Zorg en Welzijn

Pagina:2

Kinderarts Martha Pekelharing – Berghuis is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Martha werkt sinds 1993 als kinderarts in het ziekenhuis. Daarin had en heeft ze een enorme drive om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Martha was ook zes jaar bestuurslid van de medische staf. Zij nam het initiatief voor een andere organisatiestructuur in het ziekenhuis. Dat leidde tot de oprichting van de Federatie Medische Staf Diakonessenhuis. Inmiddels is deze structuur in verschillende andere ziekenhuizen in Nederland toegepast.

Martha was ook de initiator van het G-Hockey bij sportvereniging Kampong. Haar aanpak om kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking te laten sporten is een voorbeeld voor veel sportverenigingen.

Martha ontving haar onderscheiding in het Diakonessenhuis uit handen van burgemeester Jan van Zanen van Utrecht.…

Dit jaar gaan patiënten van het Diakonessenhuis met de longziekte COPD gebruik maken van SanaCoach-COPD. Dit is een digitaal programma. Patiënten kunnen thuis via de computer, tablet of smartphone hun gezondheid met de COPD-coach goed in de gaten houden. Deze week gaan de eerste patiënten thuis van start met het programma.

SanaCoach COPD is een beveiligde en persoonlijke pagina op het internet voor mensen met COPD. Binnen dit programma kunnen patiënten en artsen en verpleegkundigen met elkaar communiceren. Met het programma kunnen patiënten hun klachten goed in de gaten houden. Ook leren ze over hun behandeling en het omgaan met hun ziekte. Ze krijgen bijvoorbeeld tips en adviezen over voeding, bewegen, inhalatiemedicijnen of stoppen met roken. Ze kunnen ook lesmodules volgen over deze onderwerpen.…

Inwoners van Zeist kunnen opgeroepen worden om hulp te verlenen bij een hartstilstand. Stichting Hartslag Zeist, de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht en de gemeente Zeist hebben een overeenkomst ondertekend, waarmee de gemeente is aangesloten op HartslagNu. Dit is het alarmeringssysteem dat burgerhulpverlening bij een hartstilstand mogelijk maakt.

HartslagNu is onderdeel van Ambulancezorg Nederland. Als iemand een hartstilstand krijgt, kan de regionale meldkamer Ambulancezorg via een bericht op de mobiele telefoon een burgerreanimatienetwerk activeren. Deelnemers die zich hebben aangemeld en die binnen een straal van 750 meter van het slachtoffer bevinden, worden via hun mobiele telefoon gealarmeerd. Zij kunnen de reanimatie opstarten en blijven uitvoeren totdat professionele hulpverlening is gearriveerd. Hoe sneller er gestart wordt met reanimeren, liefst binnen 6 minuten, hoe groter de kans dat een slachtoffer het overleeft.…

Een nieuw digitaal platform geeft chronische hartpatiënten meer inzicht en regie over hun ziekte- en genezingsproces. De afgelopen maanden zijn zo’n 40 patiënten van het Diakonessenhuis op het platform aangesloten.
Voor patiënten met chronisch hartfalen is het belangrijk regelmatig hun gewicht, bloeddruk en verschillende bloedwaarden te meten. Veranderingen in deze waarden kunnen om aanpassing van medicatie of behandeling vragen.

Nu moeten deze patiënten daarvoor regelmatig naar het ziekenhuis of een bloedprikpost. Met het Empower platform krijgt de patiënt speciale apparatuur, waarmee hij deze metingen zelf thuis kan verrichten. Hij ziet zelf direct zijn meetresultaten en krijgt ook direct advies. Dat gebeurt op basis van voor die patiënt specifiek ingevoerde grenswaarden. Dat advies kan uitleenlopen van niets veranderen tot aanpassing van medicatie of contact opnemen met de hartfalenpolikliniek of huisarts.…

De Wijkse Vrijwilligersprijs gaat dit jaar naar de vrijwilligers van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis/Quarijn in Wijk bij Duurstede.

In het Calypsotheater werd op dinsdag 22 januari voor de zestiende keer de gemeentelijke Vrijwilligersprijs uitgereikt. De prijs is een initiatief van gemeente Wijk bij Duurstede en Stichting Binding/Steunpunt Vrijwilligerswerk Wijk bij Duurstede. De jury heeft de winnaars gekozen op basis van criteria zoals toekomstbestendigheid, doelgerichtheid, verbindende/stimulerende factor en de bijdragen aan de lokale samenleving. Daarnaast heeft de jury meegewogen hoe lang de organisatie al actief is. De hoofdprijs is een cheque ter waarde van € 1.000,-.

Ouderenzorg sinds 1400

Het Ewoud en Elisabeth Gasthuis, beter bekend als het E&E, is niet meer weg te denken uit Wijk bij Duurstede. Sinds het jaar 1400 wordt in Het Gasthuis zorg aan ouderen geboden.…

Aan het einde van elk jaar is het mogelijk om een andere zorgverzekering te kiezen. Mensen met een minimuminkomen of net iets meer kunnen gebruik maken van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) die de gemeente aanbiedt. De CAZ is een basis- en een aanvullende zorgverzekering. De premie is lager dan normaal, omdat de gemeente een deel meebetaalt. Dus meer zorgverzekering voor minder premie. De Regionale Sociale Dienst regelt de CAZ namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Voor de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering heeft de Regionale Sociale Dienst DSW Zorgverzekeraar geselecteerd. Deze verzekeraar biedt twee verschillende pakketten aan. U bepaalt zelf hoe uitgebreid uw aanvullende verzekering is en dus hoeveel premie u moet betalen. Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u de gemeentelijke pakketten vergelijken met alle mogelijke zorgverzekeringen in Nederland en direct een aanmelding indienen.…

Het Diakonessenhuis staat dit jaar op de tiende plaats in de AD ziekenhuis Top-100. Daarmee is het het beste algemene ziekenhuis in de regio Utrecht volgens het AD.

Het Diakonessenhuis heeft zich het afgelopen jaar ingespannen om de controle op medicatie te verbeteren. Dat is zichtbaar in de scores: het ziekenhuis heeft hiervoor de maximale punten gekregen.

Vorig jaar stond het ziekenhuis op plaats 17 in de top 100. Dit jaar splitst het AD de lijst voor het eerst op in twee lijsten: één met topklinische ziekenhuizen en één met algemene ziekenhuizen. Ook als je beide lijsten weer zou samenvoegen, staat Het Diakonessenhuis op de tiende plaats.…

Eind oktober 2018 waren bij GGD regio Utrecht de laatste vaccinatiedagen voor de campagne tegen meningokokken W van dit jaar. Gemiddeld heeft 85% van de uitgenodigde jongeren de vaccinatie gehaald. Dit zijn ruim 7.100 jongeren van 14 jaar. Volgend jaar ontvangen alle jongeren van 14 – 18 jaar een uitnodiging voor deze vaccinatie tegen de meningokokkenziekte.

In oktober 2018 begon de vaccinatiecampagne tegen de meningokokbacterie type W. Jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004, ontvingen in september een uitnodiging voor deze vaccinatie. “De vaccinatiecampagne verliep goed. We zijn tevreden met de voorlopige opkomst. In januari 2019 zijn de inhaalmomenten; tieners die geen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging voor een vaccinatie worden opnieuw benaderd. Uiteraard hopen we op een nog hogere opkomst bij de vaccinatiecampagne volgend jaar”, aldus Marijke Kolsteren, manager Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht.…

Vanaf mei tot en met september heeft Sport & Health Club Energy een inzamelingsactie gehouden waarvan de volledige opbrengt ten goede kwam aan Hospice Duurstede. Eén keer per maand werd er op zondagochtend “Yoga & Pilates at the Waterfront” georganiseerd. Ook waren er speciale lessen onder de noemer ‘Bob’s Buitensport’ te volgen. Het deelnamegeld aan deze twee initiatieven kwam volledig ten gunste aan de Hospice Duurstede. Maar liefst € 500 is in de gehele periode opgehaald.…

Uit onderzoeksresultaten blijkt dat 28% van de borstkankerpatiënten die in het gespecialiseerde borstkankerziekenhuis Alexander Monro in Bilthoven een second opinion heeft ondergaan een ander behandelplan krijgt. Bij 65% van de onderzochte patiënten heeft in het ziekenhuis aanvullende diagnostiek (onderzoek) plaatsgevonden. In totaal heeft 12% een andere diagnose gekregen. Deze opvallende resultaten van 5 jaar gespecialiseerde zorg zijn opgemaakt uit onderzoek van het ziekenhuis, waarbij 1089 second opinions zijn geanalyseerd.

De komende jaren gaat het AMZ verder met onderzoek en innovatie. Dit doet het ziekenhuis onder andere samen met academisch samenwerkingspartner het Universitair Medisch Centrum Utrecht.…


Current track

Title

Artist

Background