Utrechtse Heuvelrug gaat soepeler om met bouwplannen

Geschreven door op 7 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het nieuwe ‘beleid planologische afwijkingen’ vastgesteld. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geeft het college de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een vergunning te verlenen om iets te bouwen of te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. In het beleid staat beschreven in welke gevallen het college van deze bevoegdheid gebruik wil maken.

In het nieuwe beleid zijn een aantal regels geschrapt. Hierdoor wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld een dakkapel aan de voorzijde van een huis te bouwen. Ook is opgenomen dat de gemeente meer vanuit een positieve (‘ja mits’) houding gaat werken in plaats van een negatieve (‘nee, tenzij’). Hierdoor ontstaan ruimere mogelijkheden. In plaats van alleen te werken met een vooraf vastgesteld lijstje met afmetingen en andere voorwaarden kan de gemeente nu per geval een bredere afweging maken. Daardoor kan de gemeente ook zaken meenemen waaraan vooraf niet gedacht is. Bijvoorbeeld bij inwoners die een tijdelijke mantelzorgwoning in hun tuin willen plaatsen die groter is dan vergunningvrij mogelijk is maar wel nodig vanwege de rolstoeltoegankelijkheid. De nieuwe werkwijze sluit aan op de komst van de Omgevingswet die vanaf 2021 in werking treedt en ligt ook in lijn met het raadsprogramma: meer ruimte bieden voor maatschappelijk initiatief en het verminderen en vereenvoudigen van regelgeving.

Wethouder Rob Jorg licht toe: “Deze aanpassingen leveren een bijdrage aan de deregulering en leiden tot meer mogelijkheden voor mensen die iets willen bouwen. Tegelijkertijd blijft er aandacht voor de omgeving en welstand om er voor te zorgen dat onze dorpen mooi en leefbaar blijven.”


Current track

Title

Artist

Background