Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede onderzocht gemeentelijke ambitie 1000+ woningen

Geschreven door op 16 april 2019

De Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede onderzoekt verschillende onderwerpen. Een van die onderwerpen betrof de geplande 1000 extra woningen binnen de gemeente. In de Kadernota 2018-2021 staat onder andere de ambitie: ‘We willen 1000 nieuwe woningen realiseren…”. Deze ambitie leidde bij de Rekenkamercommissie tot de volgende onderzoeksvragen:

Waarom wil Wijk bij Duurstede nieuwe woningen bouwen? En waarom 1000+?
Zijn er voldoende redenen voor het besluit voor 1000 nieuwe woningen?
Hoe staan de provincie en omliggende gemeenten tegenover de plannen?
Hoeveel tijd kost de bouw van de 1000+ woningen?

Deze vier onderzoeksvragen zijn in een rapport beantwoord
In het rapport staan de antwoorden op de vragen uitgebreid beschreven. De Rekenkamercommissie waardeert de inspanningen van het college om onze stad leefbaar te houden maar de door de rekenkamercommissie geraadpleegde bronnen geven (te) weinig aanleiding om ervan uit te gaan dat de ambitie van 1.000 of zelfs 2.000 extra woningen in Wijk bij Duurstede kan worden gerealiseerd.

De Rekenkamercommissie vindt het maken van een plan B verstandig
Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op de vraag of de extra woningen haalbaar zijn. Volgens het college kan het maken van een plan B of andere alternatieven een verkeerd signaal afgeven. ‘Dit begrijpen wij, maar delen wij niet,’ zegt dhr. Frits van der Leije namens de Rekenkamercommissie. ‘Regeren is immers vooruit zien. De casus Houten heeft aangetoond dat sommige zaken toch wel eens anders kunnen lopen dan bedacht of verwacht. De gemeente Wijk bij Duurstede profileert zich al geruime tijd met de slogan ‘Groot genoeg om klein te blijven’. Een plan B hoort er dan bij.’

Bouwen en wonen heeft al langer de aandacht
Over wonen en bouwen is de afgelopen jaren in Wijk bij Duurstede uitgebreid van gedachten
gewisseld. De Rekenkamercommissie (RKC) van Wijk bij Duurstede heeft in juli 2017 een voorlopige selectie gemaakt van onderzoeksonderwerpen. Een daarvan was het plan om de 1.000 of 2.000 extra woningen te onderzoeken op haalbaarheid.


Current track

Title

Artist

Background