Politiek

Page: 8

Tal van overleggen vinden vanwege corona online plaats. Ook de gemeenteraden vergaderen veelal via ‘beeldbellen’. De ervaringen zijn wisselend.

Een rondje langs een aantal raadsleden leert dat iedereen blij is dat het raadswerk door kan gaan. Maar ideaal, nee. ‘Het kan even niet anders, daarom doen we het zo’. Werner van Katwijk, CDA-raadslid in Utrechtse Heuvelrug, licht dit toe. ‘Het is best lastig. Als ik met iemand in gesprek ben, wil ik hem of haar zien. Je ziet niet hoe een opmerking valt, je weet zelfs niet of je in beeld bent.’

In de komende periode zullen raadsoverleggen stap voor stap weer op de ‘normale’ manier plaatsvinden. Maar om bijvoorbeeld de 29 raadsleden van Utrechtse Heuvelrug te kunnen faciliteren, dat blijft lastig.…

Maandagavond besprak de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug de moties naar aanleiding van het energieplan van de U16. Na zo’n drie-en-een-half uur waren de volksvertegenwoordigers er nog niet uit, er is nog een avond nodig om de reacties te bespreken.

Onder voorzitterschap van Karin Oyevaar, die het raadsdebat uitstekend leidde, ontstond een pittige discussie. De contouren van het eindresultaat worden langzaam maar zeker duidelijk. Een meerderheid is tegen de plannen, vooral de windmolens zijn een heet hangijzer. Wethouder Rob Jorg krijgt nog een flinke kluif om de duurzame energie-doelstelling er door heen te krijgen.…

Een grote meerderheid van de Utrechtse gemeenten heeft zich tot de regering gericht: we houden het zo niet vol. De financiën van de gemeenten staan zwaar onder druk, er is meer steun van de overheid nodig.

In de afgelopen jaren zijn er meer taken naar de gemeenten gekomen. Zoals jeugdzorg en WMO. De gemeenten zijn van harte bereid om dit op te pakken, maar het geld is onvoldoende. De rijksoverheid heeft verzuimd voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor deze taken. Daar loopt het op vast.

De gemeenten, waaronder Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, doen een klemmend beroep op de regering om met meer geld over de brug te komen.…

Plots was Wijk bij Duurstede trending op social media. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vergeleek ’s lands hoofdstad met de vestingstad. En niet bepaald elegant.

Halsema zorgde met haar opmerking in een WhatsApp-wisseling met de minister voor een trending topic. Met tal van reacties tot gevolg. Kent Halsema onze mooie stad eigenlijk wel? Burgemeester Iris Meerts nam er geen aanstoot aan. Verstandig.

Uit de reacties bleek wel dat Wijk blij is met Meerts als burgemeester, dat Halsema er never nooit over hoeft te denken om te solliciteren in Wijk bij Duurstede. Voorlopig is er echter geen vacature, toch?…

Staatssecretaris Barbara Visser staat onder vuur. De Tweede Kamer wil weten hoe het nu precies zit met de verhuizing van de mariniers uit Doorn.

Eerder kreeg Visser de provincie Zeeland over zich heen, toen bleek dat de mariniers naar de regio Apeldoorn verhuizen. De Zeeuwen voelden zich bedrogen, de Doornse militairen zouden immers naar Vlissingen komen?

Nu blijkt dat de bewindsvrouw al langer bezig was om een alternatief te zoeken. De kamer is het spuugzat. Termen als ‘opnieuw heel pijnlijk’ en ‘gemanipuleer en gemarchandeer’ doen vermoeden dat Visser het lastig gaat krijgen. Met een mogelijk aftreden als uiterste, maar niet ondenkbare consequentie.…

Het is me het weekje wel, voor de volksvertegenwoordigers uit Utrechtse Heuvelrug. De discussie over duurzame energie krijgt een climax in de raad.

Maandag 8 juni is gereserveerd voor het vervolg van de beeldvorming. Er ligt onder meer nog een reeks vragen van BVHlokaal, de partij die zich heftig verzet tegen de plannen. Besluitvorming is voorzien voor donderdag 11 juni. Dan stemt de Raad over het voorstel om in te stemmen met de regionaal voorgestelde plannen.

Volgens de plannen zou UH windmolens en zonnevelden krijgen. Naast maatregelen als energiebesparing, want dat levert onvoldoende op om aan de regionale doelstellingen te voldoen.…

Buitengewoon opsporingsambtenaren mogen aan de wapenstok. Als burgemeester, politie en justitie het tenminste nodig vinden.

De boa’s lieten de afgelopen maanden van zich horen, ze voelden zich onveilig met de gebrekkige verdedigingsmiddelen. Ze krijgen vaker te maken met geweld en agressie. Nu mogen ze dus ‘aan de wapenstok’. Consequentie is wel dat ze een intensievere training dienen te volgen en als ze het verdedigingsmiddel gebruiken ook voor rapportage en verantwoording moeten zorgen.

Boa’s zouden ook graag pepperspray tot hun beschikking willen hebben, maar dat is nog niet aan de orde.…

Wijk bij Duurstede werkt aan de Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied. Bij de volgende stappen wil de gemeente nadrukkelijk de opinie van inwoners betrekken.

In januari en februari deed een groep inwoners mee aan een van de meedenksessies, anderen vertelden hun ideeën desgevraagd aan gemeentemedewerkers of via een vragenlijst. Het resultaat is een lijst met de belangrijkste uitdagingen, waar de gemeente mee bezig gaat.

Over een aantal uitdagingen stelt de gemeente u nu graag een aantal extra vragen. Vul de vragenlijst online in via deze link . Het invullen ervan duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.…

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede is akkoord met de volgende fase in het opstellen van de Ruimtelijk Economisch Programma. Het programma, de REP, is een samenwerking van de Utrechtse overheden.

De REP beschrijft hoe overheden de gezamenlijke maatschappelijke kwesties kunnen aanpakken. Zoals duurzame energie, woningbouw, infrastructuur en natuur. Het samenwerkingsverband U16 ziet grote voordelen in het onderling afstemmen en optrekken.

De Wijkse raad besprak het plan afgelopen week, met een positieve uitkomst. Wel dringt Wijk aan op meer aandacht voor recreatiegebieden, zoals De Gravenbol.…

‘Ik begrijp de zorg. De bewoners hadden de indruk dat er zeker een zonneveld gaat komen aan de Groenewoudseweg, maar zover is het nog lang niet.’

Aldus wethouder Hans Marchal van Wijk bij Duurstede. Recent legde de wethouder bij Regio90 uit dat de initiatiefnemer van dit project onder meer draagvlak moet vinden bij de Cothenaren. Als dat niet lukt, dan zal er geen vergunning komen. Het is één van de harde voorwaarden voor een zonneveld op deze plaats.

Marchal: ‘Toen het voorstel van de deskundigen bekend werd, voelde ik al aan mijn politieke water dat dit gedoe zou gaan opleveren’.…


Current track

Title

Artist

Background