Politiek

Page: 7

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben het plan de spoorwegonderdoorgang bij Maarsbergen vastgesteld en ter inzage vrijgegeven. De stukken zijn tot en met 30 juli te bekijken.

Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk reageren op het plan. De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug zal zich ook buigen over het ontwerpplan, inclusief de eventuele gevolgen voor geluidshinder.

Op 1 juli is er een hoorzitting voor omwonenden. Hier kunnen ook de ingediende reacties (zienswijzen) toegelicht worden. Vanwege corona betreft het een digitale bijeenkomst.…

Bent u woningeigenaar én bewoner en van plan om energiebesparende maatregelen te nemen? Dan zijn er subsidiemogelijkheden.

De regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) heeft als doel energiebesparing in woningen te stimuleren. Denk hierbij aan dak- en vloerisolatie. Voorwaarde is wel dat u twee of meer maatregelen neemt. Ook besparende maatregelen die al afgerond zijn, komen voor een bijdrage in aanmerking. Het werk moet dan wel zijn uitgevoerd na 15 augustus 2019.

De regeling loopt tot het einde van dit jaar. Ook daarna is subsidie beschikbaar, dan via uitgebreide regeling Investeringssubsidie duurzame energie. Meer info op de site www.rvo.nl…

De gemeente Utrechtse Heuvelrug zit financieel gezien in zwaar weer. De boodschap van wethouder Boonzaaijer aan de raad is duidelijk: er zit geen grammetje vet meer op de gemeentelijke botten.

De gemeente zou de gemeentelijke belastingen met 50% kunnen verhogen, maar dat is volgens de wethouder geen reële optie. De begroting  voor volgend jaar vertoont ook nog eens een gat van 2 miljoen euro, waarvan op dit moment niet duidelijk is hoe dit te dichten.

Boonzaaijer schetst zelfs al de contouren van ‘onder toezicht stelling door de provincie’ of  ‘artikel 12’, waarbij de gemeente onder curatele staat van het Rijk. Hij windt er geen doekjes om: ‘Of fundamenteel ingrijpen en zelf pijnlijke keuzes maken of we komen onder curatele van de provincie of het Rijk en hebben het dan niet meer in eigen hand’.…

Regio90, de omroep voor Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, heeft bij het Commissariaat voor de Media aangegeven graag door te willen gaan. De huidige afspraak loopt tot 2020.

Regio90 is het afgelopen jaar inhoudelijk sterk gegroeid. Met regionieuws op de radiozender. Elk uur een kort bulletin en elke werkdagavond een programma met nieuws en muziek. Ook de website en kabelkrant zijn uiterst actueel. De TV groeit ook langzaam maar zeker. Met recent onder meer het docudrama over Langbroek en beelden van de mooie kastelen in onze omgeving. Voor het najaar staan nieuwe progressies gepland. Regio90 werkt inmiddels ook samen met de partners in Zeist en De Bilt.

Voorzitter Joop van Ditmarsch is optimistisch: ‘We timmeren hard aan de weg. Natuurlijk zijn we afhankelijk van vrijwilligers en zijn de doorlopende kosten stevig, maar het gaat ons goed.…

Maandagmiddag namen de burgemeesters van de provincie Utrecht afscheid van Jan van Zanen, burgervader van de stad Utrecht. Dat gebeurde tijdens een bestuurlijk afstemmingsoverleg in de Statenzaal.

Van Zanen verruilt onze provinciehoofstad voor Den Haag, waar hij volgende maand instapt. De 58-jarige VVD-er was ruim zes jaar in functie in Utrecht. Daarvoor was hij onder meer partijvoorzitter en burgemeester in Amstelveen.

De collega’s uit de andere Utrechtse gemeenten zwaaiden Van Zanen uit met een ‘Ik kom naar Den Haag’-quiz onder leiding van Lucas Bolsius, zijn ambtsgenoot in Amersfoort. ‘Onze’ burgemeesters Naafs en Meerts bedankten Van Zanen voor de uitstekende samenwerking. Utrecht gaat hem missen.…

De Boa’s lieten de afgelopen maand van zich horen. Ze klaagden over te weinig ‘gereedschap’ voor hun taak. De minister kondigde aan dat de buitengewoon opsporingsambtenaren in aanmerking kunnen komen voor het dragen van een wapenstok.

In onze dorpen is dat nog niet aan de orde. Burgemeester Naafs: ‘Het is heel anders dan in een grote stad. Bij ons werken ze vooral de-escalerend. Ze vragen zelf ook niet om een wapenstok. Handboeien zijn wel besteld.’

‘We moeten oppassen dat de boa’s niet worden ingezet voor taken die eigenlijk bij de politie thuishoren’, zegt Naafs. De burgemeesters van de gemeenten in onze regio voerden onlangs overleg over deze kwestie. Nergens lijkt een wapenstok aan de orde te komen, wel handboeien voor transport dus.…

Het college van Utrechtse Heuvelrug wil een nieuw complex van 22 appartementen aan de Catharijnestraat in Driebergen-Rijsenburg mogelijk maken. Het bestemmingsplan ligt nu ter inzage.

In het nieuwe complex komen 22 appartementen, dat is 8 meer dan het huidige aantal. Dit sluit goed aan bij het beleid van gemeente en provincie om te verdichten binnen het stedelijk gebied, de zogenoemde ‘inbreiding’. Het ontwerp bestaat uit een middendeel van vier lagen, met aan weerszijden delen van drie lagen. Rondom het gebouw is ruimte voor groen.

Het huidige complex is vlak na de oorlog gebouwd en sluit niet meer aan bij de huidige eisen en wensen. Sloop is daarom noodzakelijk.…

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug ging donderdag met 16 tegen 13 stemmen mee met de motie om open te staan voor de komst van alleenstaande vluchtelingkinderen. Burgemeester Frits Naafs overlegt nu met de buurgemeenten over een strategie richting Den Haag.

De motie werd ingediend door D66, ChristenUnie, Open en CDA. Doel is druk te zetten op de regering om te bekijken of er mogelijkheden zijn om jonge vluchtelingen op te nemen. De situatie is erbarmelijk. In kampen zoals op Lesbos leven de kinderen in onmenselijke omstandigheden.

Eerder al sloot de raad van Wijk bij Duurstede zich aan bij de ‘coalition of the willing’, gemeenten die bereid zijn om de weeskinderen op te nemen.…

Staatssecretaris Barbara Visser ‘overleeft’ Doorn. Visser bleek gejokt te hebben over de verhuizing van de militairen van Doorn naar Vlissingen. Of nee, toch Rotterdam. Herstel: uiteindelijk Millingen aan de Rijn. Kamerlid Henk Krol diende een motie van wantrouwen in, maar ondanks de breed gedragen kritiek zal deze het niet halen.

*

Een andere bewindsvrouwe komt weg met een kwestie waarin Wijk bij Duurstede een bijrol speelde. Femke Halsema acteerde niet sterk bij de racismeprotesten in haar stad Amsterdam. Maar ‘Amsterdam is geen Wijk bij Duurstede’, vond de burgemeester. Gelukkig maar, vinden de meeste inwoners van Wijk.…

Er is veel te doen over de energiedoelstellingen die zijn voorgesteld. Vanuit de U16, zestien samenwerkende gemeenten, waaronder Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug.

BVHlokaal-raadslid Anouk Haaxma, deze week te gast in 90 in de Regio, vraagt zich af of deze groep de juiste samenstelling heeft voor de energiekwestie. Haaxma: ‘We zijn als regio ooit samengevoegd voor andere kwesties. Het is niet gezegd dat dit vanuit het belang van onze gemeente gezien ook de juiste samenstelling is voor een onderwerp als de Regionale Energie Strategie.’

Haaxma: ‘De dingen die wij als partij van belang vinden, zien we te weinig terug komen bij de U16. En het U16-belang lijkt nu verheven boven het belang van een gemeente. Daarom zijn we zo kritisch over voorstellen die vanuit de U16 komen’.…


Current track

Title

Artist

Background