Politiek

Pagina:4

Maandagmiddag namen de burgemeesters van de provincie Utrecht afscheid van Jan van Zanen, burgervader van de stad Utrecht. Dat gebeurde tijdens een bestuurlijk afstemmingsoverleg in de Statenzaal.

Van Zanen verruilt onze provinciehoofstad voor Den Haag, waar hij volgende maand instapt. De 58-jarige VVD-er was ruim zes jaar in functie in Utrecht. Daarvoor was hij onder meer partijvoorzitter en burgemeester in Amstelveen.

De collega’s uit de andere Utrechtse gemeenten zwaaiden Van Zanen uit met een ‘Ik kom naar Den Haag’-quiz onder leiding van Lucas Bolsius, zijn ambtsgenoot in Amersfoort. ‘Onze’ burgemeesters Naafs en Meerts bedankten Van Zanen voor de uitstekende samenwerking. Utrecht gaat hem missen.…

De Boa’s lieten de afgelopen maand van zich horen. Ze klaagden over te weinig ‘gereedschap’ voor hun taak. De minister kondigde aan dat de buitengewoon opsporingsambtenaren in aanmerking kunnen komen voor het dragen van een wapenstok.

In onze dorpen is dat nog niet aan de orde. Burgemeester Naafs: ‘Het is heel anders dan in een grote stad. Bij ons werken ze vooral de-escalerend. Ze vragen zelf ook niet om een wapenstok. Handboeien zijn wel besteld.’

‘We moeten oppassen dat de boa’s niet worden ingezet voor taken die eigenlijk bij de politie thuishoren’, zegt Naafs. De burgemeesters van de gemeenten in onze regio voerden onlangs overleg over deze kwestie. Nergens lijkt een wapenstok aan de orde te komen, wel handboeien voor transport dus.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug wil een nieuw complex van 22 appartementen aan de Catharijnestraat in Driebergen-Rijsenburg mogelijk maken. Het bestemmingsplan ligt nu ter inzage.

In het nieuwe complex komen 22 appartementen, dat is 8 meer dan het huidige aantal. Dit sluit goed aan bij het beleid van gemeente en provincie om te verdichten binnen het stedelijk gebied, de zogenoemde ‘inbreiding’. Het ontwerp bestaat uit een middendeel van vier lagen, met aan weerszijden delen van drie lagen. Rondom het gebouw is ruimte voor groen.

Het huidige complex is vlak na de oorlog gebouwd en sluit niet meer aan bij de huidige eisen en wensen. Sloop is daarom noodzakelijk.…

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug ging donderdag met 16 tegen 13 stemmen mee met de motie om open te staan voor de komst van alleenstaande vluchtelingkinderen. Burgemeester Frits Naafs overlegt nu met de buurgemeenten over een strategie richting Den Haag.

De motie werd ingediend door D66, ChristenUnie, Open en CDA. Doel is druk te zetten op de regering om te bekijken of er mogelijkheden zijn om jonge vluchtelingen op te nemen. De situatie is erbarmelijk. In kampen zoals op Lesbos leven de kinderen in onmenselijke omstandigheden.

Eerder al sloot de raad van Wijk bij Duurstede zich aan bij de ‘coalition of the willing’, gemeenten die bereid zijn om de weeskinderen op te nemen.…

Staatssecretaris Barbara Visser ‘overleeft’ Doorn. Visser bleek gejokt te hebben over de verhuizing van de militairen van Doorn naar Vlissingen. Of nee, toch Rotterdam. Herstel: uiteindelijk Millingen aan de Rijn. Kamerlid Henk Krol diende een motie van wantrouwen in, maar ondanks de breed gedragen kritiek zal deze het niet halen.

*

Een andere bewindsvrouwe komt weg met een kwestie waarin Wijk bij Duurstede een bijrol speelde. Femke Halsema acteerde niet sterk bij de racismeprotesten in haar stad Amsterdam. Maar ‘Amsterdam is geen Wijk bij Duurstede’, vond de burgemeester. Gelukkig maar, vinden de meeste inwoners van Wijk.…

Er is veel te doen over de energiedoelstellingen die zijn voorgesteld. Vanuit de U16, zestien samenwerkende gemeenten, waaronder Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug.

BVHlokaal-raadslid Anouk Haaxma, deze week te gast in 90 in de Regio, vraagt zich af of deze groep de juiste samenstelling heeft voor de energiekwestie. Haaxma: ‘We zijn als regio ooit samengevoegd voor andere kwesties. Het is niet gezegd dat dit vanuit het belang van onze gemeente gezien ook de juiste samenstelling is voor een onderwerp als de Regionale Energie Strategie.’

Haaxma: ‘De dingen die wij als partij van belang vinden, zien we te weinig terug komen bij de U16. En het U16-belang lijkt nu verheven boven het belang van een gemeente. Daarom zijn we zo kritisch over voorstellen die vanuit de U16 komen’.…

Tal van overleggen vinden vanwege corona online plaats. Ook de gemeenteraden vergaderen veelal via ‘beeldbellen’. De ervaringen zijn wisselend.

Een rondje langs een aantal raadsleden leert dat iedereen blij is dat het raadswerk door kan gaan. Maar ideaal, nee. ‘Het kan even niet anders, daarom doen we het zo’. Werner van Katwijk, CDA-raadslid in Utrechtse Heuvelrug, licht dit toe. ‘Het is best lastig. Als ik met iemand in gesprek ben, wil ik hem of haar zien. Je ziet niet hoe een opmerking valt, je weet zelfs niet of je in beeld bent.’

In de komende periode zullen raadsoverleggen stap voor stap weer op de ‘normale’ manier plaatsvinden. Maar om bijvoorbeeld de 29 raadsleden van Utrechtse Heuvelrug te kunnen faciliteren, dat blijft lastig.…

Maandagavond besprak de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug de moties naar aanleiding van het energieplan van de U16. Na zo’n drie-en-een-half uur waren de volksvertegenwoordigers er nog niet uit, er is nog een avond nodig om de reacties te bespreken.

Onder voorzitterschap van Karin Oyevaar, die het raadsdebat uitstekend leidde, ontstond een pittige discussie. De contouren van het eindresultaat worden langzaam maar zeker duidelijk. Een meerderheid is tegen de plannen, vooral de windmolens zijn een heet hangijzer. Wethouder Rob Jorg krijgt nog een flinke kluif om de duurzame energie-doelstelling er door heen te krijgen.…

Een grote meerderheid van de Utrechtse gemeenten heeft zich tot de regering gericht: we houden het zo niet vol. De financiën van de gemeenten staan zwaar onder druk, er is meer steun van de overheid nodig.

In de afgelopen jaren zijn er meer taken naar de gemeenten gekomen. Zoals jeugdzorg en WMO. De gemeenten zijn van harte bereid om dit op te pakken, maar het geld is onvoldoende. De rijksoverheid heeft verzuimd voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor deze taken. Daar loopt het op vast.

De gemeenten, waaronder Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, doen een klemmend beroep op de regering om met meer geld over de brug te komen.…

Plots was Wijk bij Duurstede trending op social media. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vergeleek ’s lands hoofdstad met de vestingstad. En niet bepaald elegant.

Halsema zorgde met haar opmerking in een WhatsApp-wisseling met de minister voor een trending topic. Met tal van reacties tot gevolg. Kent Halsema onze mooie stad eigenlijk wel? Burgemeester Iris Meerts nam er geen aanstoot aan. Verstandig.

Uit de reacties bleek wel dat Wijk blij is met Meerts als burgemeester, dat Halsema er never nooit over hoeft te denken om te solliciteren in Wijk bij Duurstede. Voorlopig is er echter geen vacature, toch?…


Current track

Title

Artist

Background