Politiek

Page: 3

Marieke Schouten, wethouder in Nieuwegein, is de nieuwe voorzitter van het Netwerk Water & Klimaat Utrecht Zuidwest. Mevrouw Schouten volgt Herman Geerdes op, voormalig wethouder van Houten.

Binnen dit netwerk werken het waterschap, de provincie en de veiligheidsregio samen met de 14 betrokken gemeenten, waaronder Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Doel is het klimaatbestendig maken van de regio.

De regio is bijzonder gevarieerd en strekt zich uit van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug tot het veenweidegebied in het Groene Hart. Daar tussenin ligt het rivierengebied en de stedelijke kernen.…

In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn er maandag hoogtebalken aangebracht bij de tunnel in Maarn. De waarschuwingselementen hangen aan beide zijden van de tunnel aan de Raadhuislaan.

Vooral het afgelopen jaar reed menig bestelauto zich vast in de tunnel. Ondanks de duidelijke waarschuwing van de maximale hoogte van 2,5 meter. Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is, pakken ze het probleem nu aan. Opdrachtgever Prorail en de verantwoordelijke aannemer gaven niet thuis.

Wethouder Boonzaaijer probeert nog een bijdrage bij de verzekeraars te halen, want voor hen was de tunnel immers ook een flinke schadepost.

Foto: Jan Stroomberg…

Het college van Zeist meldde onlangs dat er plannen zijn om windmolens en zonnevelden te bouwen tussen de spoorlijn en de A12. De berichtgeving hierover, onder meer via Regio90 en het AD, leidde tot vragen.

Recent stuurde het college van Zeist een toelichtende brief naar de collega’s van Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Daarin zegt het college dat het aan de raad zal voorstellen om actief de mogelijkheden te verkennen voor zonnevelden en windenergie in het gebied tussen de A12, de spoorlijn en de Odijkerweg. In de volksmond wordt dit gebied ook wel de Groene Driehoek genoemd. Bij de planvorming zal nauw samengewerkt worden met de buurgemeenten, zo zegt het college van de slotstad.

B&W van Zeist stuurden ook een afschrift mee van de brief die onlangs naar de omwonenden is gestuurd.…

De PCG in Wijk bij Duurstede heeft vragen gesteld over het gebruik van lachgas in de gemeente. De fractie roept het college op om een verbod in te stellen.

Een groot aantal gemeenten heeft vooruitlopend op landelijke maatregelen al een plaatselijk verbod ingesteld. Het gebruik van lachgas door jongeren is funest, zegt de fractie. En doet daarmee een oproep aan het college van burgemeester en wethouders om niet te wachten op landelijke wetgeving, maar ook in Wijk bij Duurstede een verbod in te stellen.

Lachgas wordt vooral door jongeren gebruikt. En in toenemende mate. Over de verslavingsrisico’s is nog niet zoveel bekend, maar feit is wel dat deelname aan het verkeer tot lang na het gebruik zeer riskant is.…

Onlangs gaf burgemeester Iris Meerts in gesprek met Regio90 aan dat een fietsbrug tussen Wijk bij Duurstede en de overkant van de Lek een mogelijkheid is. Raadslid Marco Petri vraagt het college of er daadwerkelijk al plannen zijn.

Petri, raadslid namens de Protestant Christelijke Groepering in Wijk, wil weten of het gaat om een proefballonnetje of dat de opmerking van mevrouw Meerts op plannen gestoeld is. Welke partijen zijn hier allemaal bij betrokken? Waar zou de brug moeten komen? En op welke termijn kan de fietsbrug gerealiseerd worden?

De PCG-volksvertegenwoordiger wil ook weten of er wel draagvlak is voor een aparte fietsbrug en wie het bouwwerk zou betalen.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug adviseert positief over de verlenging van de zendmachtiging voor Regio90. Burgemeester Frits Naafs gaf een toelichting op zender.

‘We zien duidelijk verbeteringen. Het is belangrijk dat het regionale nieuws aandacht krijgt. Een ander belangrijk punt is samenwerking met partners in de regio’. De burgemeester refereert daarmee aan het landelijke beleid, waarin wordt gepleit voor clustering. Regio90 startte een samenwerking met RTV De Bilt en Slotstad (Zeist).

Naafs sprak deze week met het actualiteitenprogramma 90 in de Regio. De raad neemt in september een besluit. In diezelfde periode moet de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede zich uitspreken over de verlenging.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug heeft de eigenaar van landgoed Peppel Enk in Maarn bevolen om de afgesloten paden weer toegankelijk te maken. Het gaat om afsluitingen op de Hoekenkamp, de Vinkenbuurtweg en de Amersfoortseweg. De eigenaar sloot de paden af omdat honden de schapen op het terrein aanvielen. Dat geeft hem nog niet het recht om de paden af te sluiten, vindt de gemeente. Als de eigenaar weigert de paden weer open te stellen, kan hij een dwangsom verwachten.…

Raadslid Marco Petri van Wijk bij Duurstede heeft vragen gesteld over de toegankelijkheid van recreatieve voorzieningen voor mindervaliden. Een ervaringsdeskundige wees het PCG-raadslid op de kwestie.

De mindervalide meldde dat iemand met een rolstoel of invalidefiets geen toegang heeft tot het recreatieveld aan de stadshaven. Ook constateerde hij dat mindervalide bezoekers die aankomen met een boot en aanleggen aan de steiger, de binnenstad niet kunnen bereiken en noodgedwongen op hun boot moeten blijven.

Petri vraagt het college de zaak te onderzoeken en zo nodig maatregelen te treffen om er iets aan te gaan doen.…

De bijeenkomsten over de toekomst van het stedelijk gebied Wijk bij Duurstede zijn goed bezocht. Afgelopen week waren er vijf sessies in de drie kernen.

Wat kan anders in uw buurt, dorp of stad? Wat mag zo blijven of wilt u beschermen? De Omgevingsvisie stedelijk gebied geeft de antwoorden. Begin dit jaar werd inwoners gevraagd via een vragenlijst mee te denken over de visie. Daaropvolgend waren er meedenksessies in de drie woonkernen van de gemeente.

Wethouder Hans Marchal: ‘Met de Omgevingsvisie willen we de basis leggen voor een duurzame toekomst. Voor elke kern bekijken we wat waardevol is, wat er ontbreekt en wat er moet veranderen voor de komende 10 tot 20 jaar.’…

In de laatste raadsvergadering van Utrechtse Heuvelrug werd de Jaarrekening 2019 vastgesteld. Een aantal partijen zette vraagtekens bij de overschrijding van de overheadkosten.

Ten opzichte van de resultaten van 2018 moest de ambtelijke organisatie ruim twee ton bezuinigen. Dat was een raadsbesluit, vastgelegd in de begroting 2019. In 2019 kwamen de overheadkosten echter ruim € 500.000,- hoger uit. De jaarrekening geeft aan dat dit voor een groot deel komt door te sterk opgelopen inhuurkosten.

D66 leidde daaruit af dat het college en het management onvoldoende stuurt op de interne kosten. De fractie diende samen met BVHlokaal en CDA een motie in waarin werd gesteld dat dit in 2020 niet opnieuw mocht gebeuren. Het voorstel haalde geen raadsmeerderheid.…


Current track

Title

Artist

Background