Zorg en Welzijn

Dit jaar gaan patiënten van het Diakonessenhuis met de longziekte COPD gebruik maken van SanaCoach-COPD. Dit is een digitaal programma. Patiënten kunnen thuis via de computer, tablet of smartphone hun gezondheid met de COPD-coach goed in de gaten houden. Deze week gaan de eerste patiënten thuis van start met het programma. SanaCoach COPD is een […]

Inwoners van Zeist kunnen opgeroepen worden om hulp te verlenen bij een hartstilstand. Stichting Hartslag Zeist, de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht en de gemeente Zeist hebben een overeenkomst ondertekend, waarmee de gemeente is aangesloten op HartslagNu. Dit is het alarmeringssysteem dat burgerhulpverlening bij een hartstilstand mogelijk maakt. HartslagNu is onderdeel van Ambulancezorg Nederland. Als iemand […]

Een nieuw digitaal platform geeft chronische hartpatiënten meer inzicht en regie over hun ziekte- en genezingsproces. De afgelopen maanden zijn zo’n 40 patiënten van het Diakonessenhuis op het platform aangesloten. Voor patiënten met chronisch hartfalen is het belangrijk regelmatig hun gewicht, bloeddruk en verschillende bloedwaarden te meten. Veranderingen in deze waarden kunnen om aanpassing van […]

De Wijkse Vrijwilligersprijs gaat dit jaar naar de vrijwilligers van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis/Quarijn in Wijk bij Duurstede. In het Calypsotheater werd op dinsdag 22 januari voor de zestiende keer de gemeentelijke Vrijwilligersprijs uitgereikt. De prijs is een initiatief van gemeente Wijk bij Duurstede en Stichting Binding/Steunpunt Vrijwilligerswerk Wijk bij Duurstede. De jury heeft […]

Aan het einde van elk jaar is het mogelijk om een andere zorgverzekering te kiezen. Mensen met een minimuminkomen of net iets meer kunnen gebruik maken van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) die de gemeente aanbiedt. De CAZ is een basis- en een aanvullende zorgverzekering. De premie is lager dan normaal, omdat de gemeente een […]

Het Diakonessenhuis staat dit jaar op de tiende plaats in de AD ziekenhuis Top-100. Daarmee is het het beste algemene ziekenhuis in de regio Utrecht volgens het AD. Het Diakonessenhuis heeft zich het afgelopen jaar ingespannen om de controle op medicatie te verbeteren. Dat is zichtbaar in de scores: het ziekenhuis heeft hiervoor de maximale […]

Eind oktober 2018 waren bij GGD regio Utrecht de laatste vaccinatiedagen voor de campagne tegen meningokokken W van dit jaar. Gemiddeld heeft 85% van de uitgenodigde jongeren de vaccinatie gehaald. Dit zijn ruim 7.100 jongeren van 14 jaar. Volgend jaar ontvangen alle jongeren van 14 – 18 jaar een uitnodiging voor deze vaccinatie tegen de […]

Vanaf mei tot en met september heeft Sport & Health Club Energy een inzamelingsactie gehouden waarvan de volledige opbrengt ten goede kwam aan Hospice Duurstede. Eén keer per maand werd er op zondagochtend “Yoga & Pilates at the Waterfront” georganiseerd. Ook waren er speciale lessen onder de noemer ‘Bob’s Buitensport’ te volgen. Het deelnamegeld aan […]

Uit onderzoeksresultaten blijkt dat 28% van de borstkankerpatiënten die in het gespecialiseerde borstkankerziekenhuis Alexander Monro in Bilthoven een second opinion heeft ondergaan een ander behandelplan krijgt. Bij 65% van de onderzochte patiënten heeft in het ziekenhuis aanvullende diagnostiek (onderzoek) plaatsgevonden. In totaal heeft 12% een andere diagnose gekregen. Deze opvallende resultaten van 5 jaar gespecialiseerde […]

Er komt een speciaal coördinatiepunt om de ouderenzorg in de regio Zuidoost-Utrecht beter te stroomlijnen. Dat zijn 18 organisaties en gemeenten overeengekomen. De organisaties en gemeenten vonden elkaar tijdens de griepgolf vorig jaar, toen pijnlijk duidelijk werd hoe kwetsbaar de zorg voor ouderen eigenlijk is. Zo bleek de toewijzing van bedden en het organiseren van […]


Current track
Title
Artist

Background