PvdD: Kappen met bomenkap in Utrecht

Geschreven door op 6 februari 2019

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan gedeputeerde staten over de voortschrijdende ontbossing die de provincie Utrecht in haar greep heeft. Door bezuinigingen op natuur, die hun oorsprong kennen in kabinet Rutte I, lijken natuur- en terreinbeherende organisaties steeds vaker genoodzaakt om natuurbos om te zetten in productiebos. Door de inkomsten van bomenkap worden deze bezuinigingen door natuurbeherende organisaties opgevangen.

Organisaties zoals Staatsbosbeheer moeten momenteel grotendeels in eigen inkomsten voorzien. Houtkap kan dan geld opleveren. Het probleem is dat natuurrijke bossen ingeruild worden voor productiebossen waar natuurwaarden een ondergeschikte rol spelen. Aanleiding voor de vragen zijn kritische geluiden van de oud-directeur van Staatsbosbeheer Frits van Beusekom in de media. Zo kampt volgens zeggen de Utrechtse Heuvelrug met kaalslag en verlies aan natuurbos.

Ook de Statenfractie van de Partij voor de Dieren concludeert door vele publieksmails en het herhaaldelijk sneuvelen van duizenden bomen ten gunste van infrastructurele projecten dat er een tendens heerst van structurele ontbossing. Fractievoorzitter Hiltje Keller: ‘Wij roepen de provincie op om haar wettelijke plicht om de natuur te beschermen op te pakken. Wij zien ook dat de natuur onder druk staat door voortdurende rijksbezuinigingen, maar bomen kappen kan en mag nooit de oplossing zijn.’


Current track

Title

Artist

Background