Politiek

Pagina:4

Gert-Jan Kats (47) wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Veenendaal. Dit heeft de gemeenteraad van Veenendaal besloten in een extra raadsvergadering. Nadat de nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit is benoemd, wordt deze naar verwachting in januari beëdigd als burgemeester van Veenendaal.

Kats: “Ik ben dankbaar en blij met deze eervolle voordracht. Veenendaal is een energieke stad waar het goed wonen en ondernemen is. Daarnaast is Veenendaal een stevige partner in de regio FoodValley. Ik zie het als een voorrecht om burgemeester te worden van alle Veenendalers.”

Sinds 2010 is Gert-Jan Kats (SGP) burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas. Daarvoor was hij zes jaar burgemeester van Liesveld. Kats begon zijn werkzame leven in de financiële wereld.…

4 bestuursleden van ouderenpartij 50Plus willen van de 3 andere bestuursleden af, omdat ze volgens hen slecht functioneren.
De 3 bestuursleden willen dan weer af van voorzitter Geert Dales en zijn voorstanders.
Dat blijkt uit een uitnodiging voor een extra ledenvergadering op donderdag 29 november in Driebergen.…

Provinciale Staten van Utrecht (PS) zijn akkoord gegaan met de begroting voor 2019. In de begroting, het huishoudboekje van de provincie, wordt bepaald hoeveel de provincie Utrecht het komende jaar gaat uitgeven en waar er extra geld voor komt.…

In De Binder in Leersum vond op maandagavond 29 oktober de Beeldvormende Avond van de Raad plaats.

Op de agenda stond de aanvraag van veehouder Wesseling die zijn bedrijf aan de Nieuwe Steeg wil uitbreiden. Verschillende belanghebbenden voerden hun betoog, waaronder de ondernemer zelf en bezorgde inwoners van Leersum.

B.O.B.

De Beeldvormende Avond gaat vooraf aan de Oordeelvormende en uiteindelijk de Besluitvormende Raadsvergadering. In dit “B.O.B.-model” wil de Gemeente Utrechtse Heuvelrug nadrukkelijk de inwoners betrekken in het besluitvormingsproces.…

Roland van Schelven is ruim een jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Bunnik geweest. Op 15 november wordt de nieuwe burgemeester, Ruud van Bennekom, benoemd. Daarom neemt Van Schelven in de openbare raadsvergadering (tevens begrotingsraad) van 8 november afscheid. U bent van harte welkom deze vergadering in de raadzaal bij te wonen. Aanvang 19.30 uur.…

Nienke van der Veen van OPEN en Florien Scager van de VVD hebben tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering een motie ingediend om het college te vragen zo spoedig mogelijk er op aan te dringen om namens de VNG een landelijke lobby tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en consumptiegoed te starten.
De motie is raadsbreed aangenomen.
De effectiviteit van inzamelingsmethoden en andere acties hebben geen enkel effect op de andere kant van het probleem, namelijk de productie van teveel verschillende soorten plastic en het gebruik ervan als verpakkings- en consumptiemateriaal.
Hiervoor is een landelijke aanpak nodig, die de alomtegenwoordige aanwezigheid van plastic in onze productie- en consumptieketen effectief terugdringt en alternatieven stimuleert om tegen te gaan dat we blijven dweilen met de kraan open.…

Oud-wethouder Jan Burger is afgelopen zaterdag overleden. Hij werd 61 jaar. Burger was van 2006 tot 2017 wethouder in Wijk bij Duurstede namens de SP.
Hij stopte maart vorig jaar en liet toen weten aan alzheimer te lijden.…

De berichtgevingen over de Marinierskazerne van het afgelopen half jaar laten meerdere signalen zien waarbij steeds meer aspecten de besluitvorming om te verhuizen in twijfel brengt. Het is duidelijk geworden dat het vertrek van de mariniers in ieder geval ernstige vertraging oploopt door o.a. de geconstateerde bodemvervuiling.

Er is nog steeds behoefte aan woningen, door het aangetrokken economisch klimaat, zijn de mogelijkheden om te bouwen vergroot terwijl er niet of nauwelijks (grotere) bouwlocaties aanwezig zijn op de Utrechtse Heuvelrug.

In Overberg bestaat reeds een “bebouwde” locatie van ongeveer dezelfde grootte als bovengenoemde terrein, dat eerder vele jaren leeg heeft gestaan en momenteel, na weer een periode van leegstand, slechts als onderwijsfaciliteit wordt gebruikt door het COA voor een kleine groep asielzoekers.…

Provinciale Staten van Utrecht hebben besloten Hans Oosters voor te dragen als nieuwe commissaris van de Koning bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Statenleden besloten hiertoe op advies van de vertrouwenscommissie tijdens de Statenvergadering van 24 september 2018. Hans Oosters is hiermee de verwachte opvolger van de huidige commissaris van de Koning, de heer Willibrord van Beek.

Hans Oosters (56) studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. Vanaf 2015 is hij voorzitter van de koepelorganisatie van de waterschappen, de Unie van Waterschappen (UvW). Hij is tevens lid van de PvdA en heeft bestuurlijke ervaring als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Gouda, voorzitter van het Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) en burgemeester van de gemeenten Bergambacht en Ouderkerk.…

Huidig VVD-commissielid Roelof te Velde uit Maarn verlaat (tijdelijk) de gemeentepolitiek: hij wordt op 24 september beëdigd als Statenlid voor de VVD in de provincie Utrecht.

Natuurlijk is dit een groot gemis voor de fractie van VVD Utrechtse Heuvelrug waar Roelof te Velde als het financiële geweten wordt beschouwd vanwege zijn uitgebreide en zeer specifieke kennis op dat vlak. Roelof is al sinds 2010 actief als commissielid voor de VVD op de Heuvelrug en is de eerstvolgende opvolger op de lijst.

Fractievoorzitter Jorrit Linders betreurt het vertrek van Roel, maar ziet het van de positieve kant: “Zo hebben we straks naast Baerte de Brey nog een topper uit onze gemeente in de Provinciale Staten. Roelof heeft zich niet verkiesbaar gesteld voor de verkiezingen van 2019.…


Current track

Title

Artist

Background