Provincie beschermt ons drinkwater

Provincie beschermt ons drinkwater

De provincie Utrecht neemt extra maatregelen om ons drinkwater te beschermen tegen verontreinigingsrisico’s. Verreweg het meeste kraanwater komt rechtstreeks uit de Utrechtse bodem.

Om ons drinkwater schoon en veilig te houden, zijn nieuwe maatregelen nodig. Zoals het adequaat beschermen en monitoren van de kwaliteit van de waterbronnen. Dat doet de provincie samen met partners zoals de waterschappen, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf.

Utrecht telt 27 plaatsen waar het water uit de bodem wordt opgepompt. Het gewonnen water is van zichzelf al redelijk van kwaliteit en smaak.

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar top