Zakelijk

Page: 2

Buitenplaats de Beukenhorst gaat over in andere handen. Een groep christelijke zakenmensen neemt het complex inclusief de gebouwen over.

Op het terrein is een aantal christelijke organisaties gevestigd. In het hoofdgebouw is Wycliffe Bijbelvertalers de grootste bewoner, in de andere gebouwen houden onder meer Agapè,  Alpha, GAiN, Missie NL en de Navigators kantoor. Volgens één van de organisaties hoeven de christelijke bewoners niet persé te verhuizen.

Het hoofdgebouw aan de Hoofdstraat in Driebergen werd in 1870 gebouwd door een Amsterdamse textielhandelaar, die het pand de naam ‘Veelzicht’ gaf. Jarenlang was de Bijbel Kiosk Vereniging huurder en later ook eigenaar.…

Volgens betrouwbare bronnen gaat FocusCura over in andere handen. Het Zweedse conglomeraat ASSA ABLOY heeft vergaande interesse.

FocusCura ontwikkelde een softwareplatform, dat in combinatie met andere producten en technologiediensten ondersteuning biedt aan ouderenzorgorganisaties. Deze diensten passen uitstekend bij de divisie Senior Care van ASSA ABLOY. Dit bedrijf heeft verschillende vestigingen in Nederland en is met name gespecialiseerd in toegangsautomatisering.

FocusCura werd in 2003 opgericht in 2003, het hoofdkantoor is gevestigd in Driebergen-Rijsenburg. De omzet in 2019 bedroeg ongeveer 13 miljoen euro. Het bedrijf is sterk in zorginnovaties waardoor senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen.…

Minder reizen en meer thuiswerken. Meer dan de helft van de werknemers heeft positieve ervaringen hiermee.

Ruim 500 werknemers uit onze provincie deden mee aan het onderzoek. De werknemers beoordeelden het vanuit eigen huis werken met een ruime 7. Werkgevers zijn aarzelender. Zij zien zeker toekomst, maar ook uitdagingen. Succesfactoren zijn volgens werkgevers: vertrouwen in de werknemers, heldere communicatie en techniek en digitale middelen.

In Goedopweg werken de provincie, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en een gezonde leef- en werkomgeving in onze regio.

 …

Aanstaande maandag 8 juni zendt de overheid een NL Alert uit. Om twaalf uur hoort u een indringend geluid op uw telefoon, weet dat het om een test gaat.

Het Alert is er voor het geval er een ramp of ernstig incident is, in uw regio of zelfs over een groter gebied. Via NL Alert krijgen inwoners dan informatie over wat te doen. Het alarmbericht komt via onze mobiele telefoons, maar ook via steeds meer digitale reclameborden en reisinformatiepanelen.

Af en toe wordt het systeem getest, zoals aanstaande maandag om twaalf uur. Het systeem staat onder verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.…

De coronasituatie is nog nauwelijks terug te zien in de prijzen van verkochte woningen. Ook het aantal transacties blijft goed op peil.

Economen hebben verschillende verwachtingen voor de toekomst, de diepte van de economische terugval als gevolg van de virusuitbraak zal daarbij van groot belang zijn. Ook de rente blijft stabiel.

In onze provincie is Utrechtse Heuvelrug een van de duurste gemeenten. Wijk bij Duurstede is duidelijk goedkoper, uitgaande van de huizenprijs per vierkante meter oppervlakte. Nieuwegein en Veenendaal zijn goedkoop.…

Foodwinkels mogen de komende periode langer en vaker open zijn. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft hiertoe besloten.

Op Hemelvaartsdag, dat is aanstaande donderdag, mogen deze winkels van negen tot negen geopend zijn. Eerste Pinksterdag blijven de deuren dicht, maar op Tweede Pinksterdag gelden dezelfde tijden.

Dit alles vanwege de bijzondere situatie als gevolg van Covid19. Doel is om gespreid boodschappen doen mogelijk te maken.…

De Veiligheidsregio Utrecht besloot deze week het aanwijzingsbesluit voor markten te verruimen. Vanaf nu zijn in beginsel ook non-food kramen weer toegestaan.

De kramen moeten verspreid over de markt worden opgesteld, dit verdeelt de drukte. De onderlinge afstand van 1,5 meter blijft uiteraard van kracht, dit zou binnen het nieuwe besluit ook mogelijk zijn.

Het kan zijn dat er minder kramen op de markt kunnen staan dan gebruikelijk. Als dit het geval is, dan geldt dat food prevaleert boven non-food marktplaatsen.…

De Leersumse middenstand heeft een gezamenlijke video gemaakt. Doel van de video is om als ondernemers eenheid uit te stralen. De middenstand in Leersum richt zich tevens tot hun dorpsgenoten. De ondernemers zeggen zich meer dan ooit verbonden te voelen, met elkaar, met het dorp en met de klanten. Tot slot worden inwoners gevraagd lokaal te kopen.…

De provincie Utrecht heeft nieuwe beleidsregels voor subsidies opgesteld om te helpen voorkomen dat de ontvangers van subsidie in financiële problemen komen door de coronacrisis. Voor al gemaakte voorbereidingskosten voor een activiteit die (nog) niet door kan gaan door de noodmaatregelen rondom het coronavirus kunnen zij de subsidie behouden. Ook verlengt de provincie de einddatum van de subsidie als activiteiten worden uitgesteld.

Deze beleidsregels maken deel uit van een pakket van maatregelen van de provincie om de ongewenste economische en maatschappelijke effecten van de coronacrisis te voorkomen. Gedeputeerde Robert Strijk: “Verschillende gesubsidieerde activiteiten, zoals evenementen en festivals of kennisevenementen zijn geschrapt. Maar we verwachten dat ook op andere terreinen gesubsidieerde activiteiten door de gevolgen van de coronacrisis worden geraakt. Met deze beleidsregels willen we als provincie duidelijkheid geven en een bijdrage leveren aan het verlichten van de impact op getroffen organisaties.”…

Op initiatief van de ondernemersverenigingen en met steun van de gemeente kwamen woensdag ruim 30 ondernemers bij elkaar rond het thema cybercriminaliteit. Een cyberexpert schetste de gevaren van allerlei vormen van hacken.

Een deel van de aanwezigen gaf aan zelf ook slachtoffer te zijn geweest van computercriminaliteit. De deskundige wees onder meer op het belang van goede en regelmatige backups, het trouw updaten van besturingssysteem en software en het gebruik van een wachtwoordmanager. ‘En dan toch kan het de beste overkomen’, aldus de expert.…


Current track

Title

Artist

Background