Politiek

Pagina:5

Het nieuwe College van burgemeester en wethouders is sinds mei 2018 een feit. Burgemeester Frits Naafs is voor de meeste inwoners een bekend gezicht. De vier wethouders en de gemeentesecretaris misschien ook. Toch stellen Chantal Broekhuis, Rog Jorg, Hans Waaldijk en Gerrit Boonzaaijer en Marjan Havekes zich voor. Zij vertellen over hun achtergrond, wat hen inspireert en motiveert en hoe dat samenkomt in hun functie.
Op de website van de gemeente stellen zij zich uitgebreid voor.…

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede in een extra raadsvergadering besloten burgemeester Tjapko Poppens aan te bevelen voor herbenoeming.
Een burgemeester wordt voor zes jaar benoemd. Burgemeester Poppens’ eerste ambtstermijn eindigt op 20 december 2018. Hij had eerder dit jaar aangegeven dat hij beschikbaar is voor een tweede termijn. De Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht, de heer Willibrord van Beek, verzocht daarop de gemeenteraad om de procedure tot herbenoeming te starten. De gemeenteraad heeft vervolgens een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze vertrouwenscommissie bereidde de verdere procedure voor. Op 4 september 2018 sprak de gemeenteraad in een besloten vergadering over de herbenoeming. Het resultaat hiervan is de aanbeveling tot herbenoeming.…

Zaterdag 15 september is de Dag van de Democratie. Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug doet daar aan mee van 10.00-13.00 uur in het Cultuurhuis in Doorn.
De volgende activiteiten staan op het programma:
Speeddaten met college en raadsleden: Heeft u een vraag of wilt u een onderwerp bespreken met één of meerdere raads- of collegeleden, dan is dat mogelijk.
Fotowedstrijd, Democratie in de gemeente. Maak een foto van wat democratie voor u betekent in onze gemeente en stuur deze naar griffie@heuvelrug.nl. De foto wordt dan tentoongesteld en u dingt mee naar een leuke prijs.…

Frits Naafs is officieel herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de raadsvergadering heeft de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Willibrord van Beek, Naafs beëdigd voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar, die in gaat op 1 september.
Daarmee begint Naafs aan zijn derde ambtsperiode binnen de gemeente, waar hij reeds sinds 1 september 2006 die functie bekleedt.…

Van 4 tot en met 11 juli hebben de dorpswethouders van Utrechtse Heuvelrug kennis gemaakt met de inwoners en de dorpsnetwerken. Tijdens deze ontmoetingen is er gesproken over de belangrijkste punten uit het raadsprogramma 2018-2022, en zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan over de uitvoering van het programma. Zo werd duidelijk welke onderwerpen uit het raadsprogramma er per dorp leven. Deze input wordt momenteel verwerkt, de uitkomst hiervan volgt eind augustus.…

In de afgelopen raadsvergadering van Bunnik zijn wethouders Erika Spil (P21) en Jorrit Eijbersen (Liberalen) voor een nieuwe termijn geïnstalleerd.

Formateur Jan Hoekema deed verslag. Hij ging in op het proces van de totstandkoming van de coalitie en het coalitieakkoord. Vervolgens gaven de fractievoorzitters hun reactie, waarna Arie Viskil (P21) en Hein Hoitink (Liberalen) tot ondertekening van het akkoord overgingen.

Burgemeester Roland van Schelven ging vervolgens over tot de installatie van de beide wethouders. De plek van Jorrit Eijbersen in de gemeenteraad is ingenomen door Fred Schenk die aansluitend als raadslid werd geïnstalleerd.…

De VVD Utrechtse Heuvelrug nam kennis van wat zich heeft afgespeeld in een trein richting Maastricht, waarin het College van B&W openlijk sprak over diverse zaken.
Raadslid Jorrit Linders heeft schriftelijke vragen gesteld over het blog van Fokke Fernhout over het college.
De VVD-fractie heeft de volgende schriftelijke vragen.
1) Klopt het dat het College op deze wijze over de in de blog van de heer Fernhout genoemde onderwerpen heeft gesproken? Zo nee, wat is volgens het College onjuist?
2) Welke stappen onderneemt het College in de richting van genoemde betrokkenen?
De vragensteller doet een beroep op het college om de antwoorden uiterlijk aanstaande vrijdag te publiceren.…

VVD, GroenLinks, D66 en CDA in De Bilt hebben het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een topklimaat’ ondertekend.
De partijen gaan de uitdaging aan om te werken aan een gemeente waarin het goed wonen, werken en verblijven is.
De coalitiepartijen hebben ook de namen bekendgemaakt van de kandidaat-wethouders. Dit zijn André Landwehr (VVD), Anne Brommersma (GroenLinks), Dolf Smolenaers (D66) en Madeleine Bakker-Smit (CDA).…

Het nieuwe college van Utrechtse Heuvelrug is van start. Begin juli maken de dorpswethouders graag kennis met inwoners en de dorpsnetwerken. Tijdens die ontmoeting presenteert de dorpswethouder kort de highlights van het raadsprogramma 2018 – 2022.

Dit geeft u de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de uitvoering van het programma. Zo wordt helder welk thema uit het raadsprogramma belangrijk is voor uw dorp.

Hieronder ziet u wanneer en op welke locatie u de wethouder van uw dorp kunt ontmoeten. De avond begint om 20.00 uur met een korte kennismaking. Daarna volgt de presentatie van het raadsprogramma. Hierna krijgt u de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Driebergen
3 juli
20 uur
Nieuw Salem
Frits Naafs

Leersum
3 juli
20 uur
De Binder
Chantal Broekhuis (vervangt Hans Waaldijk)

Maarn & Maarsbergen
4 juli
20 uur
De Twee Marken
Rob Jorg

Doorn
11 juli
20 uur
Cultuurhuis, Trefpunt
Chantal Broekhuis

Amerongen & Overberg
11 juli
20 uur
Allemanswaard
Gerrit Boonzaaijer…

Perspectief 21 en De Liberalen hebben een coalitieakkoord bereikt. De fracties van de twee partijen geven aan dat zij bereid en in staat zijn om de uitdagingen, waar Bunnik voor staat, opnieuw samen aan te gaan. Nadat er andere combinaties zijn beproefd, kiezen P21 en De Liberalen gemotiveerd en met overtuiging voor een voortzetting van de goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid in het college en steun voor ambities in de raad.

Bunnik is een sterke en aantrekkelijke gemeente in een dynamische en snel groeiende regio. In de gemeente is veel kracht aanwezig en de positie in de regio is stevig, maar de gemeente is ook kwetsbaar door de kleine omvang. De coalitie ziet dit ook als een kracht. Want dit betekent dat er korte lijnen zijn tussen het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.…


Current track

Title

Artist

Background