Politiek

Page: 4

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bracht vrijdagmiddag een werkbezoek aan Wijk bij Duurstede. Burgemeester Iris Meerts, boa’s, politie en brandweer praatten hem op verschillende locaties bij over de plaatselijke veiligheid.

Het gezelschap maakte een wandeling door de binnenstad en voer in een snelle brandweerboot naar het gevaarlijke kruispunt van de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. De bewindspersoon sprak ook met de teamchef van de politie en een van de boa’s van Wijk.

Een artikel op de website de Speld was de aanleiding voor het bezoek. De Speld ‘lekte’ een zogenaamd app-gesprek tussen de minister en mevrouw Meerts. Het werd een trending topic op social media.…

De mogelijke verkoop van gemeentelijk vastgoed leidde deze week tot de nodige media-aandacht. Onder meer RTV Utrecht dook in de kwestie.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer begrijpt de onrust, maar nuanceert de plannen. ‘Al twee jaar geleden zei de gemeenteraad ja tegen de mogelijke verkoop van zaken die niet bij de corebusiness van de gemeente horen. Dat wil ik nu uitvoeren.’

De wethouder van Utrechtse Heuvelrug benadrukt dat bij elk afzonderlijk besluit het voortbestaan van de betreffende locatie een doorslaggevende rol speelt. Het zal dan ook zeker niet zo zijn dat activiteiten zomaar ophouden te bestaan of in gevaar komen. Ook de ambtswoning van de burgemeester staat op de lijst.…

Wethouder Rob Jorg zal met een bespreekvoorstel komen over de mogelijke verplaatsing van de Aldi-vestiging naar de Appelgaard in Driebergen. Dit komt na de zomer aan de orde in de raad van Utrechtse Heuvelrug.

De verhuiswensen van de grootgrutter spelen al langer, omwonenden en andere betrokkenen zien het voornemen totaal niet zitten. Een verhuizing naar Nijendal lijkt inmiddels definitief van de baan.…

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug vergaderde deze week twee keer. Maandag stonden onder andere de bomen centraal, donderdag was de multifunctionele accommodatie in Maarn een agendapunt.

Maandag ging het er af en toe fel aan toe. Burgemeester Naafs was ‘not amused’ toen raadslid Anouk Haaxma verklaarde dat ze wethouder Chantal Broekhuis ziet als ‘mevrouw bomenkap’. Behalve BVHlokaal waren ook ChristenUnie en D66 kritisch over de bomenplannen.

De raad besloot dat de afstoting van gemeentelijk vastgoed na de zomer aan de orde komt. De voornemens van wethouder Gerrit Boonzaaijer zijn niet onomstreden.

De plannen voor Maarn kregen donderdag groen licht. Doe Maarn Mee kan verder gaan met de co-creatie, de weg is vrij voor het masterplan inclusief de multifunctionele ruimte.

Linda Oostwal (foto) werd in de online-vergadering geïnstalleerd als raadslid.…

De gemeenteraad van Zoetermeer nam deze week het initiatief om als gemeenten samen op te trekken richting Den Haag. Voor kleine en middelgrote gemeenten kampen met tekorten.

Het is allemaal begonnen toen een aantal taken werd overgeheveld naar de gemeenten. Daar hebben de gemeenten geen bezwaar tegen, het ‘dicht bij huis’ organiseren van onder meer WMO en jeugdzorg heeft zelfs voordelen. Alleen: het geld wat de gemeenten daarvoor kregen van de rijksoverheid, is volstrekt onvoldoende. En sindsdien is de situatie allemaal maar verslechterd.

Eerder al meldde Utrechtse Heuvelrug dat de buidel zo goed als leeg is, ook Wijk bij Duurstede uitte haar grote zorgen.

Onlangs trok een vertegenwoordiging van een groot aantal gemeenten uit de provincie Utrecht naar Den Haag, om daar de vaste Kamercommissie te wijzen op de nijpende situatie.…

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug besloot afgelopen maandag om het gesprek over de verkoop van gemeentelijk vastgoed over de zomer heen te tillen.

Er ontstond nogal wat commotie over de plannen van het college. RTV Utrecht besteedde maandag aandacht aan de mogelijke verkoop. Het college meent dat er vastgoed in de gemeente is waarvoor geldt dat het ook of misschien wel beter in particuliere handen kan komen. Daarmee zou de gemeente iets kunnen doen aan de penibele financiële situatie. De plannen leverden diverse reacties op. Is bij verkoop de instandhouding verzekerd? Het gaat om panden, percelen en monumenten. Bossen staan ook op de verkooplijst.

De raad stelt de discussie hierover uit naar een raadsvergadering ná het zomerreces.…

Afgelopen week spraken wethouders Chantal Broekhuis en Hans Waaldijk online met jongeren uit de gemeente. De wethouders waren benieuwd naar het effect van de coronasituatie op het leven van jonge mensen.

Florianne, Koen, Vera, Stephan, Coen, Daan, Marja, Bram en Anouk vertelden over het effect van de coronamaatregelen op school, thuis en met familie en vrienden en welke ideeën ze hebben voor de toekomst.

Naast het gesprek met de wethouders van Utrechtse Heuvelrug deelden jongeren ook hun ervaringen en ideeën via een online enquête. De uitkomst van het gesprek en de enquête wordt verstuurd naar premier Mark Rutte.…

Deze week bezocht het college van Wijk bij Duurstede de collega’s van de gemeente Buren. Gezien de provinciegrens ligt dat niet zo voor de hand, maar alleen de Lek scheidt de buurgemeenten van elkaar.

De colleges constateerden dat er veel gemeenschappelijks is en dat de buren veel van elkaar kunnen leren. Burgemeester Iris Meerts: ‘Wijk bij Duurstede en Buren hebben zoveel te bieden: een kasteel, fruitteelt, een brouwerij, rust, ruimte, water en groen voor diverse vormen van recreatie. En in de zomermaanden zijn er normaal gesproken volop festivals en evenementen op cultureel gebied.’

Buren heeft verdeeld over de 16 woonkernen zo’n 26.500 inwoners, iets minder dan Wijk.…

Wethouder Wil Kosterman heeft haar werk als formateur in de gemeente West Betuwe afgerond. Deze week werd de samenstelling van het nieuwe college bekend.

De Gelderse gemeente zocht twee formateurs, nadat het vorige college uiteen was gespat. ‘We zoeken een schaap met vijf poten’, klonk het aan de overkant van de Lek. Dat schaap werd gevonden in het duo van een plaatselijke politicus en de Wijkse wethouder.

‘Ik kende de omgeving en dus ook wel de mentaliteit. Samen met lokaal politicus Joop Doeland ben ik aan de slag gegaan. Het was een intensief, mooi en leerzaam proces. Ik heb ’s zitten tellen, we hebben in totaal zo’n 25 gesprekken gevoerd’, aldus mevrouw Kosterman.

Dinsdag werd het nieuwe college aan de pers gepresenteerd.…

Afgelopen maandag onthulden de wethouders Wil Kosterman en Eric Balemans het naambord bij de Wijkse Inloop. De pilot draaide al even, op 1 april ging de inloop van start.

De Wijkse Inloop is een initiatief van de gemeente Wijk bij Duurstede, Stichting Binding en regionale zorgorganisatie Nieuwland. Het betreft een laagdrempelige ontmoetingsplek voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen hier een (creatieve) daginvulling vinden die bij hen past. Er is begeleiding en de bezoekers kunnen kennis maken met de activiteiten die er in Wijk zijn.

Het project is gehuisvest in de oude bibliotheek aan de Karel de Grotestraat in Wijk bij Duurstede. De eerste ervaringen zijn positief, de pilot lijkt in een grote behoefte te voorzien.…


Current track

Title

Artist

Background