Zorg en Welzijn

Het hospice Heuvelrug heeft het afgelopen jaar een ware metamorfose ondergaan.
Nu is ook het laatste stukje van het hospice opgeknapt, namelijk de entree vanaf de centrale liften. Dit stukje is nu ook in de groene kleur van het hospice geschilderd en mooi aangekleed.…

Tijdens de consultatie van inwoners in het kader van de ombuigingen afgelopen jaar kwam de gemeentelijke huisvesting vaak naar voren als mogelijke optie. Ook de gemeenteraad drong aan op onderzoek naar verkoop of verhuur van de panden. Medio vorig jaar meldde Quarijn zich. Dit heeft het college opgepakt als kans om te kijken of de huisvestingskosten van de gemeentelijke organisatie op deze manier omlaag kunnen.
Door een van de panden te verhuren kan op termijn een structurele ombuiging van € 200.000 per jaar worden gerealiseerd. Om deze verhuur mogelijk te maken moeten de andere panden worden verbouwd. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een voorstel naar de raad gestuurd over de verhuur en de noodzakelijke verbouwing.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: “Wij vinden het als college belangrijk om te luisteren naar de wensen vanuit de samenleving en de raad.…

Prinses Margriet heeft woensdag het nieuwe zorgcentrum Beukenstein in Driebergen-Rijsenburg geopend. De prinses nam de tijd om met enkele bewoners te spreken en liet zich uitgebreid informeren over het nieuwe pand van de zorginstelling. Ook Commissaris van de Koning Hans Oosters en burgemeester Naafs gaven acte de présence.

Beukenstein vervangt niet alleen het oude Beukenstein, maar ook de locatie Nassau Odijckhof. Het tehuis bestaat uit drie aparte gebouwen en is geheel in landhuisstijl uitgevoerd. Er is plaats voor 108 bewoners en er is nadrukkelijk gekozen voor een kleinschalige opzet. Beukenstein is al sinds september in gebruik, het ging dus om een symbolische opening.…

6 regionale ziekenhuizen zijn in het laatste kwartaal van dit jaar gestopt met het voeren van keurmerken.  Het gaat o.a. om het UMC Utrecht en het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn. Het kost de ziekenhuizen ieder jaar veel tijd om de gevraagde informatie te verzamelen en aan te leveren aan de patiëntenverenigingen. Ook vragen de keurmerken vaak een financiële bijdrage, die voor ieder ziekenhuis kan oplopen tot € 500.000,- per jaar. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen haar leden geadviseerd om eind 2019 het aantal keurmerken binnen de medisch-specialistische zorg kleiner te maken met 50% en er uiteindelijk helemaal mee te stoppen.…

KWF Kankerbestrijding kent 3,2 miljoen euro toe aan nieuw kankeronderzoek in Utrecht. Het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht, het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, het Hubrecht Instituut en IKNL verdelen dit bedrag over 7 zeer diverse onderzoeken: van weefselspecifieke mutatiepatronen tot herbestraling van teruggekeerde hersentumoren. De toekenningen zijn onderdeel van de nieuwste financieringsronde van KWF. In totaal gaat 25,5 miljoen euro naar 50 nieuwe onderzoeksprojecten in 16 verschillende instituten.

KWF-directeur Fred Falkenburg heeft hoge verwachtingen van de nieuwe onderzoeksprojecten: “KWF wil dat meer vormen van kanker beter behandelbaar worden. De toegekende onderzoeken hebben de potentie om niet alleen de kansen te verbeteren voor de meest voorkomende tumorsoorten maar ook voor zeldzame tumoren. Dat is mogelijk dankzij onze donateurs.”…

Het Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum en Ziekenhuis Rivierenland werken nauw samen op het gebied van zeldzame kankersoorten onder de naam Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU). Waarom en hoe zij dat doen, en wat dat betekent voor patiënten, is te zien in een voorlichtingsfilm die sinds deze week beschikbaar is.

In de zorg voor patiënten met kanker in de maag, lever, alvleesklier, slokdarm of galweg, delen de ziekenhuizen operatieteams en speciale robotapparatuur om operaties bij buiktumoren nog beter uit te voeren. Ook doen ze samen onderzoek naar nieuwe behandelingen. Door de kennis en kunde van de gespecialiseerde experts te bundelen kunnen patiënten vanuit hun eigen ziekenhuis rekenen op expertise uit alle ziekenhuizen samen.

De korte film laat ook zien dat ze patiënten ontvangen op een gespecialiseerde polikliniek in hun eigen ziekenhuis.…

Dinsdag bezocht Yoko Kobayashi het hospice. Yoko heeft in Nederland gestudeerd, zij woont en werkt in Japan.
Palliatieve zorg heeft haar grote interesse. Yoko werkt in Japan in een hospice als vrijwilliger. Zij bezoekt Nederland om te verkennen hoe hospicezorg hier wordt georganiseerd. Het blijkt dat de taken van een vrijwilliger hier en daar nogal verschillen. Yoko bezoekt 1 uur per week een patiënt als vrijwilliger. Toen zij hoorde hoe de formele en informele zorg hier samenwerken, was zij verbaasd en zij zou graag deze ervaring meenemen om op haar plek ook op een dergelijke manier te kunnen gaan werken.…

De Rookvrije Generatie heeft een mijlpaal bereikt: 1.000 rookvrije buitensportterreinen in Nederland. De Rookvrije Generatie wil rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Het aantal rookvrije sportverenigingen neemt hard toe. Sinds 1 september van vorig jaar toen het aantal op 550 clubs lag is het aantal bijna verdubbeld. In Utrecht ligt het aantal op 106. Een stijging met 40 ten opzichte van september vorig jaar.…

Vrijdag 31 mei, de dag na Hemelvaart, is voor het Diakonessenhuis een verplichte vrije dag. Ze hebben dan zondagsdiensten. Alle poliklinieken zijn die dag gesloten.

Wel open zijn: de apotheek, centrale sterilisatie afdeling, dagbehandelcentrum Oncologie/Hematologie, eerste harthulp, gipskamer, laboratoria (en alle bloedafnamepunten van het Diakonessenhuis in de regio), operatiekamers, paramedische diensten, patiëntinschrijving, radiologie, spoedeisende hulp en triage Gynaecologie en verloskunde. Deze afdelingen hebben die dag een aangepaste personele bezetting. Ze verlenen zorg aan patiënten die acute zorg nodig hebben en aan patiënten die zijn doorverwezen door hun huisarts.

Ook op de locatie in Doorn is er een beperkte bezetting, daar zijn ze open voor diagnostiek en laboratorium.…

Het Diakonessenhuis Utrecht – Zeist – Doorn heeft een overeenkomst afgesloten met de Europese Investeringsbank (EIB) voor 43 miljoen euro. Daarmee is het het eerste algemene ziekenhuis in ons land dat een dergelijke overeenkomst afsluit met deze Bank van de Europese Unie. De overeenkomst is tegen gunstige condities, waaronder een lagere rente. Dat levert het ziekenhuis extra geld op voor renovaties.…


Current track

Title

Artist

Background