Utrechtse Heuvelrug stelt jaarverslag 2018 vast

Geschreven door op 15 mei 2019

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019 en het Jaarverslag 2018 vastgesteld.

Het uitvoeringsprogramma is de eerste jaarlijkse uitwerking van het VTH-Beleidsplan 2019-2022 en geeft een omschrijving van de uitvoeringsorganisatie en bevat het jaarplan 2019 voor de vergunnings-, toezicht- en handhavingstaken. Deze taken strekken zich uit tot bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, openbare orde en veiligheid.

Het jaarverslag beschrijft welke taken de gemeente uit het Uitvoeringsprogramma 2018 op het gebied van vergunningen, toezicht, handhaving (hierna: VTH) en veiligheid heeft uitgevoerd en in hoeverre de uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de doelen die zijn gesteld in het VTH-beleidsplan. In het jaarverslag wordt geconcludeerd dat de gemeente de doelstellingen die zij in het uitvoeringsprogramma 2018 heeft gesteld grotendeels heeft behaald.

In 2018 is gestart met de toezicht- en handhavingsprojecten ‘Illegaal kamerverhuur’ en ‘Oneigenlijk grondgebruik (Snippergroen)’. In 2019 worden deze twee projecten voortgezet. Daarnaast wordt in 2019 een begin gemaakt met drie nieuwe toezicht- en handhavingsprojecten: ‘Recreatieterreinen’, ‘Verpauperde panden’ en ‘Brandveiligheid gevels’.


Current track

Title

Artist

Background