Politiek

Pagina:5

Het is me het weekje wel, voor de volksvertegenwoordigers uit Utrechtse Heuvelrug. De discussie over duurzame energie krijgt een climax in de raad.

Maandag 8 juni is gereserveerd voor het vervolg van de beeldvorming. Er ligt onder meer nog een reeks vragen van BVHlokaal, de partij die zich heftig verzet tegen de plannen. Besluitvorming is voorzien voor donderdag 11 juni. Dan stemt de Raad over het voorstel om in te stemmen met de regionaal voorgestelde plannen.

Volgens de plannen zou UH windmolens en zonnevelden krijgen. Naast maatregelen als energiebesparing, want dat levert onvoldoende op om aan de regionale doelstellingen te voldoen.…

Buitengewoon opsporingsambtenaren mogen aan de wapenstok. Als burgemeester, politie en justitie het tenminste nodig vinden.

De boa’s lieten de afgelopen maanden van zich horen, ze voelden zich onveilig met de gebrekkige verdedigingsmiddelen. Ze krijgen vaker te maken met geweld en agressie. Nu mogen ze dus ‘aan de wapenstok’. Consequentie is wel dat ze een intensievere training dienen te volgen en als ze het verdedigingsmiddel gebruiken ook voor rapportage en verantwoording moeten zorgen.

Boa’s zouden ook graag pepperspray tot hun beschikking willen hebben, maar dat is nog niet aan de orde.…

Wijk bij Duurstede werkt aan de Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied. Bij de volgende stappen wil de gemeente nadrukkelijk de opinie van inwoners betrekken.

In januari en februari deed een groep inwoners mee aan een van de meedenksessies, anderen vertelden hun ideeën desgevraagd aan gemeentemedewerkers of via een vragenlijst. Het resultaat is een lijst met de belangrijkste uitdagingen, waar de gemeente mee bezig gaat.

Over een aantal uitdagingen stelt de gemeente u nu graag een aantal extra vragen. Vul de vragenlijst online in via deze link . Het invullen ervan duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.…

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede is akkoord met de volgende fase in het opstellen van de Ruimtelijk Economisch Programma. Het programma, de REP, is een samenwerking van de Utrechtse overheden.

De REP beschrijft hoe overheden de gezamenlijke maatschappelijke kwesties kunnen aanpakken. Zoals duurzame energie, woningbouw, infrastructuur en natuur. Het samenwerkingsverband U16 ziet grote voordelen in het onderling afstemmen en optrekken.

De Wijkse raad besprak het plan afgelopen week, met een positieve uitkomst. Wel dringt Wijk aan op meer aandacht voor recreatiegebieden, zoals De Gravenbol.…

‘Ik begrijp de zorg. De bewoners hadden de indruk dat er zeker een zonneveld gaat komen aan de Groenewoudseweg, maar zover is het nog lang niet.’

Aldus wethouder Hans Marchal van Wijk bij Duurstede. Recent legde de wethouder bij Regio90 uit dat de initiatiefnemer van dit project onder meer draagvlak moet vinden bij de Cothenaren. Als dat niet lukt, dan zal er geen vergunning komen. Het is één van de harde voorwaarden voor een zonneveld op deze plaats.

Marchal: ‘Toen het voorstel van de deskundigen bekend werd, voelde ik al aan mijn politieke water dat dit gedoe zou gaan opleveren’.…

Frits Naafs heeft zijn taken als burgemeester weer opgepakt. Vanaf deze week is hij weer in functie.

Naafs werd eind maart getroffen door corona. Na een intensieve periode in het ziekenhuis, mocht de burgervader vorige maand weer naar huis. In gesprek met Regio90 vertelde Naafs enkele weken terug nog dat zijn conditie nog lang niet top was. Inmiddels gaat het gelukkig beter.

De eerste taak na zijn terugkeer was de collegevergadering van afgelopen dinsdag. Naafs werd hartelijk verwelkomd door de college-collega’s. Ook was er dank voor Gerrit Boonzaaijer, die Naafs’ taken voortreffelijk waarnam.…

Het was de afgelopen weken onderwerp van diverse nieuwsberichten, ook bij ons. Het verzet tegen torenhoge windmolens en de zonnevelden groeit. BVHlokaal komt in actie.

Volgens het plan van de U16-gemeenten moeten er in Utrechtse Heuvelrug windmolens en zonneweides komen. Waar en hoeveel is nog niet bekend, maar de discussie is er niet minder om. BVHlokaal is van meet af aan mordicus tegen. De lokale partij is vóór een duurzame maatschappij, vindt ook dat elke gemeente daar aan moet meewerken, maar wil dat doen op een manier die past bij het groene karakter.

Via de site geenwindturbinesheuvelrug.nl roept de partij bewoners op om het initiatief te ondersteunen.…

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede ging deze week met een nipte meerderheid akkoord met het plan om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te nemen. Het voorstel ligt bij meer gemeenten in onze provincie voor, lang niet alle gemeenten zijn enthousiast.

De vorige stemming in Wijk liep uit op een 9-9 remise, nu was er een meerderheid van één stem. Met 10 tegen 9 besloot de raad beschikbaar te zijn om eventueel weeskinderen van het eiland Lesbos op te vangen.

Het initiatief komt van Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children. Zij hopen dat als veel gemeenten aangeven bereid te zijn weeskinderen op te vangen, de Rijksoverheid bereid zal zijn om kinderen toe te laten.…

Wijk bij Duurstede wil in 2050 aardgasvrij zijn. De gemeente organiseert een enquête over dit onderwerp.

Inwoners en ondernemers spelen een grote rol bij het aardgasvrij maken van de gemeente. Natuurlijk zijn er bij hen vragen, zorgen en wensen. Om daar een beeld van te krijgen, stelde de gemeente een vragenlijst op. Wat vindt u belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij? Waar moeten we op letten? De resultaten van de enquête vormen een vertrekpunt bij volgende stappen.

Ga naar www.wijkbijduurstede.nl/aardgasvrij en vul de vragenlijst in.…

De regionale energie discussie is op dit moment hot news. Onder meer in Utrechtse Heuvelrug houden de plannen de gemoederen bezig.

Ook de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede sprak afgelopen week over de RES. Binnenkort moet Wijk daar een besluit over nemen. Het gesprek in de raad ging voornamelijk over de verschillende manieren om de RES-doelen te bereiken en hoe Wijk bij Duurstede daar een bijdrage aan kan leveren.

De raad ziet vooral heil in zonnevelden en wil zo de bijdragen aan de doelen van de energiestrategie van de U16.…


Current track

Title

Artist

Background