VVD Wijk stelt vragen over statushouders

VVD Wijk stelt vragen over statushouders

Sybren van der Velden, voorzitter van de VVD-raadsfractie in Wijk bij Duurstede, stelt het college vragen over de stand van zaken omtrent het opnemen van statushouders. Hij wil weten hoe het staat met het aantal opgenomen statushouders in verhouding tot de taakstelling.

Elke gemeente krijgt naar rato van het aantal inwoners de taak om een aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning op te nemen. Zij hebben na het verkrijgen van de status recht op een woning. De vraag is in hoeverre Wijk bij Duurstede er in is geslaagd om hieraan te voldoen.

De VVD is ook benieuwd welke huisvesting is aangeboden, wat het de gemeente kost en wat de gevolgen zijn voor de overige woningzoekenden in de gemeente.

Gerelateerd aan:

Reacties

Scroll naar top