Politiek

Pagina:7

Perspectief 21 en De Liberalen hebben een coalitieakkoord bereikt. De fracties van de twee partijen geven aan dat zij bereid en in staat zijn om de uitdagingen, waar Bunnik voor staat, opnieuw samen aan te gaan. Nadat er andere combinaties zijn beproefd, kiezen P21 en De Liberalen gemotiveerd en met overtuiging voor een voortzetting van de goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid in het college en steun voor ambities in de raad.

Bunnik is een sterke en aantrekkelijke gemeente in een dynamische en snel groeiende regio. In de gemeente is veel kracht aanwezig en de positie in de regio is stevig, maar de gemeente is ook kwetsbaar door de kleine omvang. De coalitie ziet dit ook als een kracht. Want dit betekent dat er korte lijnen zijn tussen het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.…

Provinciale Staten hebben afscheid genomen van statenleden Willem Joustra(VVD) en Hans Boerkamp(D66).
Willem Joustra is geïnstalleerd als wethouder in Wijk bij Duurstede en Hans Boerkamp in Rhenen en verlaten daarom de provinciale politiek. Commissaris van de Koning Willibrord van Beek had warme woorden voor de 2 Statenleden die sinds 2011 actief waren in de provinciale politiek. Beide zullen in hun nieuwe rol als wethouder nog veel met de provincie te maken krijgen.
Zij worden opgevolgd door Judith Godschalx- Dekker(VVD) en Sebastien Kraaijeveld(D66).…

Er hebben 53 kandidaten gereageerd op de burgemeestersvacature in de gemeente Bunnik. De verwachting is dat de benoeming van de nieuwe burgemeester eind dit jaar plaatsvindt.

Onder de sollicitanten bevinden zich 40 mannen en 13 vrouwen. 29 van de kandidaten hebben bestuurservaring in het openbaar bestuur.Het aantal sollicitanten naar politieke kleur:

VVD (16)
CDA (11)
D66 (11)
ChristenUnie (5)
GroenLinks (3)
PvdA (2)
lokale partij (2)

Twee sollicitanten zijn niet aangesloten bij een politieke partij en van één sollicitant is deze informatie niet bekend.
Selectie

De komende tijd spreekt commissaris van de Koning Willibrord van Beek met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Bunnik. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.…

Nadat vorige week de besprekingen tussen CDA en De Liberalen in Bunnik stukliepen, zijn P21 en de Liberalen met elkaar in gesprek gegaan. De verwachting is dat een coalitieakkoord niet meer lang op zich laat wachten.

De gesprekken in Bunnik over de vorming van een nieuw college zijn gisteren de fase van de formatie ingegaan. Verkenner Jan Hoekema heeft daarbij de rol van formateur op zich genomen. Op verzoek van de fracties van P21 en De Liberalen heeft Hoekema een gesprek gevoerd met delegaties van beide partijen. Dat gesprek is in goede sfeer verlopen.

Beide partijen hebben de ambitie en het vertrouwen om het gesprek onder de leiding van de formateur spoedig en succesvol af te ronden. Ze verwachten op korte termijn een coalitieakkoord te kunnen presenteren én een college dat voortvarend aan de slag kan.…

In een extra raadsvergadering op dinsdag 19 juni om 17:00 uur stelt de gemeenteraad van Veenendaal de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. De afgelopen weken hebben de fractievoorzitters samen opgeschreven wat voor een type burgemeester Veenendaal zoekt en wat hij of zij moet kunnen. De inbreng van inwoners, bedrijven en organisaties is in de profielschets verwerkt.…

Terugkijkend op 2017 concludeert het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug dat er intensief gewerkt is aan de uitvoering van het Raadsprogramma 2014 – 2018. Dit is duidelijk zichtbaar binnen het Sociaal Domein, op het gebied van veiligheid en het in stand houden en verbeteren van de fysieke leefomgeving. Daarnaast is ook de groene en duurzame identiteit verder ontwikkeld.

In samenwerking met inwoners en partners is hard gewerkt aan veranderingen die bijdragen aan een goed woon- en werkklimaat voor de inwoners.…

In het Cultuurhuis in Doorn is vanavond een speciale raadsvergadering. De kandidaat-wethouders worden aan de gemeenteraad voorgedragen. Het nieuwe college wordt gevormd door VVD, OPEN, CDA en SGP. De kandidaat-wethouders zijn: Rob Jorg (VVD), Hans Waaldijk (OPEN), Chantal Broekhuis (CDA) en Gerrit Boonzaaijer (SGP).
De gemeenteraad vergadert vanaf 19.30 uur over de benoeming van de vier kandidaten.…

De nieuwe wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede zijn benoemd. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Tjapko Poppens uit de wethouders Wil Kosterman (GroenLinks), Hans Marchal (PCG) en nieuwkomer Willem Joustra (VVD).
Wethouder Willem Joustra is het enige nieuwe gezicht in het college.
Hij neemt de taken over van zijn voorganger, Jeroen Brouwer (SP).…

De vier beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, VVD en ProVeenendaal organiseren op woensdag 23 mei een bijeenkomst voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en raadsleden om het concept raadsprogramma te bespreken. Het doel van dit Stadsgesprek is het concept raadsprogramma te presenteren en reacties op te halen uit de samenleving.…

Gisteren presenteerde Gert van Laar namens de fracties van SGP, PCR, ChristenUnie en D66 in Rhenen het coalitieprogramma ‘Samen werken aan verbinding en vertrouwen’. Het akkoord is daarbij door de coalitiepartijen ondertekend. De beoogde vier wethouders zijn: Peter de Rooij (SGP), Simone Veldboer (PCR), Jolanda de Heer (ChristenUnie) en Hans Boerkamp (D66). Op 22 mei gaat de raad met elkaar in debat over het coalitieprogramma en op 29 mei worden de wethouders geïnstalleerd.…


Current track

Title

Artist

Background