Bunnik. Hiermee kiezen zij voor een ervaren politicus en bestuurder, die al meer dan 30 jaar thuis is in de gemeente Bunnik en de regio Utrecht. Dekker volgt Jorrit Eijbersen op, die wethouder in de gemeente Gooise Meren is geworden. Ali Dekker was eerder wethouder in Bunnik en keert na 18 jaar weer terug als bestuurder. Dekker: “Voor mij is met deze stap de cirkel rond. Ooit begon ik hier mijn politieke loopbaan en nu mag ik al mijn ervaring, die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, weer inzetten voor mijn eigen gemeente Bunnik.” Donderdagavond 11 juli wordt Dekker voorgedragen voor benoeming tijdens een extra raadsvergadering op het gemeentehuis in Odijk.…

De afgelopen weken konden inwoners stemmen op hun favoriete kandidaat voor het kinderburgemeesterschap. Carmen kreeg de meeste stemmen en zal een jaar lang de jeugd in de gemeente vertegenwoordigen.
Carmen is 10 jaar en woont in Bilthoven. Ze gaat als kinderburgemeester onder andere aan de slag met het thema buitenspelen.
In september wordt ze officieel geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. Daarna gaat ze echt aan de slag.…

Burgemeester Ruud van Bennekom van Bunnik heeft bekend gemaakt dat Jette Geldens de allereerste kinderburgemeester van de gemeente Bunnik is geworden. Zij werd gekozen uit 19 kinderen die zich voor de functie hadden aangemeld.
Jette is 9 jaar en zit in groep 6 van de Camminghaschool in Bunnik. Haar hobbies zijn paardrijden, turnen, dansmarieke zijn en kleding ontwerpen. Het lijkt haar leuk om met een vriendin zelfs een kledinglijn te ontwerpen.
Als kinderburgemeester ligt er al een passende taak op Jette te wachten. Er is nog geen ambtsketen voor de kinderburgemeester. En zij mag deze gaan ontwerpen.

Jette heeft ook een politieke agenda; ze gaat zich inzetten voor de natuur, voor veiligheid op straat en helpen om ideeën van kinderen te verzamelen.…

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is in de vergadering van Provinciale Staten (PS) geïnstalleerd. Het nieuwe college bestaat uit Huib van Essen (GroenLinks), Robert Strijk (D66), Hanke Bruins Slot (CDA), Rob van Muilekom (PvdA) en Arne Schaddelee (ChristenUnie). In de vergadering stond het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ centraal.
Door de benoeming van de Statenleden Huib van Essen, Rob van Muilekom en Arne Schaddelee als gedeputeerde zijn er drie plaatsen vrijgekomen in Provinciale Staten. Deze plaatsen worden ingevuld door David Oude Wesselink (GroenLinks), Hans de Harder (ChristenUnie) en Marieke Lejeune (PvdA). Laatstgenoemde wordt ook de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA. Door het vertrek van Van Essen is Karin Boelhouwer de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks geworden. Bij de ChristenUnie neemt Henriëtte Rikkoert het stokje over van Arne Schaddelee.…

5 partijen, GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie, gaan het nieuwe bestuur van de provincie Utrecht vormen. Ze dragen de volgende kandidaat-gedeputeerden voor, met de bijbehorende portefeuille.

Huib van Essen (GroenLinks)
Gedeputeerde van Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat, tweede loco-commissaris van de Koning, IPO-bestuurder

Hanke Bruins Slot (CDA)
Gedeputeerde van Natuur, Landbouw, Bodem en Water, Sport, Recreatie en Toerisme en Bestuur, eerste loco-commissaris van de Koning

Robert Strijk (D66)
Gedeputeerde van Economie, Financiën en Europa

Rob van Muilekom (PvdA)
Gedeputeerde van Wonen, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Sociale Agenda, Cultuur en Erfgoed, Milieu en Organisatie

Arne Schaddelee (CU)
Gedeputeerde van Mobiliteit, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie

Provinciale Staten van Utrecht besluiten in hun vergadering van woensdag 5 juni over de voordrachten.…

Johan Klaassen, raadslid voor D66 in de Utrechtse Heuvelrug is overleden. Johan was binnen en buiten de afdeling zeer lang actief voor D66. Hij zette zich, ondanks z’n broze gezondheid, onvermoeibaar in voor de gemeente en haar inwoners. Hij was bij uitstek een verbinder, jarenlang als actieve Ameronger, commissielid en sinds begin van dit jaar in de gemeenteraad. “Wij betreuren het zeer dat hij niet veel langer dit goede werk, onder meer met zijn inwonersspreekuur, heeft kunnen voortzetten. Wij wensen zijn vrouw Jan Wilkins, zijn familie en andere dierbaren heel veel sterkte” aldus de partij.…

Na 9 jaar wethouderschap voor de gemeente Bunnik heeft wethouder Jorrit Jan Eijbersen (mobiliteit, economische zaken, sport, onderwijs en sociaal domein) zijn vertrek aangekondigd. Hij wordt door de VVD-fractie Gooise Meren voorgedragen als wethouder voor de gemeente in de provincie Noord-Holland.

“Ik ben geweldig dankbaar voor de tijd als wethouder in Bunnik. Het heeft me in staat gesteld om altijd en met iedereen in contact te komen en samen te werken aan de toekomst van inwoners en ondernemers in onze gemeente en in de regio. De mensen die mij kennen weten dat voor mij alles draait om beweging. Of het nou gaat over sport of onderwijs, jongeren en ouderen, mobiliteit of werk. In beweging zijn is goed voor iedereen. Deze nieuwe stap betekent voor mij de beweging naar nieuwe uitdagingen, die ik met veel energie tegemoet ga!”

Voordat Eijbersen wethouder werd in Bunnik was hij zelfstandig ondernemer en werkte als bestuursadviseur voor de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht.

In de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht (PS) hebben de 49 Statenleden gestemd voor de Eerste Kamerverkiezingen. In de provincie Utrecht kregen GroenLinks, VVD en Forum voor Democratie 8 stemmen, D66 en ChristenUnie 5 stemmen, PvdA en CDA 4 stemmen, SP en Partij voor de Dieren 2 stemmen, SGP, 50PLUS en DENK 1 stem.
Voordat de stemming voor de Eerste Kamerverkiezingen begon, mochten de Statenleden een nieuwe plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten kiezen. In totaal stemden 25 Statenleden voor Hiltje Keller (Partij voor de Dieren) als nieuwe plaatsvervangend voorzitter. Bij afwezigheid van de commissaris van de Koning, zal zij de vergaderingen van Provinciale Staten voorzitten. De tweede plaatsvervangend voorzitter is René Dercksen (PVV) geworden.…


Current track

Title

Artist

Background