Aanpak bomen Broekhuizerlaan stap verder

Aanpak bomen Broekhuizerlaan stap verder

Er zijn al heel wat figuurlijke bomen opgezet over de bomen langs de Broekhuizerlaan in Leersum. Voor- en tegenstanders rollebollen over elkaar heen. Het college stemde deze week in met het herstelplan.

De gezondheid van de bomen is volgens de eigenaren niet okay. Ze vroegen vergunning aan voor een herstelplan. Zij willen recht doen aan het verleden en voor de komende generaties een mooie laan achterlaten.

De eigenaren stellen voor de 313 laanbomen in één keer te vervangen. Daarvoor in de plaats planten ze dan 412 nieuwe bomen. Waarbij het oorspronkelijke ontwerp uit 1800 in ere wordt hersteld.

Het is de taak van de gemeente om het plan te beoordelen. Bij de afweging is rekening gehouden met het gevoel in de samenleving over het verwijderen van de huidige bomen, maar ook met aspecten als veiligheid, behoud van de laanstructuur en de overlevingskansen van de nieuwe bomen. Het college stemde deze week in met het herstelplan.

Dat betekent niet dat de beoogde vervanging nu definitief is. Wethouder Chantal Broekhuis legde het deze week duidelijk uit in 90 in de Regio: ‘Het plan ligt nu ter inzage, inwoners kunnen daarop hun zienswijze geven. En dan nog is het niet afgelopen, want uiteindelijk is het de provincie die een definitief besluit neemt.’

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar top